Inzerovat zde
Inzerovat zde

Lyska černá

Lyska černá má délku 38 cm. Staré ptáky nelze zaměnit díky bílému zobáku a čelnímu štítku. Samečkové váží až 600 g. Mladí ptáci až do podzimního pelichání nemají bílý čelní štítek a jsou na horní straně tmavě. na krku a hrudi světle popelavě šedí. Lyska má mohutné nohy a dlouhé tmavozelené prsty s plovacími kožními lemy.

Inzerovat zde

latinsky: Fulica atra
řád: krátkokřídlí
čeleď: chřástalovití
potrava: výhonky, plody, kořínky, hmyz
doba rozmnožování: duben – červen
běžná velikost: 35 – 42 cm, hmotnost 0,60 – 1,00 Kg

Lyska černá má délku 38 cm. Staré ptáky nelze zaměnit díky bílému zobáku a čelnímu štítku. Samečkové váží až 600 g. Mladí ptáci až do podzimního pelichání nemají bílý čelní štítek a jsou na horní straně tmavě. na krku a hrudi světle popelavě šedí. Lyska má mohutné nohy a dlouhé tmavozelené prsty s plovacími kožními lemy. Většinu času tráví lysky na vodě. Plují pomalu a přitom kývají hlavou. Příležitostně vycházejí odpočívat a pást se na břeh, jsou-li však jen trochu vyrušeny, odlétají na vodu. Noc přečkávají na chráněném místě mimo vodu. Z vody vylétají po dlouhém prudkém rozběhu proti větru. Často též lyska černá běží s mávajícími křídly po hladině, aniž by vzlétly. Jejich hlas je jednoslabičné vysoké „cíp” nebo mečivé „kef”.

Rozšíření

V České republice se jedná o běžný druh vyskytující se na 76-80 % území. Počet hnízdících párů se odhaduje na 20-40 tisíc (v roce 1989 to bylo 30-60 tisíc). Je též předmětem Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA).

Způsob života

Žije na stojatých vodách a pomalých řekách.
Potrava je z větší části rostlinná (zelené části rostlin a semena), z živočišné potravy nejvíce měkkýši, červi a hmyz, méně často malí obratlovci.
Hnízdo většinou v příbřežní vegetaci, blízko vody. Snůška obsahuje i více než 10 vajec, v našich podmínkách při mírných zimách hnízdí už od konce března,některé páry dvakrát do roka.
Severní populace jsou tažné, u nás přezimuje na nezamrzlých vodních plochách (velké řeky ve městech až 35000 jedinců).

Hnízdí na pomalu tekoucích a stojatých vodách lemovaných rákosem, kde staví hnízda. Žijí-li na vodách ve městech, nevyžadují rákosiny. Lyskám vyhovují mělké vody, hustá vodní vegetace, bahnité dno a volné vodní plochy s plovoucími rostlinami. Jejich stav ve střední Evropě v posledních desetiletích silně stoupl. Na podzim se lysky shromažďují na větších nádržích s hojností potravy a zůstávají zde, dokud je tam dostatek potravy nebo dokud nezamrznou. Do Střední Evropy přitahují přivandrovalci ze severu a z východu. Během zimy vymizí stěhovací pud. Když pak přijdou silné mrazy, jde mnohým ptákům o život.

Rozmnožování

Ve střední Evropě hnízdí od poloviny dubna až do léta, na jihu i dříve. V březnu obsazují lysky opět své okrsky, přičemž dochází díky množství ptáků na hranicích okrsků k rozhořčeným bojům, do nichž zasahují i samice, přičemž se uplatňují údery nohou a křídel. Hnízdo, většinou plovoucí, je zakotveno v rákosí na okraji vody, někdy pod úkrytem přitahaného rákosu, jindy nezakryté. Rodiče brání své potomstvo jako lvi. V parkových nádržích dokazují svou bojovnost ve střetech s labutěmi. Některé lysky patří i k několika málo ptákům, kteří napadnou i člověka, když se přiblíží ke hnízdu. Mnohá z hnízd, postavených z rákosových stébel, dosahují do výšky 20 cm nad hladinu a mají pak jeden nebo dva stupně, po nichž staří ptáci a později i mláďata vystupují do hnízda.

Zatímco samička sedí na vejcích, přenocuje sameček na vlastním pro ten účel postaveném hnízdě. Obvyklý počet asi 50 mm dlouhých vajec je 7 až 10, výjimečně až 15. Samice na nich sedí 21 až 24 dnů. Obvykle se vyklubou všechna mláďata z vajec téhož dne. Zůstávají pak ještě jeden den v hnízdě, pak vyplouvá rodina na první výlety, navrací se ale často do hnízda, aby matka potomstvo zahřála, a ještě dlouho zde přenocují. Občas staví rodiče i další zahřívací plochy. Mláďata, kterým rodiče podávají potravu, žebroní a přitom pokyvují pestrými hlavičkami. Když plavou, vyluzují mláďata jemné pípání.

Potrava

Převážně rostlinná – výhonky, plody a kořínky vodních a pobřežních rostlin. Jako přílohu požírají i hmyz, plže a škeble. Některé lysky vyloupí i hnízda jiných vodních ptáků. Potravu sezobávají většinou z hladiny, ale potápějí se pro ni i ke dnu, v případě nutnosti až do hloubky 4 metrů, přičemž lysky, pokud nepádlují, vyplavou na hladinu jako korek díky vzduchu, zadrženému v peří. Jejich maso má silnou rybí příchuť. Přesto je tu a tam člověk loví, často ke zděšení lidí, procházejících se podél parkových rybníků. Na Bodamském jezeře pořádají lovci přes všechny protesty stále ještě tradiční masový odstřel lysek.

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Lyska černá

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář