Inzerovat zde
Inzerovat zde

MZe vypsalo program na retenci vody v krajině

02. 12. 2019
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo prostřednictvím Odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod III. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ (vyhlášení po dvouleté pauze).

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo prostřednictvím Odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod III. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ (vyhlášení po dvouleté pauze).  

Cílem programu je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha. Současně jsou vyčleněny finanční prostředky na odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod – podprogram 129 283. Doba trvání programu 129 280 podle schválené dokumentace je v rozmezí let 2016–2021.

Podle podmínek Pravidel může být žadatelem o podporu z programu 129 280 pouze právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity a školní zařízení, organizační jednotky ČRS nebo MRS nebo rybářská sdružení či spolkyProblematická podmínka z minulých výzev, že žadatel musí být plátcem DPH, zde i nadále zůstala. Podmínkou pro žadatele o podporu na rekonstrukci, odbahnění rybníka, odstranění havarijních stavů a odstranění případných povodňových škod, je rybářské hospodaření na 15 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory.

Pro žadatele o podporu na výstavbu nových a obnovu zaniklých rybníků se předešlá podmínka hospodaření na 15 ha vodní plochy nevztahuje.

Alokace pro rok 2020: 200 mil. Kč.

Příjem žádostí: od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020 (v případě překročení celkové alokace může být termín zkrácen).

Výzva k příjmu žádostí je zveřejněna na webových stránkách MZe v sekci Dotace → Národní dotace → Dotace ve vodním hospodářství → Rybníky. Všechny závazné dokumenty pro podání žádostí jsou k dispozici na webu MZe – odkaz:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

Formuláře a další podrobnosti jsou uvedeny také v Pravidlech. Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/

Zdroj: CRS-SUS.CZ

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře MZe vypsalo program na retenci vody v krajině

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář