Inzerovat zde
Inzerovat zde
Inzerovat zde

8.4.2021 Fanatic Fishing Carp Cup 2021

Zveme vás na Fanatic fishing carp cup. Miesto konania preteku: Súkromný rybník Gergelík – Moravský Sv.Ján.

Inzerovat zde

Termín preteku: 8.4.2021-11.4.2021
Miesto konania preteku: Súkromný rybník Gergelík – Moravský Sv.Ján 

Počet teamov: 14 dvojčlenných teamov + možnosť mať 1 pomocníka
Štartovné: 300 Eur

Časový harmonogram pretekov:
8.4.2021 Štvrtok
11:30 stretávka na rybníku
12:00 losovania lovných miest
12:30 rozmiestnenie loviacich
14:00 – štart preteku
11.4.2020
10:00 ukončenie preteku
11:00 vyhlásenie výsledkov

Systém hodnotenia: budú sa bodovať len kapor a amúr nad 9kg. Do konečného poradia sa budú rátať len 3 najťažšie ryby každého teamu. Vyhráva team s najvyšším súčtom daných 3 rýb.

Priebeh losovania: losovanie bude prebiehať v 2 kolách. V prvom kole sa bude losovať, v poradí v akom jednotlivé teamy uhradili štartovné, poradie losovania o lovné miesto. V druhom kole bude prebiehať losovanie o lovné miesto.

Ceny:
1.miesto—1000,00 Eur + 2x pohár
2.miesto—600,00 Eur + 2x pohár
3.miesto—400,00 Eur + 2x pohár
Najväčšia bodovaná ryba—100,00 Eur + pohár

Preteky sú teamové, 68 hodinové.  Usporiadateľ má právo odmietnuť team bez uvedenia dôvodu. Poradie sa bude určovať podľa termínu zaplatenia.
Štartovné treba uhradiť do 28.2.2021 na daný účet organizátora

Pravidlá preteku:
- Preteky sú teamové. Minimálne 2 členovia.
- Metóda Zig Rig je zakázaná.
- Maximálna dĺžka nadväzca je 30 cm.
- Bójky , zavážacie loďky, člny nahadzovacie sonari sú zakázané.
- Markrovanie povolené nonstop ,marker nesmie byť použítý ako bójka. Háčiky sú povolené len s protihrotom.
- Množstvo krmiva nie je obmedzené. Povolené je bolies a pelety, methodmix, iné krmivo, partikel zakázané. Komu bude nájdené bude ihneď diskvalifikovaný bez nároku na náhradu štartovného.
- Obalovanie olova obalovacou pastou je zakazané.
- Kŕmenie povolené len kobrou, lopatkou ,prakom a spombou z brehu a len zo svojho sektoru po začatí preteku.
- Každý team chytá na 4 udice s 1 nádväzcom (2 udice 1 rybár)
- Povinnosť používať šokový silón o min.hrúbke 0,50mm v dĺžke minimálne 20m.
- Každý team chytá vo svojom vylosovanom sektore, dopredu sa dohodnite so svojimi susedmi, nech sa nemusia riešiť zbytočné konflikty. Zákaz kŕmenia a nahadzovania z ostrovov a poloostrovov. V prípade ak ryba zájde za ostrov a hrozí jej odtrhnutie alebo strata, je zdolávanie z ostrovov a poloostrovov povolené.
- Každý team musí mať váhu a vážiacu trojnožku. Pre prípad sakovania musí mať team min 2ks plávajúcich vážiacich/prechovávajúcich sakov opatrené plavákmi.
- Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník, sused.
- Každý team musí mať podložku vaničkového typu a veľký kaprový podberák.
- Váženie bude prebiehať pravidelne po ulovení bodovanej ryby.
- Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, člen teamu.
- Údaje o bodovaných rybách sa zaznamená na Zoznam bodovaných rýb, ktorý jeden ks bude mať rozhodca a druhý ks bude mať k dispozícii každý team.
- Na svojom lovnom mieste treba udržiavať poriadok a čistotu po celý čas trvania preteku.
- Hlasné vyrušovanie a nadmerné použitie alkoholu, prípadne použite omamných látok bude potrestané vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného.
- Ryba ulovená pred ukončením pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 10:15 s tým, že pri záverečnom signále musí team ohlásiť ze zdoláva rybu s tým aby to počul minimálne susedný team.
- Ak chytený kapor/amur uhynie nepočíta sa do bodovania.
- Každá bodovaná ryba musí byť ulovená riadne s montážou súťažiaceho teamu.
- V prípade rovnakého súčtu ulovených rýb vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakej váhy o najväčšiu rybu rozhoduje skorší čas ulovenia.
- Okrem týchto pravidiel, treba dodržiavať aj pravidlá rybníka, ktoré sú uvedené aj na stránke jazera
- Stravu si zabezpečí každý team samostatne. Piatok alebo v sobotu zabezpečujú obed organizátori (Guláš-Kapustnica-Fazulovica)
- Organizátori nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov.
- Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
- V prípade porušenia etiky dobrého správania a zaobchádzania s rybami, môže byť súťažiaci vykázaný z rybníka, bez nároku na vrátenie štartovného.
- V prípade neobsadenia všetkých miest, alebo zlého počasia sa pretek ruší a štartovné bude vrátené v plnej výške.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
- Každý účastník svojou účasťou na preteku automaticky udeluje súhlas s vyhotovením foto a video materiálu.
- KAŽDÝ TEAM MÁ ISTÚ ÚČASŤ AŹ PO UHRADENÍ ŠTARTOVNÉHO!!

Záujemci sa kludne môžu hlásiť u organizátorov buď pomocou facebooku alebo tel.cisla
Filip Chocholoušek +421 919 287 155
Štefan Leitman +421 908 149 739

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 8.4.2021 Fanatic Fishing Carp Cup 2021

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář