Inzerovat zde
Inzerovat zde

Vltava 21 - 22, Údolní Nádrž Hněvkovice

Číslo revíru: 421 073

Od hráze ÚN Hněvkovice až k jezu v Hluboké nad Vltavou. K revíru patří zatopené pískoviště v Hluboké nad Vltavou - 3,8 ha na levém břehu. Na pískovně je zákaz lovu z ostrovů. Lov z plavidel na ÚN Hněvkovice povolen, včetně hlubinné přívlače a zavážení nástrah a návnad. Do revíru nepatří potok Libochovka a spojky rybníků. V úseku od mostu v Zámostí po jez Hluboká nad Vltavou platí zákaz lovu ryb v období od 1.1. do 15. 6. (včetně) a celoroční zákaz čeřínkování. Celoroční zákaz lovu ryb platí pod jezem v prostoru vymezeném jezem a tabulemi Povodí Vltavy, které ohraničují plavební prostor a zakazují koupání. Zákaz používání klepadel a šplouchadel. Od 1. 6. do 31.10. je na hladině nádrže vyznačena lyžařská dráha v lokalitě dané GPS: počátek 49°08'07.6"N 14°27'16,9"E, konec 49°09'00.2"N, 14°27'21,4"E.
Při lovu dravců na bójku je povoleno lovit jen tak, aby vnitřní třetina toku zůstala volná. Pokud chce lovící umístit nástrahu s bójkou ve třetině toku u protilehlého břehu, musí být vlasec (šňůra) ve vnitřní třetině toku zatížen tak, aby neomezoval plavidla v plavební dráze.
Označování krmných míst je zakázáno s výjimkou tyčových bójí v přilehlé třetině toku. Tyto bóje musí být po skončení doby lovu z toku odstraněny.
Nejmenší lovná míra sumce velkého je stanovena na 90 cm.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
Lov ryb s režimem 24 hodin je povolen v době od 16. 6. do 31. 8. včetně:
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod do 04.00 hodin osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

Sdílet tento revír

Inzerovat zde

Zprávy od vody z revíru Vltava 21 - 22, Údolní Nádrž Hněvkovice

  • Jiří Benda před 3 lety

    Dobrý den, je možnost si zakoupit povolenku na jeden den na Hnevkovice děkuji? Benda Jiří.

Vložit nový komentář
Vložit soukromý revír

Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.

Kontaktujte nás