Inzerovat zde
Inzerovat zde

Berounka 6

Číslo revíru: 411 004

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna (elektrárny) v Nezabudicích až k jezu elektrárny ve Zvíkovci. Lov z plavidel povolen. Míra kapra je 40-70 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Míra štiky je 55 cm a parmy 45 cm. Je zakázáno vstupovat do Národní přírodní rezervace Týřov a Velká Pleš na pravém břehu řeky, tj. od ústí protilehlého levostranného přítoku Tyterského potoka až k ústí pravostranného přítoku Skryjského potoka - vyznačeno tabulemi na přístupových cestách. Je povoleno lovit na místě pod ústím tohoto potoka (na Bahnách). Lov z plavidel navalených na pravý břeh v rezervaci je povolen, nesmí se však vystupovat na břeh. Levé rameno mezi Čilou a Hradištěm, odpadové strouhy z elektráren ve Šlovicích a Zvíkovci jsou chovné - lov ryb zakázán. Vstup a průchod elektrárnou ve Zvíkovci je zakázán - vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou samostatným revírem.

Sdílet tento revír

Inzerovat zde

Zprávy od vody z revíru Berounka 6

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář
Vložit soukromý revír

Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.

Kontaktujte nás