Inzerovat zde
Inzerovat zde

S muškou za pstruhy na MP

06. 04. 2021
I když do zahájení lovu na pstruhových vodách ještě chybí pár dní, už nyní se můžeme lovu těchto ryb věnovat, pokud zvolíme vhodné místo a nástrahu. Jedná se o pstruha amerického duhového (jak zní jeho plný název) a sivena amerického.

I když do zahájení lovu na pstruhových vodách ještě chybí pár dní, už nyní se můžeme lovu těchto ryb věnovat, pokud zvolíme vhodné místo a nástrahu. Jedná se o pstruha amerického duhového (jak zní jeho plný název) a sivena amerického. Tyto ryby nemají u nás stanovenu dobu hájení, protože se přirozeně (až na vzácné výjimky) nerozmnožují a jejich stav je udržován umělým vysazováním ryb, většinou již v "lovné" velikosti. Takže muškaři se mohou vydat na pstruhy na mimopstruhové revíry a rozhodně nejsou bez šance. Kam a s jakými nástrahami?

Vybrat vhodné lovné místo

Duháci i siveni preferují v řekách spíš proudnější místa, takže je najdeme často pod jezy, v peřejnatých proudných úsecích a samozřejmě i tam, kde do hlavního toku ústí nějaký přítok. Zatím ještě v období raného jara nenastává soustředění bílých ryb na trdlištích, není tedy vyloučeno ani brodění, pokud není stav vody natolik zvýšený, že by to bylo na hranici bezpečnostního rizika. A pokud je průtok výrazně vyšší, i duháci a siveni se přesunou do klidnějších míst a potom je můžeme často najít jen kousek od břehu. Kde se nám podařilo ulovit jednoho nebo dokonce víc duháků či sivenů, tam můžeme počítat s výskytem dalších, vybírají si totiž stále podobná místa.

Za pstruhy pod městské jezy

Mnohdy nemusíme vyrážet nikam daleko, pokud se ve městě nebo v obci nachází jeden nebo více jezů, jsou to velmi slibná místa. Často se loví jako rarita pstruzi například pod pražskými jezy, kde je dokonce možné použít loďku, většinou ale vystačíme se zabroděním pod vývařiště nebo můžeme nahazovat ze břehu. Jen je třeba dát pozor na to, že vstup na těleso jezu (včetně jeho bočních zdí) je mnohdy omezen a mohli bychom se tak dostat do konfliktu s rybářskou stráží. Na neznámém revíru tedy vždy doporučuji důkladně prostudovat popis revíru i případné místní úpravy a doplňky. Pokud lovíme s muškařskou výbavou ve městě, vždy je třeba dávat pozor na situaci za sebou, zvědaví "kibicové a čumilové" se dokáží připlížit s indiánskou opatrností a rybář, zabraný do nahození na co největší vzdálenost je může potom snadno zachytit háčkem umělé mušky. V lepším případě za kabát, za kabelku nebo za čepici, v tom horším...no, jak říkám, chce to sledovat pečlivě dění za sebou.

Výběr vhodných mušek

V březnu budou nejlepší volbou nymfy a mokré mušky, sběr hmyzu z hladiny zatím nemůžeme očekávat a nějaké to kolečko na hladině bychom nejspíš vyhlíželi marně. I když někdy za teplých dnů už se hmyz začíná líhnout a potom bych třeba já samozřejmě neodolal. Co se týče nymf a mokrých mušek, každopádně by se mělo jednat o výhradně pasivně vedené nástrahy, tedy unášené proudem nebo přidržené na místě. Rozhodně se vyvarujme popotahování nástrah ve snaze vzbudit v rybách dravčí instinkt, to už bychom se dostávali na pomezí lovu na umělé mušky a přívlače! A ta je na mimopstruhových vodách povolena až od poloviny června. Týká se to i velikosti nástrah, používejme tedy jen menších nástrah (na některých revírech je délka umělé mušky pro lov v tomto období dokonce stanovena), se streamery počkáme až na pstruhové zahájení.

Z osvědčených mokrých vzorů by určitě v naší krabičce neměla chybět tradiční March Brown neboli březnovka (už název napovídá, že je pro lov v tomto období velmi vhodná), dále ta samá muška v modifikaci Silver March Brown, která má tělíčko kroužkováno lesklou stříbrnou lametkou a v přikalené vodě je lépe viditelná, Hofland´s Fancy (hoflandka), napodobující univerzálně utopený hmyz s nahnědlým tělíčkem, palmerové mokré mušky (Red Palmer, Soldier Palmer apod.) a velmi dobře se osvědčuje i Blue Dun (modrá jepka). Vhodná velikost je 14 až 10.

Nymfy budou často cestou k úspěchu

Nymfové mušky můžeme použít na klasických nebo jigových háčcích, se zátěží v tělíčku nebo tungstenovou kuličkou. Tradiční vzory jako Hare´s Ear (zaječí ouško) nebo Pheasant Tail Nymph (nymfa z bažantího ocasu) jsou účinné víceméně celoročně, ale právě pro začátek sezóny se jedná o jedny z nejlepších. Duhák rád vezme i nápadně zbarvené mušky (především čerstvě vysazené ryby), dobře fungují navázané i jako bloby. Tradiční Red Tag (rudořitka) funguje jako mokrá i jako nymfa, stejně tak jsou velmi účinné napodobeniny larev chrostíků ve schránkách, především pokud se nám podaří vést je skutečně až u dna a zcela přirozeně. Nebojme se použít ani fantastické vzory, i s těmi lze někdy zjara nachytat pěkné ryby.

Siven není moc vybíravý

Pro lov sivenů můžeme použít stejné mušky jako na duháky, osobně bych doporučil přidat nějaké klidně i zcela černé vzory (v mokrém provedení i jako nymfy), siven jednoduše tmavé nástrahy často preferuje. Záběry sivenů bývají mnohdy ještě divočejší než ataky duháků, siven útočí na mušku většinou s důvěrou a po záseku je to zdatný soupeř, plný síly. Siveni se drží i v kyselejších tocích, které ostatním lososovitým ani dalším rybám příliš nevyhovují. I když v chudých tocích nedosahuje zvláštní velikosti, rybáře potěší svým úžasným vybarvením.

Technika lovu

Nahazovat budeme (samozřejmě s ohledem na konkrétní situaci) nejčastěji kolmo na proud nebo mírně proti vodě, aby nástrahy mohly vyklesat dostatečně hluboko. Nesnažíme se je nijak oživovat, jen udržujeme lehký kontakt s muškou, ovšem, bez toho, abychom ji zvedali ke hladině nebo rušili její přirozený pohyb. Ono se to hezky řekne, ale často to není nijak snadné. Ale kdyby to bylo úplně jednoduché a fungovalo by to pokaždé, muškaření by bylo přece mnohem chudší. Pod jezy někdy nahazujeme přímo proti vodě, potom je třeba stahovat šňůru dostatečně rychle, abychom byli připraveni na pohotový zásek. V takovém případě se vyplatí použít muškařský závěsný košík nebo držák na šňůru, abychom ji nemuseli vyprošťovat z kamenů na dně a abychom si na ni třeba dokonce nechtěně nešlapali.

Vysazené ryby mívají "své hodiny"

Pokud lovíme v místech, kde se "zabydlely" nedávno vysazené ryby, můžeme si všimnout toho, že berou v určitých časových intervalech a mezitím jako by žádná ryba ve vodě snad ani nebyla. Je to dáno tím, že tyto ryby vyrůstaly v sádkách nebo odchovných rybníčcích a navykly si na pravidelný režim krmení, který se v intenzivním odchovu opakuje několikrát denně. Pokud na to přijdeme, budeme téměř s jistotou vědět, kdy se vyplatí jít k vodě a chytat a kdy si můžeme klidně dát pauzu. Tyhle ryby nejsou plaché, hlučnější příchod rybáře mnohdy považují za signál ke krmení. Jeden z mých kamarádů vždycky prohodil před loven na těchto místech vodu hrstí drobných kamínků, aby ryby "probudil", jak říkal - a ono to fungovalo! Ovšem s postupující domestikací ryb v novém prostředí se tyto návyky postupně vytrácejí. Jenže na více frekventovaných revírech většinou ty vysazené ryby zmizí z vody dřív, než stačí "zdivočet".

Ulovíme nejen pstruhy

Při muškaření na mimopstruhových vodách samozřejmě ulovíme poměrně často i další ryby, nejen duháky a siveny. S hájenými druhy zacházejme s maximální opatrností, ale šetrně bychom se měli chovat ke každé zaseknuté rybě, to je nepsané pravidlo sportovního rybáře. Pokud používáme háčky bez protihrotu (dnes už zavedené prakticky na všech pstruhových revírech), je uvolnění ryby velmi snadné a můžeme ho většinou provést i bez podebírání nebo braní ryby do ruky. Pokud už rybu podebíráme nebo ji chceme uchopit, vždy namočme napřed síťku podběráku nebo dlaň a prsty do vody, snížíme tak riziko poškození a následného zaplísnění ryby.

Na místech, kde hledáme duháky a siveny, se často uloví i pstruh potoční nebo lipan, kteří jsou v této době hájení. To platí i pro náhodný úlovek dravých ryb (štika, candát, bolen, okoun, vzácně sumec). Navíc pozor na to, že od poloviny března je hájen i jelec tloušť, jelec jesen, parma, podoustev a ostroretka. Tak pokud jste na tom jako já a už se nemůžete dočkat, ať se vám podaří nějaký pěkný úlovek!

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře S muškou za pstruhy na MP

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář