Inzerovat zde
Inzerovat zde

Generační výměna v ČRS

25. 09. 2018
Dne 22. září se uskutečnila v Kongresovém Centru Floret v Průhonicích XII. Konference Středočeského územního svazu. Před Sněmem Českého rybářského svazu, z.s. to byla v pořadí pátá konference ÚS. Ve výčtu tak již chybí jen Konference Východočeského ÚS a Severočeského ÚS.

Dne 22. září se uskutečnila v Kongresovém Centru Floret v Průhonicích XII. Konference Středočeského územního svazu. Před Sněmem Českého rybářského svazu, z.s. to byla v pořadí pátá konference ÚS. Ve výčtu tak již chybí jen Konference Východočeského ÚS a Severočeského ÚS.

Veřejnost s napětím očekávala, zda budou Středočeši (druhý největší ÚS) dalším ÚS, ve kterém dojde ke generační výměně funkcionářů a přidá se k ÚS pro Severní Moravu a Slezsko a Jihočeskému US, kde již k obměnám došlo.

Ale nepředbíhejme a vraťme se na počátek konference. Její začátek byl naplánován na 9.30 hod. a již před 9.00 hod. bylo v předsálí a hlavním sále živo. To dávalo tušit, že účast delegátů bude vysoká. Tento předpoklad se naplnil, přítomno bylo 91 ze 105 oprávněných delegátů. Delegáty také doplnilo 43 pozvaných hostů. Potěšujícím faktem byla skutečnost, že se na konferenci objevilo dost nováčků, především mladších ročníků, kteří výrazně snížili věkový průměr delegátů. A tak se dalo očekávat, že na konferenci bude živo.

Jak bývá zvykem, podle schváleného programu se odvíjely potřebné formality a bilancovalo se. U řečnického pultu se postupně vystřídal předseda ÚS, ekonom ÚS, hospodář ÚS a předseda Dozorčí komise. Po vyčerpávajících proslovech přišla na řadu volba předsedy ÚS. Vzhledem k tomu, že byl navržen pouze jediný kandidát, delegáti si schválili hlasování aklamací, hlasování bylo veřejné. Výsledek byl znám během chvíle. Podle očekávání pozici předsedy obhájil Dušan Hýbner. Hlasovalo pro něj 90 delegátů, pouze sám navržený se hlasování zdržel. Následovala volba do výboru ÚS, do Dozorčí komise ÚS a také se volilo 21 delegátů na Sněm ČRS, z.s., který se bude konat v listopadu tohoto roku. Všichni kandidáti měli krátké, minutové představení. Nervozita v sále stoupala. Bylo zajímavé pozorovat, jak delegáti pečlivě zkoumají volební kandidátky. Drtivá většina delegátů volila pomocí preferenčních hlasů, tedy vybírala kandidáty a své favority kroužkovala. Tento moment lze přičíst tomu, že delegáti k důležitosti konference přistoupili opravdu svědomitě. Nebylo jim jedno, kdo je bude v následujícím volebním období zastupovat. Tento fakt podtrhuje skutečnost, že volební komise se u sčítání hlasů řádně zapotila. Na výsledek voleb delegáti netrpělivě čekali přes dvě hodiny a program se posunul.  Mezi tím se u řečnického pultu postupně vystřídal právník ÚS a informoval o legislativních změnách, ekonom ÚS, který hovořil o Fondu na nákup vodních ploch, vedoucí odboru mládeže, který hovořil o projektech zaměřených na mládež, následoval výčet sportovních aktivit a úspěchů, které prezentoval vedoucí LRU. Hovořilo se i o handicapovaných rybářích, ale i o spolupráci s neziskovými organizacemi, které pořádají charitativní akce pro tělesně postižené nebo nemocné děti.

Přesně v 16.00 hod. přišel vedoucí volební komise a oznámil postupně výsledky voleb. A přiznejme si. Nezůstal kámen na kameni. V novém, 11 členném výboru se objevilo 5 nových tváří.  Výbor ÚS bude pracovat ve složení: pánové Černík (MO Mělník), Štěpnička (MO Český Šternberk), Zahrádka (MO Mladá Boleslav), Eichler (MO Čelákovice),Straka (MO Veltruby), Porhansl (MO Kladruby u Vlašimi), Horák (MO Kladno), Chmelík (MO Rudná), Novák (MO Kladno), Grunt (MO Hořovice) a paní Valtrová (MO Žleby). Předsedou výboru je Dušan Hýbner.

V 7 členné Dozorčí komisi jsou pak 4 nové tváře. Dozorčí komise bude pracovat ve složení: pánové Pertl (MO Čelákovice), Ptáček (MO Uhříněves), Neuman (MO Bělá pod Bezdězem), Šanko (MO Nymburk), Semáč (MO Mělník), Zlatohlávek (MO Rožmitál p. Tř.) a paní Vondroušková (MO Unhošť). Novým předsedou Dozorčí komise ÚS byl zvolen pan Václav Pertl. Je potřeba zmínit, že ÚS má nové oba místopředsedy. Prvním místopředsedou byl zvolen pan Jiří Novák, druhýmmístopředsedou  pan Radek Zahrádka. Tímto výsledkem byla podtržena generační výměna v dalším ÚS. Za zmínku stojí, že do výboru ÚS se díky preferenčním hlasům dostal ze zadních pozic pan Grunt z MO Hořovice. Potěšením je, že ve vedení ÚS jsou dvě ženy, což je příjemnou novinkou. Dobrou zprávou je, že se v našem ÚS podle výsledku voleb podařilo překonat zaběhlé klišé, že mladá generace nemá o práci v orgánech svazu zájem. Tato skutečnost je mimo jiné odrazem příkladné práce, kterou pro ÚS odvádí předseda Dušan Hýbner. Je vzorem pro mladé, kteří mu jdou naproti a snaží se ve svých MO napodobovat jeho styl práce.

Po oznámení výsledků voleb několik delegátů oprávněných hlasovat opustilo konferenci a práci měla opět mandátová komise, aby spočítala hlasy. Naštěstí zůstalo 53 oprávněných voličů, tudíž konference byla i nadále usnášeníschopná a mohla pokračovat v práci. K tomuto momentu se vrátíme v závěru.Konference pokračovala diskuzí a musíme podotknout, že se již projevovala určitá únava. Tím byla úroveň diskuze poznamenána. Navíc diskuze byla přerušena, aby se přistoupilo k hlasování zástupců do Republikové rady ČRS, z.s. a do Republikové dozorčí rady ČRS, z.s..

Předseda ÚS je do Republikové rady ČRS,z.s. nominován automaticky, druhým zástupcem se stal Radek Zahrádka, který v hlasování porazil původně nominovaného pana Černíka. Náhradníkem obou jmenovaných byl zvolen Jiří Novák. ÚS má nového zástupce také v Republikové dozorčí radě ČRS, z.s. Delegáti si zvolili pana Václava Pertla, který nahradil dosavadního zástupce, pana Jana Šanka. Náhradníkem byl zvolen pan Radek Ptáček.

Po uvedených volbách pokračovala diskuze, která jak již bylo zmíněno, byla na pokraji zájmu, byť se zajímavým příspěvkem vystoupil jednatel ÚS, Pavel Horáček. V samotném závěru delegáti přijali usnesení XII. Konference a jednohlasně podpořili kandidaturu Dušana Hýbnera na funkci předsedy ČRS, z.s.. V samotném závěru bylo odstupujícím a nezvoleným funkcionářům poděkováno za jejich dlouholetou a obětavou práci. Následně po více, jak osmihodinovém maratónu byla konference ÚS nově zvoleným předsedou ukončena.

Co říci závěrem? V pořadí již třetí konference ÚS potvrdila nový trend. A to generační výměnu, po které dlouhodobě volá členská základna.Zároveň nám tato konference ukázala, že je potřeba více využívat moderních informačních technologií. Další konferenci je potřeba připravit tak, aby se omezila doba jednotlivých příspěvků na nezbytně dlouhou dobu. Přitom stačí málo. Veškeré materiály delegátům poskytnout s předstihem a pak již jen zmínit to nejpodstatnější. Pokud toto uvedeme v praxi, nestane se, že část delegátů jednoduše uteče, neboť s přibývajícím časem se konference stává nudnou a vyčerpávající. Je potřeba klást důraz na diskuzi. V poslední době avizujeme, že nám jde v první řadě o komunikaci s členskou základnou. Začněme to tedy naplňovat a využijme každou možnost k dialogu. Konference nám k tomu poskytuje ideální prostor. Poslouchejme delegáty a nechtějme, aby delegáti poslouchali naše obsáhlé, nezáživné monology, kdy obhajujeme vlastní práci.

Zbytečnou kaňkou na konferenci bylo prohlášení odstupujícího prvního místopředsedy, pana Václava Seidla, který při svém závěrečném projevu prohlásil, že volební výsledek je dílem podrazu. Přitom ve svém předešlém prohlášení delegátům sdělil, že vše proběhlo v souladu s volebním řádem, stanovami a legislativou. Nutno uvést, že před konferencí sám z kandidátek odstoupil a nekandidoval. Tím jako by plivl do tváře všem delegátům, kteří k volbám přistoupili s maximální zodpovědností. Volební výsledek není dílem podrazu, ale vůlí nastupující mladé generace, která změny provedla již ve svých MO a požaduje je i ve vedení našeho spolku. Spolku, který po desetiletí budovali naši předci. Je potěšující, že mladá generace je aktivní a nebojí se vzít na sebe plnou zodpovědnost za jeho další rozvoj.

A to je pozitivní zjištění a dobrá zpráva pro budoucnost celého Českého rybářského svazu, z.s.

Petrův Zdar!

Martin Chmelík
odbor PR a marketingu SÚS

Zdroj:
CRS-SUS.cz

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Generační výměna v ČRS

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář