Inzerovat zde
Inzerovat zde

29.3.2023 Automach Carp Cup Gergelík

Zveme vás na Automach Carp Cup.

Inzerovat zde

Termín preteku: 29.3.2023 – 2.4.2023
Miesto konania preteku: Súkromný rybník Gergelík – Moravský Sv.Ján (www.gergelik.sk)
Počet teamov: 12 dvojčlenných teamov + možnosť mať 1 pomocníka
2 polčase – 2x48hod

Časový harmonogram pretekov:
29.3.2023 streda
7:00 – 7:30 stretávka na rybníku + občerstvenie
7:30 – 8:00 losovanie lovných miest
8:00 – 10:00 rozmiestnenie loviacich
10:00 – štart 1.polčasu
31.3.2023 piatok
10:00 – ukončenie 1.polčasu
10:15 – 10:30 losovanie lovných miest
10:30 – 12:00 rozmiestnenie loviacich
12:00 – štart 2.polčasu (v prípade nepriaznivého počasia bude štart 2.polčasu posunutý)
2.4.2023 nedeľa
12:00 – ukončenie 2.polčasu
13:00 - vyhodnotenie

Sektor A: 1, 3, 4, 8, 10, 14
Sektor B: 5, 6, 7, 11, 12, 13

Systém losovania:
Po príchode na rybník si každý team vylosuje poradie v akom pôjde losovať lovné miesto. Toto poradie je platné aj pre prvé aj pre druhé kolo losovania lovných miest.

Systém bodovania:
Budú sa bodovať len kapor a amúr nad 5kg. Do konečného poradia sa budú rátať len 4 najťažšie ryby každého teamu, s tým, že minimálne 1 ryba musí byť zapísaná zo sektoru A. Pre zaradenie do hodnotenia, nemusí mať team chytené všetky 4 bodované ryby.

1.miesto – 1400,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
2.miesto – 1000,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
3.miesto – 700,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
Najväčšia ryba preteku – 100,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
Najväčšia ryba 1.dňa – 2x pohár + vecné ceny
Najväčšia ryba 2.dňa – 2x pohár + vecné ceny
Najväčšia ryba 3.dňa – 2x pohár + vecné ceny
Najväčšia ryba 4.dňa – 2x pohár + vecné ceny
Najväčšia ryba 5.dňa – 2x pohár + vecné ceny
Vyhodnotenie preteku prebieha v nedeľu o 13:00. V prípade ak sa team nestihne zbaliť do uvedeného času, preruší balenie, zúčastní sa vyhodnotenia a po vyhodnotení môže pokračovať v balení. V prípade ak nebude team prítomný 13:00 na vyhodnotení, anulujú sa mu výsledky a nebude mu umožnené zúčastniť sa ďalších pretekov zorganizovaných usporiadateľom. Čas vyhodnotenia 13:00, môže byť v prípade zlých podmienok usporiadateľom posunutý.

Pravidlá preteku:
- Preteky sú teamové. Minimálne 2 členovia.V prípade ak je team 3-členný, tretí člen je plnohodnotný. V prípade ak zostane v teame len 1 člen, tak ten má povolený lov len na 3 prúty.
- Metóda Zig Rig je zakázaná.
- Maximálna dĺžka nadväzca je 30 cm.
- Bójky a zavážacie loďky a člny sú zakázané.
- Povinné backleady (odpadávací alebo závesný)
- Nahadzovací sonar a markrovanie povolené v stredu od 8:00 do 12:00, štvrtok od 9:00 do 10:00, piatok od 10:30 do 13:30, sobota, nedeľa od 9:00 do 10:00.
- Háčiky sú povolené len s protihrotom.
- Montáž musí byť priebežná, t.j. použiť inline olovo, kde silón prechádza stredom olova.
- Množstvo krmiva nie je obmedzené. Povolené je boilies a pelety, obaľovacie pasty, dipy, práškové dipy, boostery, esencie a iné atraktory. Methodmix povolený len do PVA a method kŕmitok. Iný spôsob použitia methodmixu zakázaný. Iné krmivo, partikel zakázané. Komu bude nájdené bude ihneď diskvalifikovaný bez nároku na náhradu štartovného. Method kŕmitka a imitácia partiklu je povolené.
- Kŕmenie povolené len kobrou, lopatkou a prakom z brehu a len zo svojho sektoru po začatí preteku.
- Každý team chytá na 4 udice s 1 nádväzcom (2 udice 1 rybár)
- Povinnosť používať šokový silón o min.hrúbke 0,50mm v dĺžke minimálne 20m.
- Každý team chytá vo svojom vylosovanom sektore, dopredu sa dohodnite so svojimi susedmi, nech sa nemusia riešiť zbytočné konflikty. Zákaz kŕmenia a nahadzovania z ostrovov a poloostrovov. V prípade ak ryba zájde za ostrov a hrozí jej odtrhnutie alebo strata, je zdolávanie z ostrovov a poloostrovov povolené.
- Každý team musí mať váhu a vážiacu trojnožku. Pre prípad sakovania musí mať team min 2ks plávajúcich vážiacich/prechovávajúcich sakov opatrené plavákmi.
- Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník, sused.
- Každý team musí mať podložku vaničkového typu a veľký kaprový podberák.
- Váženie bude prebiehať pravidelne po ulovení bodovanej ryby. V nočných hodinách od 00:00 do 06:00 volať rozhodcu len pri úlovku nad 15kg.
- Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, člen teamu.
- Údaje o bodovaných rybách sa zaznamená na Zoznam bodovaných rýb, ktorý jeden ks bude mať rozhodca a druhý ks bude mať k dispozícii každý team.
- Na svojom lovnom mieste treba udržiavať poriadok a čistotu po celý čas trvania preteku.
- Hlasné vyrušovanie a nadmerné použitie alkoholu, prípadne použite omamných látok bude potrestané vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného.
- Ryba zaseknutá pred ukončením pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 12:20  s tým, že pri záverečnom signále musí team zakričať „mám rybu“ s tým aby to počul minimálne susedný team.
- Ak chytený kapor/amur uhynie nepočíta sa do bodovania.
- Každá bodovaná ryba musí byť ulovená riadne s montážou súťažiaceho teamu. Montáž musí byť priebežná.
- V prípade rovnakého súčtu ulovených rýb vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakej váhy o najväčšiu rybu rozhoduje skorší čas ulovenia.
- Okrem týchto pravidiel, treba dodržiavať aj pravidlá rybníka, ktoré sú uvedené aj na stránke jazera www.gergelik.sk
- V prípade porušenia pravidiel, bude teamu vystavené pomyselná žltá karta a po dobu najbližších 4 hodín nebude môcť loviť ani kŕmiť ani iným spôsobom sa aktívne zúčastňovať lovu. Pri druhom porušení pravidiel bude team diskvalifikovaný bez nároku na vrátenie štartovného.
- Počas preteku budú prebiehať náhodné kontroly montáží.
- Stravu si zabezpečí každý team samostatne. Prípadná strava od organizátora bude vopred oznámená.
- Organizátori nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov.
- Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
- V prípade porušenia etiky dobrého správania a zaobchádzania s rybami, môže byť súťažiaci vykázaný z rybníka, bez nároku na vrátenie štartovného.
- V prípade neobsadenia všetkých miest, alebo zlého počasia, či iných nepredvídateľných situácií sa pretek ruší a štartovné bude vrátené v plnej výške.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
- Každý účastník svojou účasťou na preteku automaticky udeluje súhlas s vyhotovením foto a video materiálu, ktorý bude slúžiť usporiadateľovi na prezentáciu preteku a rybníku.
- KAŽDÝ TEAM MÁ ISTÚ ÚČASŤ AŹ PO UHRADENÍ ŠTARTOVNÉHO!!

Kontakt:
Pavol Vizváry
00421 911 415 629
vizvarypavol@gmail.com

P.č. Názov teamu
1 Mikbaits / Black Carp - Peter Hofierka
2 Siget Team Kúty - Peter Polák, Lukáš Polák, Richard Palkovič
3 Garant Baits - Peter Ergh, Richard Cagáň
4 Automach / Pirkobaits - Matej Klokner, Martin Karell
5 CT Šajdíkove Humence - Miroslav Janík, Augustín Faltýnek
6 Team Hydra - Marián Gašperan, Patrik Jašík
7 Ostravacy - Tomáš Dvorský
8 Starbaits.sk - Marián Kobetič, Marek Cicák, Peter Kavický
9 Kimot.sk - Vladimír Zedek
10 F-Baits - Jan Zapletal
11 Ložiskári - Milan Mošať, Anton Strnad, Nikoleta Mošaťová
12 CT NéHned - Štefan Leitman

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 29.3.2023 Automach Carp Cup Gergelík

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář