Inzerovat zde
Inzerovat zde
Inzerovat zde

9.9.2021 Rybářské závody Starý Ples, 3. ročník

Zveme vás na tradiční a oblíbené rybářské závody Starý Ples, 3. ročník.

Inzerovat zde

Datum akce: 09.09. –  12.09.2021
Místo konání Rybářský revír Starý Ples, 6 ha

Uzavřený areál, wc, sprcha, zpevněná mola, každé lovné místo má vlastní elektrickou přípojku, možnost parkování vozidla na lovném místě.

Závody na 5 nejtěžších ryb - Kapr ,Amur
20 týmů, maximální počet členů týmu 2 – 3 osoby

Startovné za celý tým  8 000,-

Možnost objednat stravu - snídaně, oběd, večeře. Jídelníček a cena za osobu bude zaslána emailem každému přihlášenému 14 dní před závodem. Následně bude možné stravu objednat. Roznáška jídla a pití do sektoru.

Časový rozvrh závodů:
09.09.2021_čtvrtek
• 12:00 – 13:00 prezentace soutěžních týmů
• 13:00 – 13:30 losování lovných míst_pořadí losování lovných míst bude probíhat, dle pořadí ve kterém bylo uhrazeno startovné do závodu
• 13:30 – 14:30 přesun na lovná místa
• 14:30 – 15:00 příprava lovného místa včetně zakrmení
• 15:00_odstartování začátku závodu
12.09.2021_neděle
• 10:00_ukončení závodu
• 11:00_slavnostní vyhlášení výsledků závodů a předání cen

Ceny:
1. místo 35 000,- Kč  +  2  poháry
2. místo 15 000,- Kč  +  2  poháry
3. místo 10 000,- Kč  +  2  poháry
4. – 6. místo hodnotné věcné ceny z oblasti rybaření
7. – 10. místo rybářské povolenky na Rybářský revír Starý Ples
Nejtěžší ryba závodu 7 000,- Kč

Výhra za sektor:
Sektor  A        hodnotné věcné ceny (týmy umístěné na místě 1-3 nemají nárok na sektorovou výhru)
Sektor  C      hodnotné věcné ceny (týmy umístěné na místě 1-3 nemají nárok na sektorovou výhru)   

Přihlášení a úhrada startovného:
přihlášení zasílejte na email: info@narybynaples.cz  uveďte jména startujících, název vašeho týmu a telefon

Startovné činí 8 000,- Kč za celý soutěžní tým, uhraďte do 09.07.2021 na číslo účtu: 223556671/0300. Do poznámky platebního příkazu uveďte název týmu!!

Pořadí losování lovných míst bude probíhat dle pořadí, ve kterém bylo uhrazeno startovné do závodu (řídíme se bankovním výpisem).
V případě neúčasti na závodech je nutné za sebe poslat náhradníka.

Pořadatel závodu: Tomáš Merkl tel. 724 119 508
Rybářský revír Starý Ples

Nástrahy: boilies, pelety 8-30 mm, bostery, obalovací těsta, dipy  povoleny

Návnady a vnadění: boilies, pelety, mikropelety- vnadění jen ze břehu - Kobrou,lopatkou, prakem a PVA  materiálem po celý závod. Krmítkové směsi,methodmixy a partikly jsou zakázány, takže nesmí být uloženy v lovném sektoru, taky je zakázáno tvořit z mikropelet koule a házet je lopatkou.

Povolená technika lovu: Povinná jsou zadní olova (back leady), každý tým chytá na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem s protihrotem. Montáž musí být taková, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže, tzv. průběžná montáž. Lov probíhá pouze na odhoz ze břehu. Vlasec použitý k lovu musí mít minimální průměr 0,28mm. V případě použití odhozové šňůry lze použít pouze monofilní vlasec. Použití pletenky je zakázáno. Rozhodčí má právo kdykoli zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž. Je přísně zakázáno používat srkačky a neprůjezdné montáže.

Bodování a určení pořadí: bodovanou rybou je Kapr, Amur a Koi kapr s jakoukoli váhou, nejtěžších 5 ryb vyhrává, když už má tým chycených 5 bodovaných ryb a následně chytne těžší, než má doposud ulovené, může si ji v úlovkové listině zaměnit namísto nejlehčí ryby. Tým si může rybu sám zvážit, a když je menší než 5 ryb co má zapsané v úlovkové listině, tak ji neprodleně vrací do vody. Do příchodu rozhodčího při ponechání ryby na zvážení, je potřeba použít přechovávací sak. Když rozhodčí potvrdí okamžitý příchod, stačí ponechat rybu ve vaničce. Při vážení může být přítomen i jeden člen sousedního týmu, jinak smí do cizího sektoru vstupovat pouze rozhodčí a osoby, kterým to bude dovoleno od majitelů sektoru.

Povinná výbava:
• podložka vaničkového typu, nejlépe vanička cca 100x50cm
• 2x podběrák min. 80cm
• 4x přechovávací sak
• dezinfekce na ošetření ryb
• zadní olova - back leady
• váha

Pravidla lovu: lovící je povinen dodržovat Rybářský řád Rybářského revíru Starý Ples
Ubytovací řád: lovící je povinen dodržovat Ubytovací řád Rybářského revíru Starý Ples

Při porušení pravidel je možné podat protest u hlavního rozhodčího, složením kauce 1000,-Kč. Když bude protest neoprávněný, propadá kauce pořadateli. Při zjištění porušení pravidel, bude udělena výstraha, při druhém porušení může být tým diskvalifikován.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla.

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na prezenční listině. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.
• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!
• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!
• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.
• Všichni účastníci Rybářských Závodů Starý Ples se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu ani škodu způsobenou na majetku závodníků.

Všichni účastníci dávají:

1) úhradou startovného souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.
2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Jedná se o privátní soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod.
Pořadatel si vyhrazuje právo, (pouze v případě, že nebudou závody plně obsazeny. tj. 20 týmů), na poměrné snížení hodnoty cen.

Závodní týmy souhlasí s pravidly rybářských závodů, Rybářským řádem Rybářského revíru Starý Ples a Ubytovacím řádem Rybářského revíru Starý Ples, toto stvrzují zaplacením startovného.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 9.9.2021 Rybářské závody Starý Ples, 3. ročník

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář