Inzerovat zde
Inzerovat zde

Poslanci schválili novelu týkající se invazních nepůvodních druhů ryb v příznivé podobě

03. 10. 2021
V úterý dne 14. 9. 2021 byla na poslední 118. schůzi Poslanecké sněmovny definitivně schválena pro rybáře velmi důležitá „invazní novela“, kterou se mění některé zákony v souvislosti s adaptací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů (zákon o ochraně přírody, o myslivosti, o rybářství, o lesích atd.) a výrazně se dotýká také ryb a rybářství, ať již hovoříme o rybniční akvakultuře a intenzivních chovech ryb, nebo o hospodaření na rybářských revírech.

V úterý dne 14. 9. 2021 byla na poslední 118. schůzi Poslanecké sněmovny definitivně schválena pro rybáře velmi důležitá „invazní novela“, kterou se mění některé zákony v souvislosti s adaptací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů (zákon o ochraně přírody, o myslivosti, o rybářství, o lesích atd.) a výrazně se dotýká také ryb a rybářství, ať již hovoříme o rybniční akvakultuře a intenzivních chovech ryb, nebo o hospodaření na rybářských revírech. 

Příprava „invazní novely“, trvala několik let a vyžádala si bezpočet jednání, jak na úrovni jednotlivých odborných komisí a ministerstev, tak na úrovni Poslanecké sněmovny a Senátu.

Zástupci ČRS se od počátku aktivně účastnili projednávání na všech úrovních, neboť prvotní návrhy na „invazní novelu“ byly pro rybáře téměř likvidační. Nerozlišovaly nepůvodní a invazní druhy ryb, zahrnovaly možnost úplného zákazu vysazování některých hospodářsky cenných nepůvodních rybích druhů, jako je pstruh duhový, siven americký, amur bílý apod. Dále zde hrozila extrémní byrokratická zátěž spojená s vysazováním nepůvodních druhů ryb do revírů, která by v podstatě znemožnila jejich vysazování. Ve hře byla i přímá zodpovědnost rybářů za výskyt nepůvodních invazních druhů ryb v rybnících a rybářských revírech (zavlečených, uniklých, vodou přinesených), s povinností likvidace těchto invazních druhů na náklady rybářů a možností udělení vysokých sankcí. Jednotlivé pozměňovací návrhy úpravy národní legisltivy obsahovaly v rozsáhlých pasážích umně zaobalené, avšak pro rybáře nebezpečné paragrafy. Pročítání textů vyžadovalo právní rozbory, neobvyklou bdělost, ostražitost a konzultace na všech úrovních.

Právě příprava a následné projednání „invazní novely“ byla jedním z klíčových impulsů pro založení platformy Hospodářů v krajině, zahrnujících rybáře, rybníkáře, myslivce, včelaře, zahrádkáře, lesáky a řadu dalších spolků, které dohromady sdružují kolem 750 000 osob (více na: https://www.cmmj.cz/hospodari-v-krajine/).

Všem výše jmenovaným i nejmenovaným spolkům, které se účastnily jednání a podpořily ČRS, patří naše poděkování. Znovu se potvrdilo, že v jednotě je síla a jen společné prosazování našich zájmů má naději na úspěch. Právě i díky jejich přispění se podařilo prosadit finální znění úpravy národní legislativy, která představuje konsensus, přitom však respektuje klíčové požadavky rybářů a hospodářů v krajině obecně. 

Poděkování patří také statutárním zástupcům ČRS, pracovníkům sekretariátu Rady ČRS, kteří společně odvedli velký díl práce ať již prací v přípravných komisích, čtením a přípravou návrhů, jednáním s úředníky státní správy, poslanci i dalšími politiky, když společně bránili zájmy našeho cechu a budoucnost rybářů a rybářských revírů.

V neposlední radě je třeba říci, žei zástupci ministerstva zemědělství v rámci vyjednávání skupině hospodářů v krajině naslouchali a bránili jejich zájmy, stejně tak zástupci ministerstva životního prostředí ve finální fázi projednávání invazní novely dodrželi dohodnutý konsenzus. Za to jim také určitě patří poděkování. 

Zdroj: Rybsvaz.cz

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Poslanci schválili novelu týkající se invazních nepůvodních druhů ryb v příznivé podobě

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář