24.3.2019 THE BIG ONE CARP ZSENNYE HU.

27. 11. 2018
Závody na jezeru ZSENNYE které vzniklo na začátku devadesátých let se nachází v blízkosti města Sárvár.

The Big One KAPR ZSENNYE

Datum akce: 23.03.  -  30.03. 2019
    
Místo:  FISH FARM HORGÁSZTO ZSENNYE  MADARSKO
The Big One KAPR ZSENNYE 10 KS NEJ
                                                  
Počet závodních týmů :  22 

Jezero ZSENNYE které vzniklo na začátku devadesátých let se nachází v blízkosti města Sárvár.
Vodní plocha má 30 hektatů s průzračně křištálovou vodou.
Kolem celého jezera vede udržovaná komunikace která umožnuje příjezd ke všem lovným místům.
Průměrná hloubka jezera se pohybuje od 2m - 5m
Zarybnění jezera Zsennye je na vysoké úrovni ve vodě žijí KAPŘI (KOI) OD 8 kg  -- 26 kg (Jsou tam i větší ryby ale to nemám ověřeno) 
Ryba je naučená brát na kratší vzdálenosti tak že není potřeba vyvážet.
Po zkušenostech z poslední výpravy koncem Října bylo nachytáno cca 150 ks ryb a hlavně za bílého dne.
Jezero je vedeno jako závodní vod.
Trasa: Brno --  Gyor  --  Sárvár. Z Brna je to cca.300 km.

Časový Rozpis závodu

NEDĚLE:     PŘÍJEZD A PREZENTACE                      15,00 hod
            
                  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZÁVODU    15:00  --  15:30 hod          
  
                  LOSOVÁNÍ LOVNÝCH MÍST      15:30  --  16:00 hod

                  PŘÍPRAVA LOVNÉHO MÍSTA      16:00  –  18:00 hod
        
                  VOLNÁ ZÁBAVA + OBČERSTVENÍ            18:00 hod


PONDĚLÍ:          START ZÁVODU                              06:00 Hod

SOBOTA          UKONČENÍ ZÁVODU                        08.00 Hod
      
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ZÁVODŮ                  10:30 Hod


          CENY        

          1. MÍSTO      87 500 ,- Kč      3 600 Euro    + poháry 
        
          2. MÍSTO      70 000,-  Kč      2 800 Euro    + poháry

          3 .MÍSTO      55  000,- Kč      2 200 Euro    + poháry

          4  MÍSTO      20 000,- Kč          800 Euro    + poháry
            
      Místa 1. --  4. nemají narok na sektorové vítězství !!!

Vítěz sektoru                A    1. místo      16 250 ,- Kč  650 Euro + pohár
                                          
Vítěz sektoru                B    1. místo      16 250,- Kč    650 Euro + pohár 


        Cena za nejtěžší  1. rybu      7 500,- Kč      300 Euro  + pohár

        Cena za nejtěžší  2. rybu    5 000,- Kč      200 Euro  + pohár


        Cenu za nejtěžší rybu může Team dostat pouze jednou!!!


  STARTOVNÉ:

    České,Slovenské a Madarské týmy    18 750,-    750 Euro
                    
                                      pro 2 ; 3  členný team

Startovné: se hradí na účet  2957422073/0800 , IBAN zašlu Sms
Startovné 50%  uhraďit do 10 Dnů od zápisu
Startovné zbývajících 50% do 60 dnů
Startovné  100%  uhradít do 20 Dnů ( možnost)

Při úhradě startovného uvádějte do zprávy pro příjemce NÁZEV TÝMU A ČLENY + TELEFONÍ ČÍSLO
Pro nenaplnění můžou být závody zrušeny a startovné ihned bude vráceno zpět.

Přihlášky:na email: mich.ples@seznam.cz
          tel:+420 604 209140    Plesník Michal

Losování 
Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla : závod probíhá systémem chyť a pusť
Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem PROTIHROT POVOLEN.

Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Průběžná a úniková montáž.  Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Maximální délka návazce NEOMEZENO a to v tlouštce silonu 0,30!!
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.

Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude týmu okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného. Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Počet týmů: 22

Nástrahy: boilie, pelety a plovoucí boilie v průměru 12 - 30 mm,
obalov. těsta,boostery a dipy povoleny.
Obalovací těsto na olova zakázáno. 

Veškeré měkké nástrahy vč. kukuříce a ostatních luštěnín zakázány!!!! 

Návnady: boilie, pelety v průměru 8-30 mm, vařený partikl,řepka a methodmix

Návnady v celkovém množství Neomezeno.

Zakrmování : Spomb, lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály
členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!

Nesmí se chytat ani krmit :Zákaz chytání na živočišné nástrahy(žížaly,červi atd..)
Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou

Povinná výbava: 2 krát podložka pod rybu(vaničkového typu), podběrák min. 80cm rameno, EKO saky min.6ks na tým

BODUJE SE POUZE 10 KUSŮ NEJTĚŽŠÍCH RYB Neomezená výměna.

Hodnocení a vážení:
Bodovanou rybou je pouze kapr, amur  od 10 KG včetně. Boduje se pouze 
10 kusů nejtěžších ryb,s neomezenou výměnou. Váha ulovených ryb se sčítá. Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku 1 KG. Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Vyhrává závodník s největší váhou ulovených ryb. V případě stejné váhy ryb rozhoduje o pořadí váha nejtěžší ulovené ryby, následně los. Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu vrátit do vody.Váhu ulovených ryb ,bude kontrolovat sousední tým(jednotlivec).!
Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku 1 kg. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.

STRAVOVÁNÍ:
Možnost objednání Celkového Menu (Snídaně,Oběd a Večeře) celkem na osobu na závod cca 75 Euro Celkem velké porce a velice chutné.

ETIKA:
Pořadatelé učiní maximum pro bezvadný průběh závodů a dobrý pocit samotných závodníků Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.
V případě Hrubého porušení ryb.etiky ( myslí se tím nadměrné požívání alkoholu a vykazování značné opilosti vč.rušení ostatních týmů bude okamžitě udělena Červená karta a vyloučení ze závodu bez jakékoliv náhrady!!!!!!!!!!!!!!


Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích.

Těší se na Vás a Vaší účast team  P M . Game

Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 24.3.2019 THE BIG ONE CARP ZSENNYE HU.

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář