Inzerovat zde
Inzerovat zde

Jak se stát rybářem?

Začít s rybařením lze v každém věku, je to velmi oblíbený koníček a sportovních rybářů stále přibývá. Vyjdete si s kamarádem k vodě a najednou zjistíte, že to není jen "sezení a čučení do vody", takže možná začnete sami uvažovat o tom, jak se stát dalším "tichým bláznem". Případně se s nápadem pořízení povolenky, prutu a dalších rybářských propriet vytasí váš potomek. Co tedy dělat, když chcete legálně rybařit?

Inzerovat zde

Začít s rybařením lze v každém věku, je to velmi oblíbený koníček a sportovních rybářů stále přibývá. Vyjdete si s kamarádem k vodě a najednou zjistíte, že to není jen "sezení a čučení do vody", takže možná začnete sami uvažovat o tom, jak se stát dalším "tichým bláznem". Případně se s nápadem pořízení povolenky, prutu a dalších rybářských propriet vytasí váš potomek. Co tedy dělat, když chcete legálně rybařit?

Jednorázový pokus

Dnes můžete na některých soukromých revírech lovit dokonce bez členství v rybářské organizaci, jednodenní nebo vícedenní povolenku vám majitel prodá mnohdy i bez rybářského lístku. Často si tady lze vypůjčit i náčiní, případně zakoupit i návnady a nástrahy. Některé "soukromáky" jsou trochu svědomitější a v zájmu ochrany ryb včetně zacházení s nimi vyžadují aspoň členství v ČRS (Českém rybářském svazu), tedy v některé z místních organizací. Na těchto revírech jsou často vysazovány trofejní ryby, ale také se to odráží na ceně krátkodobých povolenek. Navíc se jedná téměř výhradně o stojaté vody, takže rybolov bývá omezen na položenou, statickou plavanou a místy se i vláčí. Některé soukromé revíry jsou osazeny i pstruhy a siveny, potom na nich lze také muškařit. Ale lov na řece nebo na potoce je o něčem docela jiném.

Lov na revírech, obhospodařovaných Českým rybářským svazem

Není to zase tak složité, ovšem základní povinnosti je třeba splnit, Jde tedy o to, že zájemce o členství v ČRS musí nejprve navštívit místní organizaci ČRS. Nejčastěji to bývá v místě bydliště, ale můžete se přihlásit i jinde, nic tomu nebrání. Není totiž organizace jako organizace, někde to "jede" spíš jen ve formě vyřízení dokladů, v jiných organizacích se konají zájezdy, závody, brigády i další dobrovolné akce a podobně. Seznam všech organizací lze najít snadno i na internetu (https://www.rybsvaz.cz/). V místní organizaci si podáte přihlášku za člena a potom na vás čeká povinnost absolvovat "test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS". Test se skládá z prověření znalostí v oblasti sportovního rybolovu, biologie a rozeznávání ryb spolu se znalostí právních předpisů, které platí pro lov ryb.

Po úspěšném absolvování testu získáte doklad o kvalifikaci pro vydání rybářského lístku, na jehož základě vám příslušný obecní úřad s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. Ten má platnost na rok, tři nebo na deset let (stojí 100, 200 a 500 Kč, děti do 15 let platí polovinu), pro obnovení na další období už stačí předložit původní RL a papír o kvalifikaci nebude již zapotřebí.

Domovská  organizace vám vydá následně členskou legitimaci, kam se vylepují známky, potvrzuje splnění brigád a zapisuje vydání i odevzdání povolenky. Při vydávání členské legitimace zase bude třeba sáhnout do peněženky a zaplatit jednorázové zápisné (400 Kč) a každoroční členský příspěvek (400 Kč). Sportovní rybáři mají také každoroční povinnost odpracovat brigádu, pokud některé organizace tuto možnost nemají, potom lze i brigádu uhradit poplatkem. Ženy brigádnickou povinnost nemají.

  • Členy ČRS se mohou stát i děti do 15 let, pokud předloží spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Děti absolvují většinou školení ve formě "rybářského minima" v zájmovém rybářském kroužku při místní organizaci. Od 15 let mají děti stejná práva a povinnosti jako dospělí členové.

Po splnění výše uvedených úkonů si konečně můžete u své místní organizace zakoupit povolenku na mimopstruhové nebo pstruhové vody.

Jaké jsou druhy povolenek?

Nejširší platnost mají CELOREPUBLIKOVÁ (revíry ČRS i MRS - Jižní Morava má totiž samostatný svaz) a CELOSVAZOVÁ povolenka (pro revíry ČRS), dále existují územní povolenky jednotlivých svazů ČRS a místní povolenky na některé revíry ve správě místních organizací. Jsou rozděleny zvlášť na MIMOPSTRUHOVÉ a PSTRUHOVÉ, na každých platí trochu jiná pravidla.

Povolenky se vydávají nejčastěji jako roční, existují ale i jednodenní, dvoudenní, třídenní, sedmidenní, desetidenní, čtrnáctidenní, měsíční nebo půlroční, možnosti je třeba ověřit u vydavatele povolenek pro konkrétní revír.

Připomenutí na závěr

Povinností člena ČRS je zaplacení členského příspěvku do konce dubna stávajícího roku, po ukončení doby platnosti povolenky je následně třeba ji do patnácti dnů řádně vyplněnou odevzdat.

Tak vzhůru mezi rybáře... a kdybyste nevěděli, zdravíme se nejčastěji "Petrův zdar!" na počest rybářského patrona , kterým je Sv. Petr.

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Jak se stát rybářem?

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář