Jak probíhalo setkání členů rybářské stráže s působností na ÚN Orlík

26. 04. 2019
Ve středu 25. dubna proběhlo pravidelné setkání členů RS s působností na ÚN Orlík. Pozitivní zprávou je, že aktivita členů RS v uplynulé sezóně dramaticky vzrostla - počet kontrol i řešených přestupků se více než zdvojnásobil!

Ve středu 25. dubna proběhlo pravidelné setkání členů RS s působností na ÚN Orlík. Pozitivní zprávou je, že aktivita členů RS v uplynulé sezóně dramaticky vzrostla - počet kontrol i řešených přestupků se více než zdvojnásobil!

V současnosti je na ÚN Orlík oprávněno kontrolovat rybáře celkem 71 členů rybářské stráže, včetně dvou členů profesionální RS. V roce 2017 bylo na tomto revíru provedeno celkem 3600 kontrol, v uplynulé sezóně počet kontrol překročil 9000. Evidována byla celá řada přestupků, z nichž téměř sto nebylo možné řešit na místě dohodou a rybáři se z provinění museli zodpovídat na kárných komisích svých místních organizací.

V loňském roce byla pro podporu členů rybářské stráže (a také pro rozvážení násad) zakoupena výkonná loď Lugaffo s 80 HP motorem. Zájemcům z řad členů RS bylo také zdarma zajištěno školení Vůdce malého plavidla, aby mohli  ke kontrolám využívat i lodě střediska ČRS Štědronín na ÚN Orlík. V dispozici jsou tři motorové lodě, které umožňují efektivní kontrolu i na jinak nedostupných místech břehů Orlické přehrady.

Mezi nejčastěji řešené závažné přestupky roku 2018 tradičně patřil lov na více prutů, nedodržování povolené doby lovu a lov zakázanými způsoby (přívlač v období hájení dravců).

Více o revíru  481 501 - Údolní nádrž Orlík (Vltava 16-19) (včetně statistik vysazování i podrobné struktury úlovků) najdete zde.

Velmi dobře také funguje spolupráce s Policií ČR, která se společně se členy rybářské stráže účastní celoročně řady kontrol. Věříme, že i do budoucna bude intenzita kontrol dále růst a že tento trend povede k méně častým prohřeškům ze strany rybářů.

Poznámka: Jaké jsou povinnosti Rybářské stráže a co může po lovícím rybáři požadovat?

 

Rybářská stráž je pro sportovní rybáře velmi důležitou osobou. Ustanovuje jí obecní úřad na základě návrhu uživatele revíru, jedná se tedy o úřední osobu. 

Co může rybářská stráž vyžadovat?

Rybářská stráž může po lovícím požadovat rybářský lístek, povolenku k lovu a doklad totožnosti. Může také kontrolovat vybavení lovícího - napřiklad požadovat stažení prutu za účelem kontroly nástrahy, vezírek za účelem přemeření ulovených ryb a podobně.

Jak se prokazuje rybářská stráž?

Rybářská stráž se prokazuje před započetím kontroly průkazem rybářské stráže. Zároveň je povinna viditelně nosit služební odznak.

Co může rybářská stráž udělat, pokud zjistí nějaké porušení zákona nebo bližších podmínek výkonu rybářského práva?

V případě zjištěného nedostatku může RS zadržet povolenku k lovu, zadržet rybářské vybavení nebo úlovek. V takovém případě vždy musí na místě sepsat hlášení (přestupce obdrží na místě jeho kopii). RS také může řešit drobné přestupky domluvou. Rybářský lístek nesmí zadržet RS nikdy.

Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Jak probíhalo setkání členů rybářské stráže s působností na ÚN Orlík

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář