Inzerovat zde
Inzerovat zde

Bukač velký

Bukač velký je pták velký asi jako bažant obecný. Má zavalité tělo s krátkýma nohama a silným krkem. Obě pohlaví a mláďata se navzájem neliší. Žije velmi skrytě v rákosinách, o jeho přítomnosti se mnohdy dozvíme pouze po hlase. V nebezpečí znehybní ve vzpřímeném postoji, se zobákem nahoru. Takto se chová i v otevřeném terénu, kde ani svým postojem nemůže uniknout pozornosti. Hlas – je slyšitelný zejména v noci, kdy do dáli zní tlumené troubivé „y-prumb“ několikrát opakované. Na malou vzdálenost je slyšet i nadechování před samotným troubením.

Inzerovat zde

latinsky: Botaurus stellaris
řád: brodiví
čeleď: volavkovití
potrava: hmyz, ryby, obojživelníci a různí bezobratlí
doba rozmnožování: duben – červenec
běžná velikost: 69 – 81 cm, rozpětí křídel měří 100–130 cm, hmotnost 0,96 – 1,94 Kg

Rozšíření

Vyskytuje se ve dvou poddruzích; B. s. stellaris hnízdí na rozsáhlém území Eurasie od Španělska východně až po Japonsko a dále také v severní Africe, B. s. capensis pak v jižní Africe. Částečně tažný druh, evropští ptáci zimují v jižní a západní Evropě a tropické Africe.

K razantnímu poklesu početnosti bukače velkého začalo na celoevropské úrovni docházet na začátku 20. století a pokračoval až do let 1970-90, kdy byl v mnohých oblastech rozšíření ještě razantnějším a zasáhl i řadu silných východoevropských populací. Hlavním důvodem tak výrazného úbytku je likvidace a vysoušení rákosin a eutrofizace vod.

V České republice hnízdí odhadem 30-40 párů, a to v údolních nivách Labe, Ohře, Dyje a Moravy, rybničních pánvích v jižních Čechách a na rybnících na Českomoravské vrchovině do 500 m n. m.; tažný, častěji však na našem území i pravidelně jednotlivě zimuje. Zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh.

Způsob života

Obývá místa s vysokými hlinitými břehy nebo podobné stěny, například v pískovnách. V těchto stěnách vyhrabávají oba partneři hnízdní nory, které končí hnízdní komůrkou, vystlanou trávou a peřím. Na 4-6 bílých vejcích sedí oba rodiče 16-18 dní. Drobný hmyz chytá za letu.

Rozmnožování

Hnízdo leží uprostřed biotopu obvykle v rákosí nad vodou sahající po kotníky až po kolena, často daleko od místa, kde se bukač ozývá. Ve snůšce je 5 až 6 vajec dlouhých asi 53 mm, ptáci hnízdí od poloviny dubna do května po 25 až 26 dní. Mnozí samečkové se nepodílejí na sezení a odchovu mláďat. Rozježená žlutohnědě ochmýřená mláďata mohou už ve stáří dvou týdnů v nouzi vyskočit z hnízda a ukrýt se.

Potrava

Vodní živočišstvo, jež ptáci loví jak z rákosu, tak i když stojí nebo kráčejí ve vodě. Loví ryby, žáby, pijavky, vodní hmyz, malé ptáky i myši. Bukač se plíží ke kořisti pomalu a cílevědomě ji sezobne na krátkou vzdálenost.

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře Bukač velký

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář