Inzerovat zde
Inzerovat zde

8.9.2022 Letenský kapr

Zveme vás na rybářské závody Letenský kapr.

Inzerovat zde

LumiCarp Cup

Datum akce: 8.9 - 11.9.2022
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina

Kde: Soukromý revír Letny u Pelhřimova https://fishmag.cz/rybarske-reviry/rybnik-letny/

Pořadatel:  Lukáš Nedělka
tel.: +420 724994168
                   
Startovné: Dvoučlenný team ………. 8.500 Kč

Startovné se platí bankovním převodem na:
účet- 369 104 002
kód banky-5500

Platbu za tým lze uhradit do 14 dnů po potvrzení rezervace e-mailem. Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 1.8.2022 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 200 Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.!!!!!

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: triat.lukas@seznam.cz

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 8.9.2022
16:00– 16:15 hod. prezentace
16:15 – 16:30 hod. losování
16:30 –19:00 hod. příprava lovného místa
19:00 hod. start závodu

Neděle 11.9.2021
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

Všechny místa jsou dostatečně široká a příjemná proto jen pouze 14 teamu na celém rybníku pro dostatečný prostor a pohodlí závodníkům.

Losování:
• Jako první se losuje pořadí, a to dle pořadí jak dorazily přihlášky.
• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.
• Lovné místo se losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.
• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená    týmem.
• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, mapku lovných míst, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Závod se bere jako soutěž dvoučlenných teamu, ale členové mohou být i tři s veškerými pravomocemi při chytání jako u ostatních členů.
Krmení probíhá pouze v režii dvou členů ( nesmí pokud budou v závodě 3 v jednom družstvu krmit 3 závodníci současně!!! ) Ceny pro vítěze pokud bude 3 členný team získávají pouze dva členové teamu. !!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží dvoučlenné až tříčlenné týmy (třetí člen týmu může rovněž chytat a má veškerá práva
  a povinnosti, jako první dva soutěžící).
• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.
• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění
použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem s protihrotem! (každý den budeme losovat 2 teamy, které budeme kontrolovat)
• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o    délce maximálně 1 metr!
• Povolen lov na položenou a Zig rig povolen.
• Povolen lov způsobem ,,chyť a pusť “ .
• Metody lovu CHOD-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázané.
• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny), spombem, red-mamou.
• Povoleno používat marker po celou dobu závodu, ale jen na měření
  hloubky ne jako bojka na označení lovného místa (vždy max. 10 min.)
• Obalování olov povoleno.
• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.
• Zavážecí lodička je zakázána.
• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
• použití nahazovacích echolotu pouze před startem závodu.
• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.
• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.
• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody a to maximálně do
  výšky pasu 5 m od břehu.
• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba  nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90 cm
• Odháčkovací podložka vaničkového typu!
• Minimálně 2 kusy saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku může být umístěna maximálně jedna ryba) z toho 1 sak musí být plovoucího charakteru, které budou používány přednostně pro lepší bezpečí ulovených ryb.

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda).
• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies a pelety.
• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.
• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies (nikoli plastové imitace kukuřic, červů apod.). Pouze pop up a neutrálně vyvážené boilie.

Návnada:

• Boilies a pelety
• Partikl - řepka (musí být dokonale uvařena nebo spařena) neomezené množství.
• Kukuřice a pšenice ( max 30kg na team - dokonale uvařena) bude probíhat kontrola. !! Více jak 30kg tohoto partiklu na team není povolen.
• Methodmix

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a
ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než
  v nadzemních zařízeních (gril, vařič).
• V době závodu se všichni zúčastnění chovají slušně s ohledem k ostatním závodníkům.
• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na
  porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán
  písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu
  propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Hodnocení:

Bodovanou rybou je kapr a amur od 5 kg včetně!

Každému týmu se sčítají váhy 4 nejtěžších bodovaných ryb. Tým, který bude mít nejvyšší součet vah 4 bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba týmu. Pokud bude i ta stejná rozhoduje druhá nejtěžší atd.

Přechovávání a měření úlovku:

Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do plovoucích saků poté je možné použít ekosak a to vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat (pouze na nezbytně nutnou dobu než dorazí rozhodčí) a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem.

U každého vážení se bude vyžadovat účast sousedícího člena teamu pro ověření pravosti zváženého úlovků. Počítejte, že vás budu v noci budit.

Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, ohlásí nahlas "mám rybu" a má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

  • 1. místo – Poháry, finanční hotovost 35.000 Kč, věcné ceny
  • 2. místo – Poháry, finanční hotovost 20.000 Kč, věcné ceny
  • 3. místo – Poháry, finanční hotovost 12.000 Kč, věcné ceny

Nejtěžší ryba závodu – Pohár, finanční hotovost 2.000,- Kč , věcné ceny

Doplňkové soutěže pro týmy v průběhu závodu:
1. První ukovený bodovaný kapr - věčná cena v hodnotě 1000 Kč
2. První ulovený kapr nad 15 kg-věcné ceny v hodnotě 1.000 Kč
3. První ulovený kapr nad 20 kg- věcné ceny v hodnotě 1.000 Kč
4. První ulovený bodovaný amur-věcné ceny    v hodnotě 1.000 Kč

Každý tým může vyhrát pouze jednu z těchto doplňkových soutěží.

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo
k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

Pozice 1-6 jsou přístupné automobilem.  Pozice 7- 14 přístupné pouze za pomoci vozíku ( k zapůjčení na místě) případně odtažení vozíku za autem nejlepší a ideální možnost dopravy materiálu k lovnému místu.  Cca 200m na nejvíce vzdálené lovné místo.

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla.
• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je  povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na
ostatní účastníky závodu,podnapilost atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu. Po 20 hodině žádný ze závodníků nebude vyjíždět z areálu a prosím o tiché zavírání vašich plechových mazlíčků.
• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti! A nahlásit se vždy dopředu pořadateli závodu nebo rozhodčímu.
• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí
  být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!
• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci závodu 2022 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Jak na majetku tak na zdraví.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a
souhlasí s nimi.
2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití,
zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech
pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním
osobních údajů dle směrnice GDPR.

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 8.9.2022 Letenský kapr

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář