Inzerovat zde
Inzerovat zde

31.8.2023 Big 4 Carp Cup jezero Borek (4dny, 23ha, týmy)

Zveme vás na Big 4 Carp Cup jezero Borek (4dny, 23ha, týmy).

Inzerovat zde

Lokalita: Jezero Borek (u St. Boleslavi)    www.jezeroborek.cz 
Datum konání: 31.8 - 3. 9. 2022 (ČT - NE)
Závod 17 - ti týmů (2 - 3 členných)
Při závodě bude možnost využívat loď ke zdolávání, mapovaní, krmení a umístění bójí.
Několik člunů bude možno zapůjčit přímo na místě (cca 7ks).
Vlastní lov bude prováděn odhozem ze břehu na 4 pruty. V dostatečně velkých sektorech cca 1ha každý tým.

Startovné: 12 000kč / tým
Kontakt: tel: 732 147 525
                    774 091 611
  e-mail:    v.mop@seznam.cz
                tsucharda@vakmb.cz
Registrace teamu + Startovné:
Startovné je 12 000Kč / 2-3 členný tým
Při registraci zaslat:
Název týmu, jména, kontakt na kapitána (e-mail, tel.)
člun ano chci /ne vlastní
Registrace na startovní listinu proběhne až po zaplacení zálohy ve výši 50% startovného nejpozději 14 dní od přijetí přihlášky do závodu.
100% startovné je potřeba uhradit nejpozději do 30. 5. 2023.
V případě že, tak tým neučiní, bude znovu kontaktován a bude muset obratem doplatit startovné do 2 dnů. Pokud tak neučiní, bude jeho registrace zrušena s možností navracení výše zálohy, ze které bude odečteno 1000 Kč jako pokuta za nedoplacení startovného. Vyřazený tým bude nahrazovat tým náhradní.
Pokud tým registraci sám odhlásí nejpozději do 1. 7. 2023, bude mu vrácena záloha 50%, v případě již uhrazeného celého startovného bude navráceno 100%.

Zálohy nebo celé startovné zasílejte na:

Bankovní účet:  301677808/0300 (ČSOB)

Název týmu bude uveden ve zprávě pro příjemce.

Po připsání peněz na účet bude tým informován.
Startovní listina bude uzavřena po 17- ti registrovaných týmech + 4 náhradních (pod čarou).
V případě odhlášení některého týmu budou osloveni podle pořadí následující náhradní týmy.
V případě nenaplnění dostatečné kapacity závodních týmů nebo z důvodů COVID-19 opatření si organizátor vyhrazuje právo závod přesunout nebo zrušit. Každému týmu bude podle jejich žádosti startovné vráceno nebo přesunuto na nový termín v plném rozsahu.
Ceny:
Výhry budou předány při vyhlášení vítězů cca 2 h po ukončení závodu

1. Místo – 32 000+ poháry + věcné ceny
2. Místo – 20 000+ poháry + věcné ceny
3. Místo – 12 000+ poháry + věcné ceny
Nejtěžší ryba – 2 000 + pohár
Vítězové sektoru A, B, C  2000 + poháry + věcné ceny
První ryba 20+kg - věcná cena
Vítěz 1.  2.  3. Místo nemá nárok na vítězství sektoru a tato cena se ,,posouvá,, a sektor získá tým s druhým největším součtem váhy v daném sektoru.
Tombola

Popis revíru:
Soukromý rybářský revír Jezero Borek se nachází ve Středočeském kraji, v katastru obce Borek nad Labem, necelé 3 km od Staré Boleslavi směr Mělník, přibližně 15 km severovýchodně od Prahy.
Samotné jezero má rozlohu cca 23 ha a vzniklo počátkem 90.let minulého století jako důlní propadlina po těžbě písků a štěrkopísků. Dno je zde písčité a kamenité, dosti členité s hloubkami od jednoho do devíti metrů s mnoha terénními nerovnostmi, zatopenými stromy, keři a vegetací.
Jezero je velmi dobře zarybněné, obsádku tvoří zejména kapr a amur, ale najdete zde i ostatní druhy ryb jako jsou štika, candát, sumec, okoun, úhoř, tolstolobik, bolen, lín atd. Rybolov probíhá formou "Chyť a pusť přičemž se loví pouze amur a kapr, tyto ryby jsou zde zastoupeny i jedinci nad 20+ kg.
Lovná místa se pravidelně udržují a vylepšují tak, aby výsledek uspokojil jak rybáře, kteří vyhledávají a upřednostňují soukromí v krásném přírodním prostředí, tak i rybáře "náročnější", kteří upřednostňují komfortnější způsob rybaření. Především je však kladen důraz na to, aby si všechny skupiny rybářů odnesli od našeho Jezera nezapomenutelné zážitky jak z lovu zejména trofejních ryb, tak i ze samotného příjemně stráveného pobytu a odpočinku v krásné přírodě. V roce 2013 byla dokončena výstavba klubovny s kompletním sociálním zázemím.

HARMONOGRAM ZÁVODU:
ČT Příjezd + prezence: 10h - 10:30h
Losování + rozprava: 10:30h - 11:30h
Přesun na lovná místa: 11:30h - 14:30h
Start závodu: 15:30h
PÁ Závod
SO Závod
NE Konec závodu: 9h
Balení + přesun na vyhlášení: 9 - 11h
Vyhlášení výsledků: cca 11-12h

Losování
První kolo se bude losovat podle pořadí, ve kterém byly obdrženy přihlášky.
V prvním kole si každý tým vylosuje pořadí, ve kterém půjde losovat do druhého kola místo.
Druhé kolo losování - lovná místa.
Pokud registrovaný tým nedorazí na losování včas, bude za něj místo vylosováno rozhodčím před ostatními týmy.

HODNOCENÍ ÚLOVKŮ:
Bodovanou rybou je kapr a amur přesahující váhu 8kg. Hodnotí se součet váhy čtyř nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu. S tím, že úlovky se mohou neomezeně přepisovat (v případě, že už mám 4 pozice plné a chytnu rybu větší než některou z nich, mohu nejmenší rybu ze čtyř přepsat).
Úlovky budou zváženy ve vážících taškách, které si vždy přinesou rozhodčí a po navážené hodnotě bude vždy odečteno -1kg za vážící sak.
Vážení a zápis úlovků je prováděn za přítomnosti a proti podpisu některého z rozhodčích a osoby z daného týmu. Po zvážení a zapsání musí být ryba co nejrychleji vrácena vodě v přítomnosti rozhodčího.
Uchovávání úlovků je povoleno v eko sacích, vážících plovoucích sacích, a to max. dva úlovky v jednom saku a po nezbytně nutnou dobu (co nejkratší). Je nutné volat ihned rozhodčího a ten v nejbližší možné době úlovek přijde zvážit.
V průběhu závodu bude podle časových možností rozhodčích a organizátora zveřejněno pořadí týmů (na konci každého dne nebo v případě výrazné změny v pořadí).
Po vyhlášení bude veřejně umístěna úlovková listina s jednotlivými výsledky k nahlédnutí.

VÝBAVA:
Člun s elektromotorem nebo pádly + doporučujeme používat záchrannou vestu.
Pokud nebude některý tým disponovat člunem, bude mu na místě bezplatně zapůjčen nafukovací rybářský člun, plastová loď … bez možnosti výběru (7ks). Tuto skutečnost je nutné předem oznámit při registraci.
Na některá místa je možné se dostat pouze přes vodu. Týmy z těchto míst dostupných jen přes vodu budou na začátku a na konci závodu převezeny i s vybavením velkou 6m lodí s motorem.
Každý tým bude disponovat minimálně jedním člunem pro vlastní potřebu po dobu závodu, buď zapůjčeným, nebo svým.

Tyčová bójka nejlépe osvětlená (případně bude umístěno chemické světlo na konec bojky).

Dezinfekce na ryby (možno zakoupit na místě před vypuštěním bude v případě poranění ryba ošetřena).

3x sak (vážící plovoucí) nejlépe nebo eko sak bude použit pouze v krajním případě, a to zejména,  bude-li chyceno více ryb zároveň a bude tedy nutné po nezbytně nutnou dobu počkat na rozhodčího.

KRMENÍ:
Je zakázáno používat jakoukoliv živou nástrahu a návnadu a jejich napodobeniny (červi, žížaly) výjimkou jsou pouze boilies zarážky připomínající červa.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení.
Množství návnady je neomezeno potřeba vnadit rozumně (bude probráno před začátkem závodu).
Partikl nesmí být suchý, pouze uvařený měkký a povoleno je konopí, pšenic, řepka
Zákaz krmení kukuřicí
Jako návnada povoleno: pelety, boilies, metod mix, partikl.
Jako nástraha (na háček) povolena i kukuřice, tygří ořech….

PRAVIDLA:
Jednotlivé sektory budou vytyčeny na břehu fáborky a konzultací s rozhodčími- nemusí být kolmo ke břehu.
Každý tým může chytat na 4 pruty s jedno-háčkem bez protihrotu a únikovou montáží. Helikoptérová montáž povolena pouze úniková varianta a nahození do vzdálenosti 100m.
Nahazovat  je možno na některých místech z vody u břehu. Do hloubky po kolena. (Po dohodě konzultaci podmínek s rozhodčími.)

ZÁKAZ POUŽÍVAT VLASTNÍ PODBĚRÁKY A PODLOŽKY. (Toto vybavení bude po dobu závodu zapůjčeno na místě).
Zákaz používání pletených šňůr jako tzv. šokovky, odhozovky, nebo celonávin na navijáku!
Může být použit pouze silon nebo fluocarbon.
Kmenový vlasec min 0,30mm.
Olověné šňůrky před koncovou montáží povoleny (úniková montáž).
Zákaz používání pevných koncových montáží.
Návazce nesmí být vyrobeny ze slabých pletených šňůrek (např. na přívlač), ale z návazcových kaprářských k tomu určených materiálů.
Zig rig povolen - pouze silon nebo fluorocarbon, neomezená délka návazce.
Každý tým musí mít u sebe povinně člun (vyproštění z vázky, zdolání ryb)
Člun nesmí vjet do sousedního sektoru, v takovém případě může být podán protest poškozeného týmu rozhodčímu (nemusí), při uznání protestu by úlovek nebyl započítán do výsledků. Při častém opakování a oprávněných protestech bude udělena žlutá karta. Při zdolávání používejte i el. motor, nebo druhý člen týmu pádla, nenechte se volně unášet větrem do sousedního sektoru.
POVINNÉ POUŽITÍ BACK-LEADU = Vždy bude umístěna zátěž mezi prutem a koncovou sestavou montáží min 15g (příklad: buď odpadávající s klipem přidělaný na provázku k vidličce nebo stojanu spuštěný po vlasci před prut nebo zavěšený průběžný spuštěný po vlasci)

Zákaz používání jiných než tyčových bójek k označení lovného místa. Pouze v případě mapování, krmení ve větru možnost použít H-bojku na dobu nezbytně nutnou poté bude H-bojka vylovena a odvezena opět na břeh.

Při požívání alkoholu nedoporučujeme vstupovat na člun nebo se plavit pod vlivem alkoholu po vodě za jakýmkoliv účelem. Každý účastník jedná na vlastní nebezpečí.

Člun slouží ke zdolávání ryb, krmení nebo mapování dna.

Krmení ze člunu, případné přemísťování bójky, mapování apod. budou v průběhu závodu prováděny pouze od 10-11 h dopoledne a 17-18 h odpoledne.

Člun bude při přípravě na lov připevněn ke břehu a nebude se vyplouvat na vodu za jakýmkoliv účelem
(v nouzi po domluvě s rozhodčím- uletí věc do vody větrem apod.).

Pouze první den závodu bude povolený člun od startu 15:30 h do 18 h.
Ze břehu je povolené krmení prakem, lopatkou nebo kobrou po celý den.
Montáž bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od hraniční linie vlastního sektoru tak, aby nedocházelo k narušování sousedních sektorů při záběru a zdolávání.
Zákaz používání spomb, raket a podobných příslušenství, které létají do vody spolu s návnadou.
Zákaz používání zavážecích lodiček a dronů.
Ke zmapování dna lze použít také echolot, deeper a různé sonary, a to v určených hodinách pro mapování, kterýkoliv den závodu.

Do startu závodu budou pruty s nástrahami nenahozené a nebudou do vody nahazovány ani pruty se samotným olovem na měření vzdálenosti náhozů.

Během závodu bude vylosován tým, číslo lovného místa, na kterém bude překontrolován jeden nastražený prut. Los a následná kontrola budou zdokumentovány videozáznamem pro případné další dohady  (kontrola háčků bez protihrotu, bezpečnostní montáž úniková).
V případě zjištění porušení pravidel při kontrole montáží dostane tým, který nedodržel daná pravidla trest = 12h zákaz lovu pro celý tým

Bivak bude postaven mimo cestu, která prochází za lovnými místy.
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě a ostatním účastníkům závodu.
Zvažte i případný psí doprovod, není vhodné, aby během závodů obtěžoval sousední týmy svým chováním.
Je přísně zakázáno poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat otevřený oheň (na zemi), hlučné chování nebude tolerováno (hlasitá hudba, řev, opilost). První napomenutí rozhodčími žlutá karta, druhé napomenutí rozhodčími červená karta a vyloučení ze závodu. Bez vrácení startovného.

Po ukončení závodu je každý povinen si odvézt odpadky ze svého místa a u klubovny je vyhodit do popelnic.
Případné návštěvy budou hlášeny předem rozhodčím, nebo pořadateli - jejich automobil bude umístěn na centrálním parkovišti (u klubovny).
Za nedodržení bude udělena žlutá karta!

Každý tým je povinen seznámit návštěvu se zákl. pravidly o pohybu v sektoru a cestě kolem. Průchod sektorem je možný POUZE s dovolením týmu, přes které návštěva bude procházet. Za sektory vede cesta, která je pro tyto situace vhodná.

Z důvodu bezpečnosti - za nepříznivých povětrnostních podmínek může rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit nebo zakázat vyplutí na vodu.

!!! Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí !!!
Případná vzniklá škoda např. vlivem počasí nebo dalšími okolnostmi nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ní nenese žádnou odpovědnost.
Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu, jsou povinni tuto škodu nahradit a nesou za ní vlastní zodpovědnost. (např protržení, propíchnutí zapůjčeného člunu)

Jakýkoliv protest musí být podán neprodleně v aktuální okamžik, aby bylo možné jej řešit, rozhodčímu nebo pořadateli za poplatek ve výši 2.000,- V případě prokázání oprávněného protestu bude poplatek navrácen.
Při opakovaném porušování pravidel bude tým diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Rybolov při závodě bude prováděn z velké části dle rybářského řádu Jezera Borek, ne však úplně doslovně. https://www.jezeroborek.cz/
Občerstvení + zázemí:
Točené pivo (částečná možnost roznášky, podle časových možností) po dohodě
Teplé jídlo (dovoz z restaurace) podle množství atd. můžeme zařídit
Wc v klubovně + suchý záchod kolem revíru
Automobil - na lovném místě 100kč/den  (platí každý individuálně správci)
- V případě že účastník vyloží věci na začátku závodu na lovném místě a automobil odveze na centrální parkoviště ke klubovně cca 1km -10min pešky po upravené cestě, nic neplatí

V případě nejasností či dotazů volejte rozhodčím

ZÁVĚR:
Úhradou startovného každý účastník souhlasí s nastavenými pravidly a bezpečnostními doporučeními (záchranná vesta, alkohol a plavba na lodích), dle výše uvedených propozic.

Při porušení pravidel může být celý tým nebo jednotlivec diskvalifikován bez návratu startovného.
Svým podpisem každý účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.
Během závodu mohou být pořízeny fotografie, které mohou být dále využity (propagace, reklama na další ročník atd.)

Pořadatel si vyhrazuje právo v nutném případě upravit pravidla v době závodu.

V případě problémů spojených s nařízením Covid 19 si organizátor vyhrazuje právo na zrušení závodu nebo přesunutí na jiný termín. V tomto případě bude startovné možno navrátit v plné výši. (řešeno individuálně)

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 31.8.2023 Big 4 Carp Cup jezero Borek (4dny, 23ha, týmy)

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář