Inzerovat zde
Inzerovat zde

3.11.2022 II. Winter BCC Hadina 2022

Zveme vás na rybářské závody II. Winter BCC Hadina 2022.

Inzerovat zde

II. WINTER BCC HADINA 2022

Pořadatelé:
Spolek KMBfish z.s. ve spolupráci s ČRS, místní organizace v Humpolci
Kontakty:
Ludvík Bušek (724 817 319), Lukáš Kočí (605 559 759)
Místo konání:
Hadina v Humpolci
----------------------------------------------------
I.
ČASOVÝ ROZPIS ZÁVODU
----------------------------------------------------
Čtvrtek 3. 11. 2022
od 13:00 – prezentace závodníků
13:30 – losování
15:00 – mapování lovného místa bez krmení
16:00 – start závodu
Neděle 6. 11. 2022
10:00 – ukončení závodu
12:00 – vyhlášení výsledků
12:15 - losování tomboly
----------------------------------------------------
II.
CENY
----------------------------------------------------
1. místo – poháry, finanční hotovost 40.000,- Kč.
2. místo – poháry, finanční hotovost 25.000,- Kč.
3. místo – poháry, finanční hotovost 15.000,- Kč.
Nejtěžší ulovená bodovaná ryba – poháry, věcné ceny v hodnotě 5.000,- Kč.
Vítěz SEKTOR A – poháry, věcné ceny v hodnotě 5.000,- Kč.
Vítěz SEKTOR B – poháry, věcné ceny v hodnotě 5.000,- Kč.
1. až 3. místo nemá nárok na ceny za sektorová umístění. V případě shody váhy ryby, rozhoduje dřívější čas ulovení.
----------------------------------------------------
III.
TÝMY A STARTOVNÉ
----------------------------------------------------
Závod je vypsán pro 26 týmů. Soutěží 2 - 4 členná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s únikovou montáží a jedním návazcem (jedním háčkem).
Startovné činí 8.400 Kč za soutěžní tým. V ceně startovného jsou zahrnuty 2 ks lístků do tomboly.
----------------------------------------------------
IV.
PŘIHLÁŠKY A ÚHRADA STARTOVNÉHO
----------------------------------------------------
Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény závodníků a telefonním kontaktem na e-mail:
busouni@seznam.cz
Prosíme závodníky, aby do zprávy u platby uvedli název týmu a termín závodu za který hradí startovné. Dále prosíme zahraniční závodníky, aby použili IBAN účet a takový typ platby, aby byla připsána příjemci celá částka. Poplatky za bankovní převod hradí startující.
Cílová banka – EQUA BANK CZ
Číslo účtu: 1025672756/6100
IBAN: CZ31 6100 0000 0010 2567 2756
Swift/BIC kód: EQBKCZPP
V případě potíží s platbami nás neváhejte kontaktovat. Příchozí platby potvrdíme vždy emailem jednotlivým závodníkům. Přihlášený tým má povinnost uhradit startovné do 14 dnů od data potvrzení registrace. Tým, který chce zrušit účast na závodech, může tak učinit nejpozději 2 měsíce před začátkem akce a bude mu vrácena částka ponížena o manipulační poplatek 300,-Kč pro české týmy a 500,-Kč pro zahraniční týmy.
----------------------------------------------------
V.
HODNOCENÍ ÚLOVKŮ
----------------------------------------------------
1) Hodnotí se 4 nejtěžší ulovené bodované ryby (bodovaná ryba je kapr a amur od 5kg včetně).
2) Ryby jsou zváženy a zapsány do úlovkového listu společně se stvrzenými podpisy.
3) Během závodu je možné provést NEOMEZENÝ POČET změn v naplněném úlovkovém listu za později chycené ryby s vyšší váhou!
4) Vážit se bude na dvě desetinná místa. Rozhodující je váha úlovku, která je bodována. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, případně následující netěžší ryby. Pokud dojde ke shodě úlovku nejtěžší ryby, rozhoduje dřívější čas ulovení.
5) Úlovky váží úsekový rozhodčí v přítomností příslušného týmu a minimálně jedním členem sousedního týmu. Změřenou váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy.
6) Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.
----------------------------------------------------
VI.
LOSOVÁNÍ
----------------------------------------------------
Výchozí pořadí losování určuje termín registrace, respektive termín obdržení platby registrovaného týmu. Nejdříve registrovaný člen týmu vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak registrovaný člen týmů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná. V případě nepřítomnosti některého z týmů, za něj losuje hlavní rozhodčí.
----------------------------------------------------
VI.
NÁSTRAHY, NÁVNADY A KRMENÍ
----------------------------------------------------
Nástrahy:  boilie a pelety (wazzup, obalovací těsta a dipy jsou povoleny).
Návnady:  boilie, pelety, partikl, method-mix bez živých složek.
Množství krmení není omezeno.
----------------------------------------------------
VII.
VNADÍCÍ POMŮCKY, MAPOVÁNÍ
----------------------------------------------------
Povoleny jsou lopatka, kobra, raketa, prak a PVA materiály.
Členové týmu mohou krmit jen ze svého sektoru!
Marker nebo Deeper/Wilreless Fish Finder atp. povolen během závodu, ale jen na měření hloubky, nikoli jako bojka na označení lovného místa (maximálně po dobu 5 minut).
Je výslovně zakázáno použití: zavážecí loďky, člunu, bojky aj.
----------------------------------------------------
VIII.
OBECNÁ PRAVIDLA
----------------------------------------------------
Po celou dobu závodu musí být na všech prutech použity Back leady.
Podložka pod rybu vaničkového typu, podběrák min. 80cm rameno, EKO saky minimálně 6 ks na tým.
Návštěvy se budou hlásit u rozhodčích, jinak nemají povolen vstup do závodiště. Každý tým zodpovídá za návštěvu, která přichází na závodiště.
Závod probíhá systémem chyť a pusť. Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým dle vlastního uvážení podat protest IHNED! V případě protestu se zdolaná ryby nebudou počítat. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla stanovená místním revírem upřesněná o pravidla tohoto závodu! Při závěrečném odtroubení konce závodu musí být ryba zaseknuta. V případě, že k tomu u některého z týmů dojde, volá na své sousedy a má 15 minut na zdolání ryby.
Lov metodou ZIG RIG povolen s max. délkou návazce 50 cm. Chytání povoleno max. 50 cm nad dnem!
Povoleny jsou pouze únikové montáže. Závodníci jsou povinni dodržovat ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S RYBOU.
Protest může podat pouze kapitán závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně a písemně. Pokud tým podává protest, musí současně složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.
Při prvním porušení pravidel soutěže bude přistižený tým varován žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení pravidel bude tým diskvalifikován. Při hrubém porušení pravidel může být tým přímo diskvalifikován bez předchozího varování.
Hrubým porušením pravidel se rozumí:
- nerespektování vypsaných pravidel soutěže
- nerespektování pokynů rozhodčího
- nedodržení etiky sportovního rybolovu
Pokud nebudou ryby ihned po vylovení zváženy, musí být uchovány v EKO sacích. Úlovky se uchovávají vždy po 1 ks v 1 eko saku. Každá ulovená ryba bude ošetřena dezinfekčním prostředkem.
----------------------------------------------------
IX.
DODATEK K ZÁVODU
----------------------------------------------------
1. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny.
2. Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS. Osoby mladší 18 let se mohou závodu účastnit pouze s doprovodnou osobou, která přebírá veškerou odpovědnost.
3. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými pravidly souhlasí a svůj souhlas stvrzují přihláškou a uhrazením startovného.
4. Jedná se o soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu.
5. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.
6. Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Dodatek o ochraně osobních údajů lze poskytnout k nahlédnutí v sídle organizace, v den konání závodu, případně elektronicky na předešlé vyžádání.
----------------------------------------------------
X.
TOMBOLA
----------------------------------------------------
Pro závodníky je připravena tombola. Budou připraveny tři věcné ceny do tomboly v celkové výši min. 10.000 Kč. V ceně startovného jsou obsaženy 2 lístky na tým. Čísla lístků si týmy budou vybírat v pořadí, jakém vylosují chytací místa (od místa číslo 1). Rozhodčí během závodu týmy obejdou. Na místě bude možné zakoupit další tombolové lístky v ceně 100 Kč / kus. Maximálně však 1 lístek na registrovaného závodníka. Tombola bude vylosována po konci závodu. Pokud výherce nebude přítomen, nelze přebrat cenu formou zástupce z jiného týmu (cenu přebírá pouze tým/výherce) a bude se losovat další výherní los.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 3.11.2022 II. Winter BCC Hadina 2022

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář