Inzerovat zde
Inzerovat zde

Ohře 9 - Údolní Nádrž Nechranice

Číslo revíru: 441 043

Údolní nádrž Nechranice.
Od tělesa hráze údolní nádrže Nechranice až k jezu v Želině.
Okoun říční je hájen od 1. 1. do 15. 6., včetně. Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm.
V obecném zájmu je zákaz vstupu do území sesuvu půdy na levém břehu nádrže - vyznačeno tabulemi.
Zákaz lovu ryb od vtoku Čachovického - Lužického potoka 100 m na obě strany od 1. 12. do 31. 3. včetně, nevyjímaje ústí potoka v délce 100 m.
Zákaz lovu ryb v úseku řeky Ohře cca 450 m, od jezu v Želině až po příčnou linii s nejníže situovanou budovou usedlosti na pravém břehu (po směru toku) v katastru obce Rokle, Želina (s koncem asfaltové komunikace), a to v období od 1. 1. do 15. 6., včetně.
V odpadním kanálu malé vodní elektrárny (ČEZ Tušimice) je lov ryb zakázán.
Celoroční zákaz lovu ryb ze staveb tělesa jezu v Želině.
Zákaz používání plovoucích kotvených bójí pro označování lovných a vnaděných míst a pro kotvení plavidel na celé ploše revíru. Lov ryb z plavidel je povolen jen s povolením, které vydává ČRS SÚS Ústí nad Labem v Rybářském domově ve Vikleticích a při dodržování stanovených zásad.
Provoz plavidel se spalovacími motory je zakázán vyhláškou k zákonu o vodách.
Rozhodnutím OkÚ Chomutov č. j. RŽP-II/Pit-8735/98 je chráněno shromaždiště bahňáků (ptactva) v úseku od kotviště lodí u Lužického potoka po osadu Modrá štika, a to od 15. 7. do 30. 9. V tomto období se zakazuje v uvedeném úseku lov ryb ze břehu. Lov ryb je povolen pouze z plavidel ve vzdálenosti nejméně 20 m od aktuální hranice vodní hladiny. V době ochrany je rovněž zakázáno přistávat s plavidly a zajíždět s nimi do vzdálenosti menší než 20 m od aktuální hranice vodní hladiny.
Zákaz lovu ryb z břehového pozemku kempu U hráze (provozovatel p. Jirkovský) v délce cca 100 m dle vyznačení hranic úseku tabulemi, a to v červenci a srpnu v denní době od 8.00 do 19.00 hodin.
Zákaz hlubinné přívlače.
Na březích VD Nechranice je vymezován nádržní prostor betonovými sloupky (patníky) u příjezdových cest. Do nádržního prostoru je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (vyjma spouštění lodě). V nádržním prostoru je zakázáno bivakování a stanování, poškozování břehů např. zarážením kůlů pro kotvení lodí (mimo kotviště), umisťování odpadu, rozdělávání ohně, vyřezávání keřů a kácení stromů apod. Plavidla smí kotvit jen na vyhrazených kotvištích nebo místech označených plavebním znakem "P" pro povolené stání, příp. v bezprostřední blízkosti vlastního pozemku v přítokové části VD. Stanovat lze jen ve vyhrazených tábořištích.
Úřední hodiny Rybářského domova Vikletice s prodejem povolenek aj. (odloučené pracoviště Severočeského územního svazu Ústí nad Labem) jsou středa až neděle 8.00 až 10.00 a 15.00 až 17.00 hodin.

Sdílet tento revír

Inzerovat zde

Zprávy od vody z revíru Ohře 9 - Údolní Nádrž Nechranice

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář
Vložit soukromý revír

Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.

Kontaktujte nás