Inzerovat zde
Inzerovat zde

Nový systém redistribuce financí z prodeje CS povolenek

02. 04. 2019
Jak jsme již informovali v uplynulém týdnu, Republiková rada ČRS na svém mimořádném zasedání 20. 3. 2019 jednohlasně schválila nový model redistribuce finančních prostředků, získaných z prodeje celosvazových povolenek mezi jednotlivé územní svazy. Poprvné bude uplatněn při výpočtu redistribuce z celosvazových povolenek prodaných v roce 2020.

Jak jsme již informovali v uplynulém týdnu, Republiková rada ČRS na svém mimořádném zasedání 20. 3. 2019 jednohlasně schválila nový model redistribuce finančních prostředků, získaných z prodeje celosvazových povolenek mezi jednotlivé územní svazy. Poprvné bude uplatněn při výpočtu redistribuce  z celosvazových povolenek prodaných v roce 2020. 

Připomeňme si ještě jednou jeho principy.

1. Pevně kalkulovaná cena celosvazové povolenky

Cena celosvazových povolenek bude pevně stanovena ve výši 1,8 násobku průměrné ceny územních povolenek pro daný rok.

2. Odečet 80 % hodnoty územní povolenky z každé příslušné prodané celosvazové povolenky jako příjem pro ÚS

Hodnota odečtu z každé prodané celosvazové povolenky příslušným úzmením svazem jako příjem ÚS bude činit 80 % z ceny příslušné územní povolenky za rok výpočtu redistribuce.

Příklad: Cena roční celosvazové mimopstruhové (CS MP) povolenky pro dospělé je 2 200 Kč, cena roční územní povolenky pro dospělé je 1 200 Kč. Příslušný územní svaz, který svému členovi vydá CS MP povolenku si ponechává 960 Kč (80 % z 1200 Kč, zbývající částka (2 200 Kč – 960 Kč = 1 240 Kč) vstupuje do redistribuce za docházky a úlovky.

3. Společná redistribuce za docházky a úlovky pro P i MP revíry

Výpočet redistribuce za úlovky a docházky bude probíhat společně pro pstruhové i mimopstruhové revíry, resp. pstruhové i mimopstruhové povolenky. Tím dojde k odstranění výrazné disproporce mezi výší náhrad za úlovky stejného druhu ryby na pstruhovém a mimopstruhovém revíru. Do této chvíle byla výše náhrady např. za ponechaného pstruha obecného z pstruhového revíru několikanásobně vyšší než za pstruha z mimopstruhového revíru (cca 145 Kč/kg na MP a 400 Kč/kg na P revírech).

4. Do redistribuce vstupují jen docházky a úlovky členů jiného územního svazu 

Do výpočtu redistribuce nejsou započítány docházky ani úlovky vlastních členů (držitelů CS povolenek) na vlastních revírech. Náhrada za úlovky a docházky vlastních členů je řešena fixním odpočtem ve výši uvedených 80 % z ceny územní povolenky příslušného územního svazu za každou jím prodanou celosvazovou povolenku  (viz bod č. 2). Tímto krokem dojde k eliminaci vlivu např. zkreslování výše dosažených úlovků.

5. Zohlednění počtu docházek

Z celkové částky, která vstupuje do redistribuce za docházky a úlovky (výnos z prodeje celosvazových povolenek po odečtu 80 % hodnoty územní povolenky a odečtu režijních nákladů) bude podíl ve výši 15 % rozdělen  na základě počtu docházek. Do kalkulace docházek budou započteny pouze docházky na revíry územních svazů, ve kterých rybář není členem. Cílem je zohlednění faktu, že i návštěva revíru bez ponechání úlovku představuje pro uživatele revíru určitou zátěž (sekundární úmrtnost ryb po jejich puštění, náklady na nájem revíru, činnost rybářské stráže, úklid revírů, apod.)

6. Zohlednění dosažených úlovků podle druhu ryb

Zbylá část  redistribuce (po odečtu 15 % za docházky) bude rozdělena mezi územní svazy na základě dosažených úlovků. Opět budou započítány pouze úlovky na „cizích“ revírech, tedy těch, kterých rybáři dosáhnou na revírech územních svazů, jejichž nejsou sami členy. Výše náhrad za kilogram bude odlišná podle druhu ponechané ryby (doposud byla náhrada za kilogram např. candáta ve stejné výši jako za kilogram cejna). Ty jsou nově rozděleny do tří kategorií:

  • Kategorie 1 – candát, úhoř, pstruh obecný, lipan a hlavatka

Nejvýše ohodnocená kategorie bude odpovídat pevně stanovené náhradě ve výši 400 Kč/kg úlovku.

  • Kategorie 2 – štika, sumec, pstruh duhový, siven, lín, mník a okoun

Druhá kategorie bude mít také pevně stanovenou výši náhrad – kilogram úlovku bude vyplácen ve výši 300 Kč.

  • Kategorie 3 – ostatní rybí druhy

Třetí kategorie nemá výši náhrad stanovenou pevnou částkou, její výše bude každý rok vypočítávána ze zbývajících finančních prostředků v redistribuci po vyplacení úlovků ryb z první a druhé kategorie.

Příklad (velmi zjednodušený): Za kalendářní rok nachytali rybáři 100 kilogramů ryb z kategorie 1, 250 kilogramů ryb z kategorie 2 a 800 kilogramů ryb z kategorie 3. Celková výše redistribuce, určená k úhradě úlovků, je 235 000 Kč. Vyplaceno tedy bude 40 000 Kč za úlovky kategorie 1 (100 kg x 400 Kč/kg), 75 000 Kč za úlovky kategorie 2 (250 kg x 300 Kč/kg) a cena za kilogram úlovku ryby ve třetí kategorii bude po dopočtení 150 Kč/kg a celkem 120 000 Kč (800 kg x dopočtených 150 Kč/kg. Dopočteno jako: 235 000 Kč - 40 000 - Kč - 75 000 Kč/800 kg.


Těchto šest bodů tvoří hlavní těžiště změny systému redistribuce. Doplněny jsou i o některé další změny převážně administrativně-technického rázu (např. náklady na tisk CS povolenek a CS soupisů revírů nevstupují do nákladů CS rybolovu, ale budou účtovány jednotlivým územním svazům dle přesné odebraného množství).

Věříme, že tyto změny povedou ke spravedlivějšímu systému, který bude lépe zohledňovat jak podíl jednotlivých územních svazů na tvorbě zdrojů celosvazového rybolovu (prodeji CS povolenek), tak na docházkách a úlovcích, které držitelé celosvazových povolenek dosahují. 

Petrův zdar!

Zdroj: Rybsvaz.cz

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Nový systém redistribuce financí z prodeje CS povolenek

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář