Inzerovat zde
Inzerovat zde

5.11.2020 WINTER KARPFENHANS CARP CUP HADINA 2020

Winter Karpfenhans carp Cup Hadina 2020 podzim.

Inzerovat zde

II.kolo
Winter Karpfenhans carp Cup Hadina 2020 podzim

66 hodinový závod dvoučlenných nebo tříčlenných týmů

Termín:  5.11. - 8.11.2020
Kde:  Vodní nádrž Hadina, Humpolec
Sraz účastníků:  Vodní nádrž Hadina
Počet týmů:  27

Pořadatel: Miroslav Kalvoda BnDbaits
tel.:+420 773 656 410
                     
Startovné: Dvoučlenný nebo tříčlenný tým ... 9 999,-kč

Startovné se platí bankovním převodem na účet č. : 4050529023 kód banky 0800

Platbu za tým lze uhradit do 14 dnů po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 5.000,- Kč uhradit do 14 dnů a druhou část 4 999,- Kč uhradíte do 30.6.2020! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 15.8.2020 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 400,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: bndbaits@email.cz 

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 05.11. 2020
12:00 - 13:00 hod. prezentace
13:00 - 13:30 hod. losování
13:30 - 16:00 hod. příprava lovného místa
16:00 hod. start závodu

Neděle 08. 11. 2020
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí jak dorazily na e-mail pořadatele přihlášky.
• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.
• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.
• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí.
• Vylosované místo není možné mezi týmy měnit

Po vylosování každý tým obdrží úlovkovou kartu, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží dvoučlenné až tříčlenné týmy (třetí člen týmu může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti) .
• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.
• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem..
• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o délce maximálně 1 metr!
• Povolen pouze lov na položenou.
• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .
• Metody lovu ZIG-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázané.
• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny).
• Krmení raketou (spombem) je povolené.
• Povoleno používat marker po celou dobu závodu, ale jen na měření hloubky ne jako bojka na označení lovného místa (vždy max. 10 min.)
• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.
• Zavážecí lodička je zakázána.
• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.
• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.
• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody a to maximálně do výšky pasu 5m od břehu
• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm
• Odháčkovací podložka vaničkového tipu!
• Minimálně 3 kusy saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku může být umístěna maximálně jedna ryba)

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda).
• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne boilies rohlíkové) a pelety.
• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.
• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies.

Návnada:

• Boilies a pelety
• Methodmix
• Partikl - řepka (musí být dokonale uvařena nebo spařena).
• Používání jiného partiklu a lepidel je zakázáno.

Krmení není omezeno!!!

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).
• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Hodnocení:

Bodovanou rybou je kapr a amur od 5 kg včetně!

Každému týmu se sčítají váhy 4 nejtěžších bodovaných ryb,které lze přepisovat. Tým, který bude mít nejvyšší součet vah 4 bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje o pořadí 5-tá a případně další nejtěžší ulovená ryba.

Přechovávání a měření úlovku:

Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku) vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 70.000,- Kč
2. místo – Poháry, finanční hotovost 45.000,- Kč
3. místo – Poháry, finanční hotovost 25.000,- Kč

Nejtěžší kapr závodu – Pohár, finanční hotovost 5.000,- Kč

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla. 
• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení.
• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek bude tým bez náhrady vyloučen.

Na akci bude přítomen fotograf

Všichni zúčastnění berou na vědomí, že se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel neodpovídá za žádnou vzniklou škodu.

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 5.11.2020 WINTER KARPFENHANS CARP CUP HADINA 2020

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář