Inzerovat zde
Inzerovat zde

Rybářský řád pro jezero Balaton v Maďarsku

Přečtěte si pravidla a regulace pro rybolov na jezeře Balaton v Maďarsku.

Inzerovat zde

PRAVIDLA RYBOLOVU NA BALATONU

Rybářský řád nabyl účinnosti 2. ledna 2017.

Balatonský rybársky řád

Platný na všech vodních plochách uvedených v oblastním povolení.

Na Balatonu a jeho vodní soustavě, je oprávněna provádět rybné hospodářství nezisková společnost Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (8600 Siófok, Horgony U.1.) Balatonský sportovní rybáři, se musí kromě platných právních předpisů seznámit is předpisy Balatonského Rybářského Řádu - který je uzpůsoben místním podmínkám av některých otázkách je přísnější, než platné právní předpisy - jsou povinni tento rybářský řád striktně dodržovat.

Neznalost pravidel neomlouvá!

Naše pravidla se snaží napomáhat skutečnému cíli sportovního rybolovu: lov ryb sportovním a zejména etickým způsobem, šetrné zacházení s úlovkem, kulturní trávení volného času, zdravý odpočinek. Kromě uvedených, jsme se snažili sestavit takový systém pravidel, který se pokusí najít řešení na časté problémy Balatonských sportovních rybářů a který čestného a sportovního rybáře omezuje v co nejmenší míře. Pevně věříme, že následující pravidla slouží dlouhodobým zájmem Balatonské obsádky ryb, a zároveň i zájmem sportovních rybářů.

1. Lovící je před začátkem lovu povinni seznámit se a během lovu dodržovat zákon CII. z roku 2013, 133/2013. (XII. 29.) a vyhlášky VM, stejně i nařízení balatonského rybářského řádu.

2. 2. Za porušení zákona CII. z roku 2013,133 / 2013. (XII. 29.) a vyhlášky VM, a balatonského rybářského řádu bude v každém případě odebráno povolení k rybolovu!

3. V případě hrubého nebo opakovaného porušení pravidel, může být dotyčné osobě (sportovnímu rybáři) udělen dlouhodobý zákaz vydání balatonského místního povolení. O porušení pravidel a možných sankcích se můžete informovat na domovské stránce společnosti.

4. Zakoupením místního povolení, držitel automaticky souhlasí s tím, aby osoba pověřená ochranou ryb a oprávněna provádět kontrolu, o držiteli povolení, během lovu zhotovila fotografie, audio nebo filmový záznam. Se záznamy zhotovenými během kontroly nakládáme v souladu s platnými právními předpisy.

5. V době od 1. března do 31. března, na celém Balatonu resp. od 1 dubna do 30. dubna na povolených úsecích severního břehu, je ZAKÁZÁNO rybářům lovících z plavidel, přechovávat a lovit na nástražních rybku, část rybky nebo umělou nástrahu, a přivlastnit si následující druhy: bolen, štika, sumec, candát východní, okoun, candát!

6. V době od 1. dubna do 30. dubna, je lov ryb povolen výhradně z břehu. Lov ryb z plavidel (plachetnice, člun, atd. ...) nebo jiných vhodných prostředků, je v tomto období ZAKÁZÁN! Výjimku zpod tohoto zákazu tvoří dvě níže uvedené pobřežní úseky, na kterých je lov nedravých ryb povolen výhradně v pásmu širokém max. 50 m meraném od okraje pobřežního třtinového porostu, v době od 06:00 do 19:00 hod . Časové termíny označují odchod resp. příjezd do přístavu! Kromě těchto dvou pobřežních úseků, v plavidlech provozovaných na Balatonu, držet resp. převážet nářadí používané při lovu ryb je ZAKÁZÁNO! Obsadit mola, které nejsou spojeny s břehem je povoleno výhradně broděním. Loviteľné pobřežní úseky:

o Na severním břehu východní kotliny Balatonu: V Balatonkenese od vchodu přístavu rybářského sdružení Peremartoni HE (47 ° 02'21,5 "N; 18 ° 04'15,9" E), v Balatonfüred po ústí potoka Aszőfői- Séd (46 ° 55'55,4 "N; 17 ° 51'36,1" E).

o Na severním břehu střední a západní kotliny Balatonu: V Örvényes od vchodu přístavu rybářského sdružení Bozsai HE (46 ° 54'39,6 "N; 17 ° 49'45,2" E), v Keszthely od přístavu rybářského sdružení Kőolajipari Sporthorgász Egyesület (46 ° 43'24,3 "N; 17 ° 14'48,2" E), po hraniční bod, který se nachází 150 m jižně.

7. V době od 15. dubna do 15. června platí všeobecný zákaz rybolovu na úseku Keleti-bozót-csatorna od Bambi-híd (46 ° 44'09.0 "N 17 ° 33'54.1" E), a na Nyugati-övcsatorna od Kéthelyi-híd (46 ° 39'58.8 "N 17 ° 24'49.0" E) v jižně orientovaných (horních) úsecích (včetně Cigány-, Sári- a Határ-külvíz-csatorna). V uvedených úsecích a také na chovné vodní ploše a jejích březích je ZAKÁZÁNO držet resp. převážet nářadí používané při lovu ryb! Na úsecích od uvedených mostů směrem k ústí do Balatonu je v uvedeném období povolen rybolov, přivlastnit si kapra a sumce je zakázáno!

8. Je zakázáno cíleně lovit ryby které nedosahují lovnou míru (ryby z uvedenou lovnou mírou kterou však dosud nedosáhly) ale také ryby které jsou v době rybolovu hájeny i v případě že jejich rybář po ulovení pustí. Pokud se náhodně opakovaně uloví taková ryba je rybář povinen změnit způsob nebo místo lovu.

9. V době od 1. listopadu do 31. března, je lov ryb z plavidel (plachetnice, člun, atd. ...) Povolen od 06:00 do 22:00 hod .. Noční lov je ZAKÁZÁN! Na lov ryb z břehu se toto omezení nevztahuje.

10. Dospělý rybář si denně může přivlastnit max. 5 ks ryb s lovnou mírou, z těchto max. 3 ks mohou být stejného druhu, ale ani z jednoho druhu si nemůže přivlastnit více než 10 kg. Při ulovení jedné ryby vážící více než 10 kg, si ji lovící může přivlastnit, ale lov ryb tohoto druhu v ten den už musí ukončit. Z druhů, které nemají stanovenou lovnou míru si v jeden den může přivlastnit úlovek v celkové hmotnosti 10 kg.

11. Držitel mládežnického lístku si denně může přivlastnit 3 ks ryb s lovnou mírou, z nichž max. 2 ks mohou být stejného druhu, ale ani z jednoho druhu si nemůže přivlastnit více než 10 kg. Při ulovení jedné ryby vážící více než 10 kg, si ji lovící může přivlastnit, ale lov ryb tohoto druhu v ten den už musí ukončit. Z druhů, které nemají stanovenou lovnou míru si v jeden den může přivlastnit úlovek v celkové hmotnosti 5 kg.

12. Držitel dětského lístku může lovit s jedním prutem a libovolnou technikou (na těžko, plavaná, přívlač atd. ...), Přičemž z ryb se stanovenou lovnou mírou si může přivlastnit denně 1 ks ryby a z druhů, které nemají stanovenou lovnou míru, si v jeden den může ponechat úlovek v celkové hmotnosti 3 kg.

13. Dospělý rybář, který je držitelem ročního místního povolení, si v průběhu roku může přivlastnit spolu 100 ks, držitel mládežnického povolení 50 ks a držitel dětského povolení 20 ks ryb se stanovenou lovnou mírou. Po dosažení kvóty je možnost pořídit si, druhé místní povolení za zvýšenou cenu. Třetí povolení se již nevydává!

14. Držitel 24 hodinového lístku si může přivlastnit takové množství ryb, jaké je zákonem stanoveno na jeden den!

15. Držitel 72 hodinového lístku si může přivlastnit takové množství ryb, jaké je zákonem stanovena na tři dny!

16. Lov ryb z plavidla, které je podle plavebních předpisů definováno jako malá loď, resp. je zařazené do vyšší kategorie (má přiděleno evidenční číslo) je povolen výhradně po zakoupení obecného místního oprávnění. Držitel ročního pobřežního povolení má možnost zakoupit si doplňující obecný denní lístek.

17. Na rozdíl od lovných měr stanovených v zákoně CII. z roku 2013 a nařízení ministerstva rozvoje venkova č. 133/2013. (XII. 29.) na Balatonu a jeho vodní soustavě, v případě uvedených druhů jsou platné následující lovné míry: kapr 35 cm, candát 35 cm, bolen 45 cm, štika 45 cm. Sumec je v době individuální ochrany - bez ohledu na velikost - chráněný obecně!

18. ZAKAZUJE se přivlastnit si kapra jehož délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 70 cm! Takového kapra je rybář povinen (po případném rychlém focení) okamžitě šetrně pustit zpět.

19. Rybář si v jednom kalendářním dni smí přivlastnit 1 ks candáta jehož délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 70 cm. Ostatní ulovené candáty jejichž délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 70 cm je rybář povinen (po případném rychlém focení) okamžitě šetrně pustit zpět.

20. Rybář si v jednom kalendářním dni smí přivlastnit 1 ks štiky jejíž délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 75 cm. Ostatní ulovené štiky jejichž délka od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve přesahuje 75 cm je rybář povinen (po případném rychlém focení) okamžitě šetrně pustit zpět.

21. Lovná míra okouna je 15 cm, lovící si smí denně přivlastnit 2 kg tohoto druhu. (Okoun se do roční kvóty nezapočítává. Do denního limitu 10 kg jiných ryb se započítává.)

22. Přivlastnit si mníka uloveného v Balatonu a jeho vodní soustavě je ZAKÁZÁNO!

23. Lovit na živou nebo mrtvou rybku se smí jen na Jednoháčky! Při této metodě je lov na dvoj a trojháček z důvodu ochrany podmierečných ryb ZAKÁZÁN!

24. Na malém Balatonu, v jeden den je možné si přivlastnit jediný kus dravé ryby (bolen, štika, sumec, candát, candát východní).

25. Ulovenou rybu, která má stanovenou lovnou míru a kterou si lovící hodlá přivlastnit, je třeba ještě na břehu vody rychle a šetrně usmrtit. Převážení živé ryby je ZAKÁZÁNO!

26. Trolling (vláčení nástrahy za jedoucím člunem) je povoleno na jeden prut, který lovící drží v rukou.

27. Výměna nebo pozdější puštění ulovené a přechovávání ryby (v síťce, na laně atd.) Je zakázáno! Rybu, kterou si lovící neplánuje přivlastnit, musí po ulovení čím dříve pustit na svobodu.

28. Prodej nebo výměna (hospodářského charakteru) úlovku je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

29. Lovící na břehu vody svůj úlovek nesmí darovat! Ryby které si chce ponechat musí umístit ve svém přechovávač přípravku (síťka, sak, konev, spona, atd). ZAKAZUJE se také odvoz úlovků z lovného místa před ukončením lovu jinými osobami.

30. V případě lovu který trvá více dní smí rybář současně přechovávat na lovném místě nebo v plavidle které používá k rybolovu maximální množství úlovků odpovídajících podle platného rybářského řádu 2 kalendářním dnem (například: maximálně 6 ks candáta) pokud tyto ryby ulovil dodržením denních kvót a má jejich řádně zapsané ve svém úlovkovom deníku.

31. Je ZAKÁZÁNO použít na přechovávání ryb použít kovové výrobky (drátěná síť, kovová klec, atd.)!

32. Lov zavážením je možné provádět výhradně po zakoupení ročního obecného místního povolení, týdenní nebo třídenního místního povolení opravňujícího vykonávat lov zavážením v souladu s rybářským řádem upravujícím pravidla tohoto způsobu lovu, který je publikován jako příloha zmíněných povolení resp. na naší domovské stránce (www.balatonihal.hu). Porušení těchto pravidel je považováno za porušení rybářského pořádku! Za zavážení se považuje způsob lovu, během kterého lovící, koncovou sestavu na lovné místo dopraví pomocí prostředku (např. Člun, Zavážecí loďka, jiné povolené plavidlo) Brodíc nebo plovouc ve vodě bez nahazování tak, že následně na záběr čeká na břehu resp. na molu, které je spojeno s břehem. Za zavážení se považuje i lov ryb během kterého, lovící před nahozením montáže Zábrodí na určitou vzdálenost. Pokud je průměrná hloubka Balatonu nad 80 cm.

33. Ponechat nahozené udice bez dozoru nebo pověřit jejich střežením jinou osobu je ZAKÁZÁNO! V případě lovu zavážením, je výbava lovícího považováno za střeženou (je pod dozorem) - za předpokladu, že lovící disponuje vyhovujícími elektronickými signalizátory záběru - i v následujících případech:

a) lovící se zdržuje v okruhu 50 m od svého náčiní na vyznačeném lovném místě.
b) lovící se zdržuje na volné vodě, přičemž buď právě zdolává rybu, pouští ulovenou rybu, nebo zakrmit označené místo.

34. Je ZAKÁZÁNO používat zavážecí loďku! Kromě rybáře s platným zavážecím povolením a registrací.

35. Lov ryb ve dnech vysazování ryb, ve vzdálenosti 200 m od místa vysazování je ZAKÁZÁN!

36. V noci a za snížené viditelnosti je osvětlení lovného místa, mola a ukotveného plavidla používaného při lovu, z každé strany viditelným způsobem - povinné!

37. Je zakázáno obsekávát a ničit vodní a pobřežní rostliny, a také narušit a poškodit stavby sloužící k ochraně břehů!

38. Zpracovat úlovek na lovném místě nebo plavidle do ukončení lovu je ZAKÁZÁNO!

39. Je zakázáno začít nebo pokračovat lov ryb na znečištěném lovném místě. Po ukončení lovu musí být lovné místo očištěné!

40. Vytváření obsazených lovných míst je ZAKÁZÁNO, výjimku tvoří vodní stanoviště disponující platným povolením a pozemky v soukromém vlastnictví!

Rybářský řád nabyl účinnosti 2. ledna 2017.

Rybářský řád upravující pravidla zavážení na jezeře Balaton

Držitel ročního místního rybářského povolení platného na Balatonu nebo místního rybářského povolení k lovu ryb zavážením, je povinen dodržovat nařízení rybářského řádu upravujícího pravidla lovu ryb na Balatonu, a ve smyslu bodu č. 23 tohoto řádu, i další stanovy, s nimiž vás v následujících řádcích podrobně seznámíme. Porušení těchto stanov se považuje za porušení rybářského řádu platného na Balatonu, což může mít za následek odebrání místního povolení i zákaz pořízení si místního povolení. Naším cílem je, pravidla lovu ryb zavážením upravit dobře promyšleně a zejména zákonně, abychom obsádku kapitálních kaprů v Balatonu, představující vzácnou a výjimečnou přírodní hodnotu dokázali ochránit mnohem efektivněji než dosud a abychom podle možnosti, v co největší míře dokázaly zabránit převážení trofejních kaprů do jiných revírů, resp. jejich prodeje na trhu. V zájmu dosažení vytčených cílů jsme se spojili se zastánci této rybolovné techniky a za úzkou spolupráci se snažili vypracovat jednotlivé detaily praktikování samotné metody.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Cílem samostatné techniky (zavážení) je ulovení, zvážení, vyfocení a šetrné puštění kaprovitých (nedravých) ryb.

1.2.Za zavážení se považuje způsob lovu, během kterého lovící, koncovou sestavu na lovné místo dopraví pomocí prostředku (např. Člun, Zavážecí loďka, jiné povolené plavidlo) Brodící nebo plovoucí ve vodě bez nahazování tak, že následně na záběr čeká na břehu resp. na molu, které je spojeno s břehem. Za zavážení se rovněž považuje lov ryb, během kterého, lovící před nahozením montáže zabrodí na určitou vzdálenost. Pokut je průměrná hloubka Balatonu nad 80 cm.

1.3.Na základě výše uvedené zásady, každý držitel povolení opravňujícího lovit zavážením, při každé jedné ulovené rybě je povinen dodržovat pravidla šetrného zacházení (viz. Bod č.3.)

1.4.Lov zavážením - místně - je možné provádět ve třech případech:

1.4.1. Organizace (např. Kempy, samosprávy) vlastnící nebo provozující pobřežní nemovitost (na vlastním pobřežním úseku si mohou vyznačit lovná místa pro lov zavážením, na které je možné si rezervovat termín v systému rezervací lovných míst, dostupném na hlavní stránce Horgászjegy.hu. Systém rezervace je na této stránce pro každého volně dostupný.

1.4.2. Majitelé pobřežních nemovitostí - v případě, že chtějí lovit zavážení na vlastním pozemku - po pořízení si potřebného povolení mohou tak učinit, nicméně svůj záměr jsou povinen nahlásit. Nahlášení je třeba provést na ploše dostupné z hlavní stránky www.horgászjegy.hu, s přesným označením: lovného místa (ulice, číslo domu), GPS souřadnice a přesného času plánovaného lovu. Majitelé označené lovné místa, mohou i pronajímat svým hostům, avšak za ohlašovací povinnost a také za nezbytné místní povolení pro hosty, v každém případě nese odpovědnost i majitel nemovitosti (registrovatel lovného místa pro lov zavážením). V případě, že dojde k porušení předpisů, porušitele budeme stíhat a v budoucnu na daném místě již nepovolíme zavážení. Rezervace těchto míst - na základě rozhodnutí majitele, je v první řadě privátního charakteru, avšak podle předchozího bodu, může být třeba i součástí otevřeného systému. Majitelé pobřežní nemovitosti registrované na lov zavážením, se zakoupením potřebného povolení a splněním výše zmíněné ohlašování se současně zavazují, že osobám vykonávajícím kontrolu - po předběžné dohodě - umožní přechod přes pobřežní nemovitost a lovné místo zpřístupní i touto formou.

1.4.3. Lov zavážením je možné provádět i na pobřežních veřejných prostranstvích, avšak pouze mimo plážové sezóny. V tomto případě je třeba vědět, že lovící si lovné místo neponechal předem. Podle platné etiky, na volném pobřežním úseku může lovit kdokoliv, avšak od momentu začne lovit, jiný lovící již nemá možnost obsadit dané místo, jedině poté, co první lovící ukončí lov. Povinnost ohlášení místa a času lov zavážením podle uvedených v předchozím bodě je třeba splnit i v tomto případě, avšak až po obsazení lovného místa. Samozřejmě, na takových místech, lovící je zodpovědný za to, aby vyhověl hygienickým předpisům a pravidlům veřejné čistoty. O možnostech dlouhodobějšího přebývání na daném území (stanování, jiný způsob nocování ve volné přírodě) je třeba se informovat u správce veřejného prostranství a jím určené podmínky je třeba dodržovat.

1.5.Lov zavážením na volných pobřežních prostranstvích je povolen od roztání ledové pokrývky jezera do 31. Května, resp. od 15. Září do zamrznutí vodní plochy, v době od 00:00 - 24:00.

1.6.Jediná osoba, na tentýž termín může rezervovat pouze jedno lovné místo, resp. v daný čas do budoucna, může mít současně max. tři platné rezervace.

1.7.Lovící zavážením je povinen před zahájením lovu přihlásit se do systému. Za zahájení lovu se považuje krmení i kladení bójí. Při registraci třeba označit reálny čas lovu minimálně 1 maximálně 7 dní.

1.8.Na vyznačeném pobřežním úseku s platným obecným povolením bez rezervace, je lov ryb povolen pouze způsoby určenými ve všeobecném rybářském pořádku. V případě, že na dané místo dorazí lovící s platnou rezervací, přítomný lovící (bez rezervace) je (jsou) povinen opustit lovné místo.

1.9.Na parcele patřící k rezervovanému místu - po dobu rezervace - postavení stavu nebo přistavení karavanu je přípustné, avšak pouze za předpokladu, že vlastník (správce) pozemku to povolí.

1.10. Lovící se zaregistrovanou rezervací a povolením opravňujícím lovit zavážením, je během trvání rezervace povinen všechny ulovené původní druhy ryb pustit spět do Balatonu. Ryby ulovené mimo rezervace je zakázané přechovávat na místě lovu!

1.11. Rybář lovící na rezervovaném lovném místě, na kterém je povoleno zavážení a je držitelem i povolení opravňujícího lovit zavážením, si nemůže rybu původního druhu přivlastnit ani v tom případě, že zároveň je držitelem i běžného místního povolení!

1.12. Ve smyslu platného zákona o rybářství a ochraně ryb (Hhvtv) ulovené ryby invazivního druhu je zakázáno vrátit zpět do jezera Balaton. V případě, že lovící uloví takovou rybu (amur) a nemá v úmyslu přivlastnit si ji, ať to oznámí naší společnosti na tel. čísle (+36303503333) a my se postaráme o odvoz úlovku.

2. PRAVIDLA LOVU ZAVÁŽENÍM

2.1.Lovící je oprávněn lovit na dva (2) rybářské pruty s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem. Dodržovat zásadu chytání s nástrahou nastražené pomocí vlasové metódy je povinné.

2.2.Osoba mladší než 18 let smí lovit zavážením pouze pod dohledem dospělé osoby.

2.3.V době od 1. dubna do 30. dubna, pro registrovaného rybáře, který vlastní povolení k zavážení neplatí bod číslo 6. Balatonského rybářského řádu (zákaz použití plavidla). V tomto období je použití plavidla dovoleno v následujících případech:

a) zdolávání a pouštění úlovku,

b) krmení lovného místa,

c) vyhledávání lovného místa a zavážení.

2.4.Použití zavážecích lodiček je povoleno pouze v případě pokud je rybář zaregistrován, a je držitelem zavážecího povolení.

2.5.Použít splétané šňůru jako hlavní vlasec je zakázáno! Šokový návazec do mušlových polí, vyrobený ze splétaných šňůr je povoleno použít o délce max. 20m. Šňůru s olověným jádrem (Leadcore) je povoleno použít o délce max. 1 m.

2.6.Použití sonaru, je podle ustanovení platného zákona (Hhvtv) povoleno!

2.7.Při zavážení s člunem je povoleno použít výhradně elektromotor na člun.

2.8.Lovit je povoleno výhradně v rámci vyznačeného rezervovaného lovného místa.

2.9.Pruty lze nahazovat jen kolmo na břeh vodní plochy, odbočit do stran je povoleno pouze v rámci hranic vyznačeného lovného místa, bez vyrušování ostatních lovících.

2.10. Jeden lovící na označení krmného místa může použít 2 ks tyčových bójek, které od západu do východu slunce musí být osvětleny.

2.11. V okolí tyčové bójky - v okruhu 40 m - resp. na ploše široké 80 m ohraničené bójkou a břehem může pobývat pouze lovící, který je držitelem platného povolení a rezervace na dané místo, resp. kdokoliv se souhlasem dotyčného lovícího. V daném sektoru již jiný zavážející lovit nesmí!

2.12. Dopravit koncovou sestavu na krmné místo je možné nahazováním, zabroděním nebo zavážením pomocí zavážecí loďky, člunu.

2.13. Maximální vzdálenost zavážení udic je 350 m od lovného místa. Od přístavu rybářského spolku Balatonfűzfő západně po přístav BHNP Zrt. v Keszthelyi, na ostatních pobřežních úsecích 450 m. (severní strana 350 m - jižní 450 m)

2.14. Nastražené pruty nechat bez dozoru nebo pověřit někoho cizího jejich dozorem je ZAKÁZÁNO! V případě lovu zavážením, je výbava lovícího považováno za střeženou (je pod dozorem) - za předpokladu, že lovící disponuje vyhovujícími elektronickými signalizátory záběru - i v následujících případech:

a) lovící se zdržuje v okruhu 50 m od svého náčiní na vyznačeném lovném místě.

b) lovící se zdržuje na volné vodě, přičemž buď právě zdolává rybu, pouští ulovenou rybu, nebo krmí označené místo.

3. RAVIDLA ŠETRNÉHO ZACHÁZENÍ S ÚLOVKY

3.1. Přivlastnit si nebo přechovávat rybu původního druhu je ZAKÁZÁNO! Zákaz přechovávání úlovku platí i během nočních hodin.

3.2. Ve smyslu zásad šetrného zacházení s úlovkem, musí být ulovená ryba po focení a odvážení okamžitě vrácena zpět do svého domova!

3.3. V zájmu splnění požadavků vyplývajících ze zásad šetrného zacházení s úlovkem, z povinné výbavy lovícího nesmí chybět: Dostatečně velký podběrák s hustě pletenou síťkou s rozměry min. 90 X 90 cm. Kvalitní, hrubě vyplněna podložka, vyrobená z vodě odolného materiálu. (Lovící, je povinen ulovenou rybu ukládat na navlhčenou podložku!)

3.4. Značkování nebo jakékoliv mrzačení ulovené ryby je Zakázané! V případě, že z nedbalosti lovícího dojde k úhynu ulovené ryby, správce daného revíru je oprávněn vymáhat odškodné ve výši hodnoty odumřelé ryby. Ulovenou rybu je oprávněn označkovat výhradně odborník společnosti a to obvyklým značkovacím způsobem, v zájmu toho, abychom v případě opětovného ulovení získali informace o migraci a růstu ryby.

3.5. Fotografie ulovených ryb je možné zveřejnit na domovní stránce: www.balatonihal.hu v galerii - Balatoniponty. Žádáme ctěné sportovní rybáře, aby fotografie ryb přesahujících hmotnost 10 kg zaslali na adresu společnosti horgaszat@balatonihal.hu o nahrání snímku se postaráme!

 

O otázkách, které v rybářském povolení opravňuje, lovit zavážením na jezeře Balaton nejsou upravovány, v plném rozsahu rozhoduje Aktuální všeobecný rybářský řád platný pro jezero Balaton, resp. pro lovících chytající podle výše uvedeného předpisu, za směrodatné považujeme obsah Etického kodexu zveřejněného členy klubu Amatérských "boiliesákov" ABK

Lovné míry a doby individuální ochrany na Balatonu

Druh ryby

Doba ind.ochrany

Lovná míra

Štika (nad 75 cm se smí přivlastnit 1 ks)

1.února - 31.marec

45 cm

Bolen

1.březen - 29. duben

45 cm

Candát (nad 70 cm se smí přivlastnit 1 ks)

1.březen - 29. duben

35 cm

Candát východní

1.březen - 30. červen

25 cm

Okoun (denný limit 2 kg )

1.březen - 29. duben

15 cm

Jelec tloušť

15.duben - 31. květen

25 cm

Jesen

15.duben - 31. květen

20 cm

Podoustev říční

15.duben - 31. květen

20 cm

Ostrucha křivočará

15.duben - 31. květen

20 cm

Ostroretka stěhovavá

15.duben - 31. květen

20 cm

Parma obecná

15.duben - 31. květen

40 cm

Kapr (Pro kapra platí horná míra 70 cm!)

2. květen - 31. května

35 cm + 70 cm

Lín obecný

2. květen - 15. červen

25 cm

Sumec (doba ind. ochrany sumce se vztahuje na všechny velikosti tohoto druhu!!!)

2. květen - 15. červen

60 cm

Pstruh potoční

2. října - 30. březen 2018

22 cm

Mník - zákaz přivlastnění platí celý rok!

 

Tučně vytištěné míry se liší od obecně stanovených lovných mír!

Délkou ryby se rozumí vzdálenost od předního konce hlavy po kořen ocasní ploutve.

Doby individuální ochrany se začínají v první den v 00:00 hodin. a končí poslední den o 24:00. V případě, že první den vychází na sobotu nebo den pracovního klidu, doba individuální ochrany začne platit následující pracovní den. V případě, že poslední den doby individuální ochrany vychází na sobotu, nebo den pracovního klidu, doba individuální ochrany končí v předchozí pracovní den.

Na základě výše uvedených, začátek a konec dob individuální ochrany se mohou měnit, termíny uvedené v tabulce jsme přizpůsobili aktuálnímu kalendářnímu roku!

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Rybářský řád pro jezero Balaton v Maďarsku

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář