Inzerovat zde
Inzerovat zde

4.11.2021 Winter BCC Hadina 2021

Zveme vás na rybářské závody Winter BCC Hadina 2021.

Inzerovat zde

Pořadatelé:
Spolek KMBfish z.s. ve spolupráci s ČRS, místní organizace v Humpolci

Kontakty:
Ludvík Bušek (724 817 319), Lukáš Kočí (605 559 759)

Místo konání:
Hadina u Humpolce

Počet týmů: 26

Časový rozpis:
Čtvrtek 4. 11. 2021
od 13:00 – prezentace závodníků
13:30 – LOSOVÁNÍ
16:00 – START ZÁVODU
Neděle 7. 11. 2021
10:00 – UKONČENÍ ZÁVODU
12:00 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Ceny:

1. místo – poháry, věcné ceny, finanční hotovost 30.000,- Kč.
2. místo – poháry, věcné ceny, finanční hotovost 20.000,- Kč.
3. místo – poháry, věcné ceny, finanční hotovost 10.000,- Kč.
Nejtěžší ulovená bodovaná ryba – poháry, věcné ceny v hodnotě 8000,- Kč.
1. místo SEKTOR A – poháry, věcné ceny v hodnotě 5000,- Kč.
1. místo SEKTOR B – poháry, věcné ceny v hodnotě 5000,- Kč.

1. až 3. místo nemá nárok na ceny za sektorová umístění. V případě shody váhy ryby, rozhoduje dřívější čas ulovení.

Přihlášky, úhrada startovného:

Startovné: 7.200 Kč za dvoučlenný i tříčlenný tým.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény závodníků a telefonním kontaktem na e-mail:
busouni@seznam.cz
Prosíme závodníky, aby do zprávy u platby uvedli název týmu a termín závodu za který hradí startovné. Dále prosíme zahraniční závodníky, aby použili IBAN účet a takový typ platby, aby byla připsána příjemci celá částka. Poplatky za bankovní převod hradí startující.
Cílová banka – EQUA BANK CZ
Číslo účtu: 1025672756/6100
IBAN: CZ31 6100 0000 0010 2567 2756
Swift/BIC kód: EQBKCZPP

V případě potíží s platbami nás neváhejte kontaktovat. Příchozí platby potvrdíme vždy emailem jednotlivým závodníkům. Přihlášený tým má povinnost uhradit startovné do 14 dnů od data potvrzení registrace. Tým, který chce zrušit účast na závodech, může tak učinit nejpozději 2 měsíce před začátkem akce a bude mu vrácena částka ponížena o manipulační poplatek 300,-Kč pro české týmy a 500,-Kč pro zahraniční týmy.

Hodnocení úlovků:

1) Hodnotí se 4 nejtěžší ulovené bodované ryby (bodovaná ryba je kapr a amur od 3 kg včetně).
2) Ryby jsou zváženy a zapsány do úlovkového listu společně se stvrzenými podpisy.
3) Během závodu je možné provést NEOMEZENÝ POČET změn v naplněném úlovkovém listu za později chycené ryby s vyšší váhou!
4) Vážit se bude na dvě desetinná místa. Rozhodující je váha úlovku, která je budována. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, případně následující nejtěžší ryby. Pokud dojde ke shodě úlovku nejtěžší ryby, rozhoduje dřívější čas ulovení. 5) Úlovky váží úsekový rozhodčí v přítomností příslušného týmu a minimálně jedním členem sousedního týmu. Změřenou váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy.
6) Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.

Losování:

Výchozí pořadí losování určuje termín registrace, respektive termín obdržení platby registrovaného týmu. Nejdříve registrovaný člen týmu vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak registrovaný člen týmů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná. V případě nepřítomnosti některého z týmů, za něj losuje hlavní rozhodčí.           
Nástrahy:  boilie, pelety, (wazzup, obalovací těsta a dipy jsou povoleny).
Návnady:  boilie, pelety, partikl, method-mix bez živých složek.
Množství krmení použitého při závodě NENÍ OMEZENO. Návštěvy se budou hlásit u rozhodčích, jinak nemají povolen vstup do závodiště.

Je přísně zakázáno lovit na:

Housku, foukanou kukuřici (pufy a jiné extrudy), chleba, červy, žížaly a na jiné živé nástrahy.

Vnadící pomůcky:

Lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály.
Členové týmu mohou krmit jen ze svého sektoru! Marker nebo Deeper/Wilreless Fish Finder atp.  povolen během závodu, ale jen na měření hloubky, nikoli jako bojka na označení lovného místa (maximálně po dobu 5 minut).
Je výslovně zakázáno použití: zavážecí loďky, člunu, bojky aj.

Povinná výbava:

Podložka pod rybu vaničkového typu, podběrák min. 80cm rameno, EKO saky minimálně 6ks na tým!

Obecná pravidla závodu:

Závod probíhá systémem chyť a pusť. Soutěží 2-3 členná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu. Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým dle vlastního uvážení podat protest IHNED! V případě protestu se zdolané ryby nebudou počítat. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla stanovená místním revírem upřesněná o pravidla tohoto závodu! Při závěrečném odtroubení konce závodu musí být ryba zaseknuta. V případě, že k tomu u některého z týmů dojde, volá na své sousedy a má 15 minut na zdolání ryby.

Lov metodou ZIG RIG povolen bez omezení délky návazce.

Povoleny jsou pouze únikové montáže. Závodníci jsou povinni dodržovat ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S RYBOU.

Podání protestu:

Protest může podat pouze kapitán závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně a písemně. Pokud tým podává protest, musí současně složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Porušení pravidel:

Při prvním porušení pravidel soutěže bude přistižený tým varován žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení pravidel bude tým diskvalifikován. Při hrubém porušení pravidel může být tým přímo diskvalifikován bez předchozího varování.

Hrubým porušením pravidel se rozumí:

- nerespektování vypsaných pravidel soutěže
- nerespektování pokynů rozhodčího
- nedodržení etiky sportovního rybolovu

Uchování úlovků:

Pokud nebudou ryby ihned po vylovení zváženy, musí být uchovány v EKO sacích. Úlovky se uchovávají vždy po 1 ks v 1 eko saku. Každá ulovená ryba bude ošetřena dezinfekčním prostředkem.

Obecný dodatek:

1. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny.
2. Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS. Osoby mladší 18 let se mohou závodu účastnit pouze s doprovodnou osobou, která přebírá veškerou odpovědnost.
3. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými pravidly souhlasí a svůj souhlas stvrzují přihláškou a uhrazením startovného.
4. Jedná se o soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu.
5. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.
6. Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Dodatek o ochraně osobních údajů lze poskytnout k nahlédnutí v sídle organizace, v den konání závodu, případně elektronicky na předešlé vyžádání.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 4.11.2021 Winter BCC Hadina 2021

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář