Inzerovat zde
Inzerovat zde
Inzerovat zde

7.5.2021 Lumi Carp Cup

Zveme vás na rybářské závody LumiCarp Cup - závod dvoučlenných teamu v lovu ryb.

Inzerovat zde

11 soutěžících teamu

Termín:  7-9.5 2021
Kde:  rybník Borovina v Třebíči 
Sraz účastníků:  Na hrázi rybníka u stanoviště 1. Lze bezproblému přijet na místo vozem.

Pořadatel:  Lukáš Nedělka
tel.: +420 724994168
                     
Startovné: Dvoučlenný team 8 000 Kč

Ceny:

1. místo. Poháry, finanční hotovost 25.000 Kč, věcné ceny
2. místo. Poháry, finanční hotovost 16.000 Kč, věcné ceny
3. místo. Poháry, finanční hotovost 8.000 Kč, věcné ceny

Bodují se 3 nejtěžší kapři nebo amuři, minimální váha bodovaného kapra je 5kg.

Bonus.
1. Nejtěžší ulovená ryba 2000 Kč + pohár
2. První ulovená bodovaná ryba věcná cena v hodnotě 1000 Kč
3. První ulovený kapr nebo amur nad 10 kg, věcná cena v hodnotě 1000 Kč
4. První ulovený kapr nebo amur nad 15 kilo, věcná cena v hodnotě 1500 Kč
Každý team může posbírat všechny tyto doplňkové ceny.

Startovné se platí bankovním převodem na:
účet- 369 104 002
kód banky-5500

Platbu za tým lze uhradit do 14 dnů po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 4.000 Kč uhradit do 10.2.2021 a druhou část 4.000 Kč uhradíte do 10.3.2021! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 20.3.2021 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 200 Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: triat.lukas@seznam.cz

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Pátek 7.5. 2021
7:30 - 8:00 hod. prezentace
8:00 - 8:15 hod. losování
8:15 - 10:00 hod. příprava lovného místa
10:00 hod. start závodu

Neděle 9.5. 2021
10:00 hod. ukončení závodu
11:00 hod. vyhlášení výsledků

Losování:
Jako první se losuje pořadí, a to dle pořadí jak dorazily přihlášky.
Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.

Lovné místo se losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.

Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená týmem.

Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, mapku lovných míst, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Pravidla rybolovu:

1.Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty.
Jaké koliv nerespektování pravidel a jejich porušování znamená vyloučení ze závodu bez náhrady.

2. Nahazování je povoleno pouze ze břehu a to jen z daného chytacího místa.
Není povoleno zanášení nástrah či brodění při nahazování.

3. Zákaz jakéhokoli vstupování do vody za jiným účelem než podebrání ulovené ryby a vrácení zpět do vody !

4. Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí vnadící roury, vnadící lopatky, praků, vnadících košíčků spombu.
Krmit se smí pouze z chytacího místa. Není povoleno krmení z druhého břehu nebo z jiného místa a taktéž nelze krmit zavážecí lodičkou.

5. Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).

6. Povolené krmení a nástrahy - boilies, pop-up, pelety, methodmix, spařená řepka.
Zakrmování je povoleno ihned po vylosování a příjezdu na lovné místo. Jiný partikl jako je kukuřice,pšenice, hrách zakázáno. Omezení krmení - Neomezeno.

7. Na mapování dna lze použít marker, nelze ovšem použít k označení krmného místa. Během závodu echoloty zakázany.!!! Porušení znamená okamžité vyloučení ze závodu bez náhrady.

8. Bivakování je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím. Některá lovná místa jsou pouze na prostorných dřevěných molech a prosím, aby si závodníci vždy brali sebou stojany a případné kotvící přípravky svých bivaku, které se přichytávají do prken dřevěných mol. (šrouby a podložky jsou vítaným pomocníkem) u některých pozic máte auto u sebe. U ostatních pozic je automobil vždy kousek od loveného místa (do 50m) na molo se bezproblému vejdou dva menší bivaky nebo jeden větší. Jedná se o 4 místa z 11 berte toto prosím v potaz.

9. Každý soutěžící tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s délkou ramen 90cm a s jemnou síťkou, dezinfekce na ošetření, háčky s protihrotem. Každý tým musí mít alespoň 1 plovoucí saky který ma zabudované plováky, které drží sak na hladině a jsou z měkké eko-síťoviny.
Vše dle pravidel, která platí běžně na rybníku Boroviňák! Bez této povinné výbavy nebude soutěžící vpuštěn do soutěže.

10. Každý tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů. Sektory jsou prostorné a závodníci mají dostatek prostoru pro lov.

11. Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.

12. Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky - z měkké eko-síťoviny s plováky pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné zvážení. Nutné mít s sebou 3 saky na tým.

13. V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.

14. V případě, že se lovící vzdálí nebo opustí své stanoviště, musí být jeho pruty odstraněny z vody.!!!!

15. Boduje se pouze 3 nejtěžší ulovený bodovaný ryby s váhou nad 5 kg.

16. Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček s protihrotem.

17. Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže.
V opačném případě již nebude úlovek registrován.

18. Každý soutěžící musí používat zadní olova, tzv. backleady, vzhledem k zajištění férovosti závodu.

Zaznamenání úlovků:

1. Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.

2. Okamžitě po ulovení kapra je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody, než přijde rozhodčí je možno rybu šetrně zasakovat.

3. Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze
do rukou rozhodčího. Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno soutěžícího, který úlovek chytil
- číslo stanoviště
- čas zvážení ryby
- váha úlovku v kilogramech

4. Úlovky kaprů - sčítají se hmotnosti v kilogramech 3 nejtěžších ulovených kaprů. Tým, který bude mít nejvyšší součet 3 nejtěžších kaprů nebo amuru, vyhrává. Pokud by byl součet hmotností stejný u více týmů, poté vyhrává ten, který bude mít nejtěžšího kapra.

5. Pro zachování férovosti závodu bude vždy při vážení přivolán jeden člen ze sousedního teamu pro potvrzení pravdivého údaje na váze.

Cenu za první bodovanou rybu získává rybář,  který chytne první bodovanou rybu.
Cenu za nejtěžší rybu závodu získává rybář,  který chytne nejtěžší rybu závodu.
Ceny za první rybu 10+, 15+

Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začatkem závodu.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a
  ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než
  v nadzemních zařízeních (gril, vařič).
V době závodu se všichni zúčastnění chovají slušně s ohledem k ostatním závodníkům.
Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!

Protest:

Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na
  porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán
  písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.

Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu
  propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení
  také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo
k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla. 

Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým 
  podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu 
  ze závodu bez náhrady!

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je  povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na
  ostatní účastníky závodu,podnapilost atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu. Po 20 hodině žádný ze závodníků nebude vyjíždět z areálu a prosím o tiché zavírání vašich plechových mazlíčků.

Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti! A nahlásit se vždy dopředu pořadateli závodu nebo rozhodčímu.

Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí 
  být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci závodu LumiCarp cup  2021 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Jak na majetku tak na zdraví.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a
souhlasí s nimi.

2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití,
zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech
pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním
osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem rybníku Borovinak.
Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 7.5.2021 Lumi Carp Cup

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář