Inzerovat zde
Inzerovat zde

6.10.2022 Valcha 2022 Putovní pohár

Zveme vás na rybářské závody Valcha 2022 Putovní pohár.

Inzerovat zde

VALCHA 2022 66.HOD. Týmové rybářské závody. O Putovní pohár

Rybník se nachází na kraji středočeského kraje blízko obce Borovnice u Čechtic, v nadmořské výšce 434 m n.m. Město Vlašim je vzdálené 10 km a vzdálenost od Prahy je cca 50 minut.
Valcha se rozprostírá na ploše 10,5 ha. Průměrná hloubka rybníka je 2,5 m, hloubka u hráze se pohybuje od 3 do 4,5 m. Rybník je členitý, má písčité dno, mnoho překážek a úkrytů pro ryby. Jsou zde zajímavé mělčiny a lavice. Borovicový les zajišťuje rybářům v letním období příjemný stín.
Chytat se bude pouze na odhoz.

18.TÝMU

1. místo – 35.000,.    Poháry + ceny od sponzora
2. místo – 22.000,.    Poháry + ceny od sponzora
3. místo – 13.000,.      Poháry + ceny od sponzora
Nejtěžší ryba -2.500,.  Poháry+ceny od sponzora
První chycená ryba 10+    2.000,.

Hlavní pořadatel: Filip Pluhař 
Zasílání přihlášek: Pluhar.filip@seznam.cz  tel.604783402
Hlavní rozhodčí: ..... Alena
REGISTRACE JE POUZE PROSTŘEDNICTÍM EMAILU
Pluhar.filip@seznam.cz.

Startovné je stanoveno na 8.500., na tým. Příplatek za třetího 2500,.!!!

Možnost jídla Čt - Večeře.
                          Pá-snídaně, oběd, večeře.
                          So-snídaně, oběd, večeře.
                          Ne-snídaně.
Cena 850,.na osobu.

Závody Valcha 06.-09.10.2022

Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 18.přihlášených týmů.
Tým musí do 14ti dnů od podání přihlášky uhradit nevratnou zálohu  50% startovného.
Pokud tak neučiní přichazí o nárok registrace a je pozván náhradní tým.
Startovné lze uhradit na BÚ 2804327083/0800
Při platbě zadejte název týmu do,,zpráva pro příjemce"
Zbývající část uhradit do 15.07.2022

Losování a prezentce:
Při uhrazení celé čásky na učet bude každému týmu přiděleno číslo na losovaní na pořadí.

Časový rozvrh závodů:
Prezence týmů proběhne ve čtvrtek  od 14:00. do14:15.hod.

Seznamení s Pravidly: 14:15 do 14:30.hod
Losování sektoru: 14:35 ve dvou kolech.
V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole.
V druhém kole si tým vylosuje číslo lovného místa,ve kterém bude lovit.
V případě,že Tým nebude v danou dobu přítomno losu.
POSOUVÁ SE NA POSLEDNI MÍSTO!!! dolosovavá rozhodčí.

Po ukončení losování se TÝM odebere na svá stanoviště,kde může začít s přípravou. Zmapovat svuj sektor pomoci  Mareku.atd
Marker je povolen pouze k měření hloubky, ne k označení krmného místa. Jeho použití je povoleno pouze před zahájením závodu.
Zakázána je zaváděcí lodicka (popř. dron) ! ! !
Na lovné místa se věci dopravují pomocí vozíku a kárky, není to daleko cca max 110m od aut.

Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu, rybník. Nahazovani povoleno pouze bez návazce( pouze olovo).Před začatkem závodu.

Probíhá vážením a zápisem do sumáře učastníka a rozhodčího,kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.

Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy pěti nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu.

Ulovky se váží ve vážících taškách,které má pouze rozhodčí !!!!!!!!!
LOVNÉ MÍSTA 15.16.17. Se váží navzájem za přítomnosti druhého člena z jiného týmu. Foto váhy plus ryby a podpis člena druhého týmu. JINAK SE RYBA NEPOČÍTÁ BEZ DISKUZE.!!! . KONTROLA SE BUDE PROVÁDĚT PRŮBĚŽNĚ MIN 2 x ZA DEN.

Boduje se pět nejtěžších ulovených ryb nad 6.kg. pouze KAPR , AMUR.

Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků ve vaničce je povoleno pouze do obodování úlovku.
Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.

LOVNÁ MÍSTA:
Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo na celý závod.
Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici pořadatel závodu.
Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s kolíky v průběhu závodu nebudou tolerovány.
Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Návštěvám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího,nebo Pořadatele tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Lov na 4.pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem,s vlasovou metodou.Montáž provedena tak,aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Velký poděrák s min.80cm,odháčkovací madrace(podložka vaničkového typu).
Trojnožka.
Dezinfekce nutná.
V noci bílé světlo u každého stojanu,popřípadě u každé volně stojící vidličky !!!!
!!!!!BACK LEAD!!!!! ZADNÍ OLOVO!!!! POVINNOST.

• Při hrubém porušení pravidel dojde k vyloučení ze závodů bez nároku na vrácení startovného.
• Za jakékoliv porušení pravidel následuje trest 3h tým nechytá, nezakrmuje a bude mu odečtena top ryba.
Toto kontroluje namátkově rozhodčí!!!

Chytat se bude pouze na odhoz.

NELZE  použít živé organismy tj. žížala, červ atd. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Vstup do vody  je povolen pouze pro případ manipulace s rybou..

Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu. Rybník Valcha
https://www.rybnik-valcha.cz/

KRMENÍ:
Návnady a Nástrahy:

Boilies, pelety, mikropelety- vnadění jen ze břehu - Kobrou, prakem, PVA max35mm a délka 10cm.po celý závod.

Zakrmování raketou ZAKÁZÁNO!!!

Nástrahy: boilies, pelety, bostery, obalovací těsta, dipy  povoleny.
Dvojice chytá na čtyři pruty stylem chyť a pusť, na položenou.(úniková montaž)
Každý prut s u použitím jednoho háčku  pouze vlasovou metodou.
Zig povolen bez omezení.

Pohyb a chování v průběhu závodu.
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň. Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů.

Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit.
Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu.
Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele.
Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za  už nenese žádnou odpovědnost.
Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy a nejtěžší ulovená ryba.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 6.10.2022 Valcha 2022 Putovní pohár

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář