Inzerovat zde
Inzerovat zde

Rybolov v Lienz na revírech hotelu Best Western Sonne

Informace o rybolovu v oblasti Lienz v Rakousku - úlovky, tipy, rady fotky a videa.

Inzerovat zde

Pokud toužíte po úlovcích nádherných pstruhů, lipanů a obrovských hlavatek, potom pro vás bude skvělou volbou návštěva východního Tyrolska. Najdete tu celkem deset úseků, kde budete moci chytat a to na celkem pěti řekách, které mají celkovou délku sedmdesát kilometrů. Většina rybářů, která jede do této oblasti za rybářským dobrodružstvím, se ubytují v hotelu Best Western Sonne, který se nachází v Lienzu, jedná se vlastně o takové centrum pro muškaře nacházející se mezi Alpami a Dolomity.

Zdejší revíry přímo spravuje hotel Best Western Sonne

V čem je to tu tak výjimečné a jak se projevuje skvělá práce výše popsaného hotelu?

Najdete tu deset úseků řek, které vás překvapí svojí rozmanitostí. Narazit tu tak můžete na nádherné horské bystřiny, ale také na široké řeky v údolí, každá řeka je plná krásných jam a tůní, ve kterých se schovávají zdejší trofejní ryby, které čekají na proplouvající potravu. Dále jsou tu úchvatná jezera v horách z pravidla položená ve dvou a půl tisících metrech nad mořem.

Nespornou výhodou je to, že v případě nepříznivých podmínek tu najdete vždy zajímavý revír, kde si budete moci náramně zachytat. Je to dáno tím, že si tu člověk může najít úsek, který je schovaný za horami a nemusí tak být vystaven aktuálním nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Vzdálenost k revírům od výše zmíněného hotelu je od jednoho až do maximálně čtyřiceti kilometrů.  

Chytat zde mohou jenom rybáři, kteří jsou ubytování v hotelu Best Western Sonne. Funguje tu tak naprostá exkluzivita při vydávání povolenek. Navíc samotný počet a způsob povolenek je vydáván takovým způsobem, že na každého rybáře pak vychází minimálně jeden kilometr řeky. Nikdy se tu tedy s nikým nemusíte omezovat a všude máte dostatek prostoru pro pohodový rybolov.

Zarybnění zdejších vod je senzační. Ono se také není čemu divit, když zde fungují striktní pravidla a navíc se samotným hospodařením zabývá místní genofond. Kvalita zarybnění se tu tak rok od roku zlepšuje a stavy všech rybích druhů tu jsou na více než dobré úrovni.

Zdejší kvalita doprovodných služeb je na velmi vysoké úrovni. Velmi pravidelně se zde aktualizují informace o revírech a rybářští průvodci, které zde najdete, jsou opravdovými mistry ve svém oboru. Není tak divu, že se sem spousta rybářů velmi rádo vrací. Kvalitní revíry, zarybnění, servis, ubytování a další doprovodné služby, co víc by si každý rybář mohl přát.

Rybářská sezóna týkající se jednotlivých částí revíru

Kl.Drau Abfaltersbach Zde se nejčastěji loví lipani v období od 16.6. do 31.10., siveni američtí od 16.4. do 15.9., pstruzi duhový od 16.4. do 31.10.
Kl.Drau Thal – Zde se nejčastěji loví lipani od  16.6. do 31.10., siveni američtí od 16.4. do 15.9. a pstruzi duhový od 16.4. do 31.10.
Ausservilgraten – Zde se nejčastěji loví siveni američtí od 16.4. do 15.9. a pstruzi duhový od 16.4. do 31.10.
Vilgraten Heinfels – Zde se nejčastěji loví siveni američtí od 16.4. do 15.9. a pstruzi duhový od 16.4. do 31.11.
Gr.Drau Lienz – Zde se nejčastěji loví lipani od 16.6. do 31.11., siveni američtí od 16.4. do 15.9., pstruzi duhový od 16.4. do 31.11 a hlavatky od 1.6. do 31.12.
Gr.Drau Nikolsdorf – Zde se nejčastěji loví lipani od 16.6. do 31.11., siveni američtí od 16.4. do 15.9., pstruzi duhový od 16.4. do 31.11 a hlavatky od 1.6. do 31.12.
Laue – Zde se nejčastěji loví lipani od 16.6. do 31.10., siveni američtí od 16.4. do 15.9., pstruzi duhový od 16.4. do 31.10.
Möll Kelag – Zde se nejčastěji loví lipani od 1.5. do 31.10., siveni američtí od 1.5. do 15.9. a pstruzi duhový od 1.5. do 31.10.
Möll Großkirchheim – Zde se nejčastěji loví lipani od 16.6. do 31.11, siveni američtí od 16.4. do 15.9., pstruzi duhový od 16.4. do 31.11.
Möll Lainach – Zde se nejčastěji loví lipani od 16.6. do 31.11., siveni američtí od 16.4. do 15.9. a pstruzi duhový od 16.4. do 31.10.
Isel St. Johann - Zde se nejčastěji loví lipani od 16.6. do 31.11., siveni američtí od 16.4. do 15.9. a pstruzi duhový od 16.4. do 31.10.

Pravidla a předpisy

Počet vydaných povolenek je omezený a navíc povolenka vždy platí jen pro určitý úsek. Za jeden den tedy nesmíte chytat na vícero úsecích revírů, jen pouze na tom, na který máte právě vydanou povolenku. Možná se vám to bude zdát poněkud přehnané, ale právě díky těmto pravidlům zde má každý rybář dostatek prostoru a tak to ve výsledku ocení každý.

Povolenka k rybolovu se vždy vydává ráno a list úlovků se vždy odevzdává večer.

Na všech zdejších vodách, které obhospodařuje hotel Best Western Sonne se smí lovit pouze muškařskou metodou, tedy přesněji řečeno pouze s muškařským prutem a jednou muškou s háčkem bez protihrotu. Jediná výjimka platí u řeky jménem Groesse Drau, kde můžete lovit celkem na dva pruty a navíc je zde povoleno zatížení návazce s muškou.

Lovné míry

 • Lipan podhorní má míru čtyřicet dva centimetrů až na revír Möll Kelag, kde je jeho míra osmatřicet centimetrů. 
 • Pstruh duhový má míru třicet centimetrů až na taktéž revír Möll Kelag, kde je jeho míra osmadvacet centimetrů. 
 • Hlavatka podunajská má míru sto centimetrů a její lov je povolen pouze na revírech Nikolsdorf a Groesse Drau.

Za jeden den je možné si ponechat maximálně jednu rybu, kterou lze dokonce předat do restaurace v hotelu, kde vám ji ochotně připraví. Dávejte pozor na jikrnačky lipana, ty jsou celoročně hájeny a tak v případě jejich ulovení je nutné je pustit zpět.

Popis revírů

Möll

Řeka Möll je nádherná údolní řeka, která byla před několika lety regulována a tak si jen na málo místech zachovala svůj původní vzhled. Najdeme v ní velmi čistou vodu, peřeje a veliké balvany, za kterými se schovávají nádherní pstruzi. Zároveň tu je několik nádherných tůní, ve kterých se velmi často a rádi zdržují lipani i pstruzi v nemalých velikostech. Tato řeka je využívána k výrobě elektřiny, skrývá to svá negativa, ale i pozitiva. Například na horním tuku, kde je řeka přehrazena nebývají povodně a tak je zde možné lovit již od začátku dubna až do konce září. Naopak pod elektrárnou ke kolísání stavu vody docela často dochází. Máte zde velmi dobrou šanci k ulovení nádherných pstruhů a lipanů.

Großkirchheim

Rybolovný úsek začíná v místech kde Zirknitzbach ústí do řeky Möll, konec tohoto lovného úseku pak najdete pět a půl kilometrů dolů po proudu a to konkrétně u mostu jménem Jungfernsprung. Tento revír je od hotelu vzdálený zhruba třicet pět kilometrů. Řeka je zde široká zhruba dvacet metrů a na jejím horním toku můžete narazit na nádherné potočáky, kteří se zdržují v přírodním korytu. Dolní úsek je regulovaný, ale na druhou stranu jsou tu teď ideální podmínky pro lipany, kteří se tu loví v nemalých velikostech. Tento úsek je zároveň dobře dostupný automobilem po celé délce a lze zde velmi dobře brodit, při nižším stavu vody lze přebrodit klidně celou řeku. Doporučuji zde chytat na suchou mušku, která tu vždy sklidí úspěch.

Winklern

Tento rybářský úsek má začátek od ústí potoka jménem Kollmitzenbach a konec sedm a půl kilometru po proudu a to u mostu Namlach. Z hotelu je vzdálenost k tomuto lovnému úseku třicet kilometrů. Mile vás překvapí to, že tento úsek řeky si zachoval svoji podobu a tak je zde přirozené a původní koryto. Šířka řeky tu je okolo patnácti metrů a voda v ní je průzračně čistá. Vyskytují se tu pěkní lipani i pstruzi obecní. Je zde několik parkovišť kolem vody a zároveň tu lze velmi dobře brodit. V případě, že je nižší stav, tak lze přebrodit celou řeku.

Greater Drau

Řeka Groesse Drau je nádherná, veliká řeka, která má šířku ohromných čtyřicet metrů, najdete tu veliké množství balvanů, nádherných tišin, ale i peřejí. Pokud rádi lovíte lipany, tak vás mohu potěšit informací, že zde jsou úlovky lipanů okolo padesáti centimetrů na denním pořádku. Každopádně to není úplně zadarmo, každý ví, že k lovu lipanů je potřeba také dost zkušeností. Mimo lipanů zde samozřejmě můžeme chytit také nádherné pstruhy obecné a duhové. Narazit tu ovšem můžete taktéž na hlavatku, která se tu loví, dá se říct celoročně. Na jaře a potom od měsíce září je tu voda křišťálově čistá s jakýmsi nádherným zeleným zbarvením. Právě v tomto období můžete vidět nádherné zdejší balvany a ryby, které se za nimi schovávají.

Lienz

Vydat se také můžete na pět kilometrů dlouhý úsek řeky jménem Drau. Na této řece lze lovit z obou břehů řeky a je vzdálená pouhý jeden kilometr od hotelu. Najdete tu jeden z nejlepších úseků pro lov lipanů vůbec, říká se mu úsek Tyrol a daří se zde chytat nádherné lipany zejména na nymfy. Úspěšní pochopitelně můžete být, i když použijete suchou mouchu. Mimo nádherných lipanů zde narazíte také na pstruhy obecné a duhové.

Nikolsdorf

Další dva a půl kilometru dlouhý úsek pro rybáře se nachází opět na řece Drau a to u zmíněného Nikolsdorfu. Z hotelu je to na tento úsek patnáct kilometrů. Tomuto úseku řeky se říká úsek velikých ryb a není se čemu divit, byl zde chycen lipan o délce padesát osm centimetrů, pstruh obecný s mírou šedesát sedm centimetrů a hlavatka s ohromnou délkou sto dvacet tři centimetrů. Nejlepší období pro lov na tomto úseku řeky je v měsících duben, květen a září, říjen i listopad.

Kleiner Drau

Na tomto úseku lze chytat prakticky celoročně, jelikož není nijak ovlivňován přívalovými vody z ledovců. Řeka má zde šířku patnáct metrů a je velmi rychlá. Na některých místech ovšem zpomaluje díky zátočinám, skalám a různým tůním a tak je její členitost opravdu výjimečná. Tato zajímavá místa jsou zkrátka ideální pro veliké lipany a pstruhy a tak se tu pravidelně loví kusy těchto ryb okolo padesáti centimetrů. Loví se zde od začátku dubna až do konce září. V případě, kdy je tu nízký stav vody, tak je tu voda naprosto čistá a tak se musí lovit na malé mušky a používat nenápadné sestavy. V tento čas si tu užijí rybolov především zkušení muškaři, kteří mohou ověřit vytříbenost své techniky.  

Abfaltersbach

Tato dravá řeka začíná u ústí potoka jménem Badbach, konkrétně u pily v Abfalsterbachu. Zajímavý lovný úsek má šest kilometrů a končí u ústí potoka Kristeinebarch. V tomto úseku je také jezero Anras, které je součástí tohoto revíru, v něm můžete chytit tyrolské potočáky. Nádherné jezero najdete v dvou a půl tisících metrech nad mořem a vzdálené je osmnáct kilometrů od hotelu. Celý úsek Abfaltersbach je velmi dobře dostupný a chytit zde můžete především lipany a pstruhy v nemalých velikostech.

Thal

Tento úsek řeky se jménem Malá Dráva má začátek u ústí potoka Kristeinerbach a navazuje na úsek Abfalsterbach. Délku má pět kilometrů a končí u ústí řeky Thaler. Tento úsek má pod sebou také jezero se jménem Sichelseelake, které najdete ve dvou a půl tisících metrech nad mořem. Ulovit zde můžete především nádherně vybarvené pstruhy obecné.

Isel

Řeka Isel je samostatně plynoucí řeka, bez žádných přehrad a úprav, ve své podstatě se jedná o poslední přírodní řeku, která není nijak přehrazena. Najdete to veliké množství pstruhů duhových, obecných a také lipanů. Nejlépe si tu zachytáte od polovina dubna do poloviny května a pak s příchodem prvních chladnějších dní, tedy od září až do konce listopadu. Rybářský úsek se jménem St. JohannimWalde má začátek u mostu jménem St. Johann. Jedná se o úsek řeky, který ve vás vyvolá nádherný pocit při pohledu na ní. Jedná se totiž o nádhernou a typicky alpskou řeku. Ulovit zde můžete spoustu lipanů, pstruhů obecných a duhových.

Villgratenbach

Řeka Vilgraten je přítok řeky Malá Dráva. Jedná se taktéž o typickou horskou řeku, která disponuje rašenilištěm a nádhernými peřejemi, ve kterých najdeme skvělé tišiny, což jsou výborná útočiště pro veliké pstruhy obecné, duhové i lipany. Pstruzi tu mají velmi pěknou velikost a tak nebývá výjimkou, že narazíte na kusy měřící padesát centimetrů a více. Mile překvapeni budete ze zdejšího nádherného údolí s lesy, horami a svými usedlostmi. Lovit zde můžete od začátku dubna až do konce října.

Heinfels

Tento rybářský úsek má začátek u mostu Punbrücke, který se nachází v Heinfelsu. Úsek se pak táhne čtyři a půl kilometru po proudu až k ústí potoka jménem Winkelbach. Vzdálenost na tento lovný úsek od hotelu je třicet kilometrů. Najdete tu nádherné, hluboké tůně, které jsou mnohdy těžko dostupné, ale na druhou stranu skrývají své poklady v podobě bojovných pstruhů duhových, obecných a lipanů. Na horním toku se vyskytuje převážné pstruh obecný, na dolním toku naopak velicí lipani, kteří sem táhnou z řeky Malá Dráva.

Innervillgraten

Úsek Innervillgraten pokračuje z úseku Heinfels a tak začíná u ústí řeky Winkelbach do řeky Villgrate, pak se táhne dvanáct kilometrů po proudu až k samotným pramenům. Tento úsek má pod sebou také jezero s názvem Schwarzsee, které leží v nadmořské výšce dva tisíce čtyři sta metrů nad mořem. V jezeru se vyskytuje především pstruh obecný a siven. Pokud si tedy budete chtít dát do těla a zároveň si zachytat tam, kde pravděpodobně nikdo jiný nebude, potom pro vás výšlap na toto jezero bude dozajista dobrou volbou.

Tisíc sedm set metrů nad mořem bublá proud Villgraten, který se táhne pastvinami mezi horami. Najdeme tu spoustu nádherných peřejí, tišin a tůní, ve kterých můžete pozorovat ryby skoro jako byste byli u akvária. Vyskytují se zde především velicí pstruzi a ty pak můžete v přímém přenosu zkusit přelstít například na nymfu či suchou mouchu. Jedná se o nádherné rybaření, které ovšem není vůbec jednoduché.

Ubytování

Součástí řetězce Best Western je také hotel Sonne, který najdete přímo v centru města Lienz. Do Lienzu se dostanete jednoduše automobilem, jízda sem trvá necelých sedm hodin z našeho hlavního města Prahy.

Toto místo je ideální pro všechny rybáře, kteří hledají komfortní prostředí v malém městečku, které je obklopeno výše popsanými skvělými revíry a navíc nádhernou přírodou plnou překrásných hor.

Samotný hotel je velmi moderní, disponuje celkem dvěma restauracemi, parkovištěm a půjčovnou kol. Budete se tu cítit velmi dobře a to především díky skvělému zdejšímu personálu.

Ubytovat se můžete v jednom z šedesáti dvou pokojů, kde jsou k dispozici jednolůžkové, ale i dvoulůžkové pokoje. Tři apartmány tu jsou situovány pro šest osob. Všechny pokoje jsou velmi dobře vybaveny a tak tu najdete koupelnu, počítač, televizi a dokonce minibar. V hotelu se taktéž nachází rybářský obchod, kdybyste náhodou něco zapomněli nebo si chtěli rozšířit svojí výbavu.

Strava

Stravovat se zde můžete v jedné ze dvou restaurací, kde vám na snídani naservírují teplé i studené nápoje, čerstvé pečivo, skvělé sýry, salámy, koláče a také výborné ovocné saláty. Objednat si tu můžete plnou penzi či polopenzi.

Jaké další služby hotel poskytuje

 • Parkování za devět Eur na den 
 • Wifi 
 • Počítač s internetem 
 • Stolní tenis 
 • Speciální místnost pro děti, aby si měly kde hrát 
 • Saunu 
 • Spoustu různých aktivit v okolí jako například: jízda na koních, treking, rafting paragliding 
 • A především osm nádherných revírů na čtyřech řekách o celkové délce šedesáti kilometrů

Ceny

Za povolenku zaplatíte

 • Od dubna do září 76 Eur na den 
 • V říjnu 76 Eur na den 
 • V listopadu 46 Eur na den 
 • Nutností je také zakoupit roční tyrolskou povolenku za 33 Eur

Cena za osobu na tři noci ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí je zhruba 55 Eur. Berte ji jako orientační.

Kontaktovat hotel můžete na emailové adrese: office @hotelsonnelienz.at

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Rybolov v Lienz na revírech hotelu Best Western Sonne

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář