Inzerovat zde
Inzerovat zde

Bílina 6

Číslo revíru: 441 005

Přítok Labe. Od ústí potoka Srpina (Lužice) v Českých Zlatníkách až k propustku na bývalém výtoku Dřínovského jezera pod železniční tratí včetně potoka Srpina Z: 50°30'35.668"N, 13°41'41.624"E, K:50°27'11.425"N, 13°35'11.684"E. Přítoky jsou pstruhové a do revíru nepatří.
Do revíru patří:

0. Bílina (hlavní tok)      
1. zrušeno      
2. Benedikt v. k. ú. Vtelno 3,9 ha
   
3. Bedřichův světec   Skršín 2,0 ha
   
4. Bělá, Komořany   Komořany u Mostu 3,5 ha
   
5. Bylany 1   Most-Čepirohy 0,8 ha
   
6. Bylany 2   Most-Čepirohy 2,2 ha
   
7. Coubalák   Louka u Litvínova 2,1 ha
   
8. Černice   Horní Jiřetín 11,7 ha
   
9. Nové vody Jiřetín   Horní Jiřetín 42,5 ha
  I ,
  II - Farského     9,5 ha
  ,
  III - OM     0,6 ha
   
10. Fortuna   Komořany u Mostu 1,6 ha
   
11. Havraňské rybníky 1, 2, 3, 5   Havraň 9,5 ha
   
12. Kačák   Komořany u Mostu 1,6 ha
   
14. Lužice 2   Lužice 2,4 ha
   
15. Lužice I - přehrada   Lužice 0,8 ha
   
16. Lužice II - přehrada   Lužice 3,0 ha
   
17. Čepirohy   Most-Čepirohy 5,6 ha
   
18. Obecní rybník   Bečov u Mostu 7,3 ha
   
23. Nová Chudeřínská   Chudeřín u Litvínova 3,0 ha
   
24. Patokryje   Patokryje 1,8 ha
   
25. Pluto   Louka u Litvínova 3,0 ha
   
26. Pod Osadou   Litvínov 1,1 ha
   
27. zrušeno      
28. Pod Lesíkem   Záluží u Litvínova 2,2 ha
   
29. Rudý sever   Hamr u Litvínova 3,2 ha
   
30. zrušeno      
31. Srpina   Chánov 6,5 ha
   
32. Šedák I   Hamr u Litvínova 1 ha
   
33. Šedák II   Hamr u Litvínova 0,2 ha
   
34. U Pily I, II, IV   Mar. Radčice 18,1 ha
  I
  II
  IV
35. Matylda   Most-Souš 39,7 ha
   
36. Výsypka Kopisty I., II., III.   Souš 2,2 ha
  I. ,
  II. ,
  III.
37. Výsypka Janov I, II, III, IV   Janov u Litvínova 0,4 ha
   
38. Vítěz   Horní Jiřetín 4,1 ha
   
39. Loupnice   Janov u Litvínova 1,5 ha
   
40. Braňany pískovna   Braňany 16,7 ha
   
41. Obecní rybník a přilehlé propadliny   Mar. Radčice 8,6 ha
   
44. Škvárovna   Komořany 6,3 ha
   

Dodatky:
Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do vody. Při ulovení sumce velkého dosahujícího lovné míry 70 cm se doporučuje tuto rybu nevracet do revíru. Zákaz rozdělávání ohňů a stanování mimo místa k tomu určená. Zákaz poškozování příbřežních dřevin a další vegetace.
č. 2 Benedikt - úprava lovu ryb v letní sezoně dle vyznačení na tabulích v místě.
č. 9 Nové vody Jiřetín I - lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem či elektrickým nebo benzinovým motorem dle rozhodnutí vlastníka propadliny.
č. 11 Havraňské rybníky - zákaz lovu ryb u rybníka č. 3 (počítá se od hlavní silnice dozadu) z hráze, která prochází středem rybníka z důvodu obecného zájmu - ochrany hnízdění ptactva.
č. 17 Čepirohy - podrevír je součástí Hipodromu Most, zákaz lovu ryb ve dnech provozování sportovní brokové střelby - vyznačeno na cedulích. Odstavení vozidel jen na vyznačených místech.
č. 34 U Pily I, II, IV - lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem či elektrickým nebo benzinovým motorem dle rozhodnutí vlastníka propadliny. Zákaz lovu ryb z hráze (komunikace) mezi druhou a třetí nádrží, z důvodu vyjmutí třetí nádrže z rybářského revíru (poloha třetí nádrže - zákaz rybolovu - GPS 50°33'54.285"N, 13°40'1.514"E).
č. 35 Matylda - zákaz lovu ryb od výpusti (vnitřní hrana) do vzdálenosti 50 m na každou stranu čelně k autodromu, zákaz vstupu na zařízení výpusti. Pro příjezd automobilů k nádrži nesmí být používána obslužná komunikace mimo členy rybářské stráže. Parkování je povoleno pouze na místech vymezených majitelem nádrže, tj. na cestě od zastávky autobusu ZTS Vrbenský po celé trase bývalé silnice až k bývalému železničnímu přejezdu do Souše (souběžně s hlavní silnicí), dále na příjezdové silnici u výpusti a místa k parkování určená majitelem nádrže. Je zakázáno parkovat v místech výsadby zeleně. V době od 15. 6. do 15. 9. (včetně) je zákaz lovu ryb v místech pískové pláže, tj. od levé části výpusti (čelně k autodromu) na konec pláže, tj. 50 m od posledního schůdku do vody. V době počasí vhodného ke koupání mají koupající přednost i mimo termín zákazu.
Upozornění: za znečišťování okolí vody, přístupových cest, zahazování odpadků aj. bude rybářská stráž postupovat maximálně přísně.
Zvláště přísně se bude posuzovat znečištění skleněným odpadem a plechovkami od konzerv apod.
Všichni držitelé platné povolenky k lovu ryb, lovící na propadlinách revíru jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení o vstupu na poddolovaná území, zvláště:

  Přístup na pozemky, břehy propadlin a přístupové cesty je na vlastní nebezpečí lovícího,
- zakazuje se vstup do míst, kde probíhají činnosti důlní společnosti,
- zakazuje se přibližovat se k důlním mechanizmům,
- vstupovat je možno pouze do míst, kde to není v obecném zájmu zakázáno (vyznačeno tabulemi), totéž platí i pro vjezd vozidly,
- respektovat výstražné tabulky se zákazem vstupu do ohrožených a nebezpečných míst a nepoškozovat tyto tabulky,
- zabránit prodlévání nebo přiblížení se do míst, kde hrozí propadnutí, uklouznutí apod.,
- přísně se zakazuje chůze v kolejišti a přecházení kolejí mimo vyznačené přechody,
- je zakázáno poškozovat nebo odstraňovat kryty nebo ohrazení,
- je zakázáno vstupovat do ochranných pásem elektrického vedení a elektrických provozoven,
- každý, kdo zpozoruje nebezpečí nebo pád do dutiny je povinen takovéto nebezpečí odstranit nebo mu zabránit a událost ohlásit dispečerovi důlní společnosti.

Nedodržování uvedených zásad bude posuzováno a postihováno jako hrubé porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva!

Sdílet tento revír

Inzerovat zde

Zprávy od vody z revíru Bílina 6

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář
Vložit soukromý revír

Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.

Kontaktujte nás