Inzerovat zde
Inzerovat zde

28.10.2021 FF JiKra CARP CUP - Podzimní Valcha 2021

Zveme vás na rybářské závody FF Jikra CUP. Rybník Valcha se nachází na kraji středočeského kraje blízko obce Borovnice u Čechtic, v nadmořské výšce 434 m n.m. Město Vlašim je vzdálené 10 km a vzdálenost od Prahy je cca 50 minut.

Inzerovat zde

FF JiKra Carp Cup – Podzimní Valcha 2021
Datum akce: 28.-.31.10.2021
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Středočeský
Týmové rybářské závody

Datum akce: 28.-31.10.2021
Zaměření: Kaprařina

Rybník Valcha se nachází na kraji středočeského kraje blízko obce Borovnice u Čechtic, v nadmořské výšce 434 m n.m. Město Vlašim je vzdálené 10 km a vzdálenost od Prahy je cca 50 minut.
Valcha se rozprostírá na ploše 10,5 ha. Průměrná hloubka rybníka je 2,5 m, hloubka u hráze se pohybuje od 3 do 4,5 m. Rybník je členitý, má písčité dno, mnoho překážek a úkrytů pro ryby. Jsou zde zajímavé mělčiny a lavice. Borovicový les zajišťuje rybářům v letním období příjemný stín.

18 CARP TEAMS A CENY:
1. místo – 40.000,- + Poháry + ceny od sponzora
2. místo – 30.000,- + Poháry + ceny od sponzora
3. místo – 20.000,- + Poháry + ceny od sponzora
4.- 18. místo – ceny od sponzora

Nejtěžší ryba – 2.000,- + Pohár
První chycená ryba 10+ - 1.000,- + ceny od sponzora.

STARTOVNÉ:
Startovné je stanoveno na 9.600Kč / 2-3 členný tým

Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 18ti přihlášených týmů.
Tým musí do 14ti dnů od podání přihlášky uhradit nevratnou zálohu ve výši 50% startovného.
Pokud tak neučiní, přichází o nárok na registraci a je pozván náhradní tým.
Startovné lze uhradit na BÚ FF JiKra, s.r.o. 5960531389/0800
Při platbě zadejte PV a název týmu do ,,Zpráva pro příjemce"
Zbývající část je nutné uhradit do 27.7.2021

Hlavní pořadatel: FF JiKra, s.r.o.
Zasílání přihlášek: ff.jikra@seznam.cz tel.776 329 093, 731 028 371

HARMONOGRAM ZÁVODU:

Čtvrtek 28.10.2021:
16:00-16:30 - Registrace a seznámení s pravidly
16:30-16:45 - Losování pořadového čísla pro losování druhého kola
16:50-17:00 - Losování o lovné místo
Při uhrazení celé částky na účet bude každému týmu přiděleno číslo na losovaní na pořadí.
V případě, že Tým nebude v danou dobu přítomno losu, POSOUVÁ SE NA POSLEDNÍ MÍSTO!!! a dolosovává rozhodčí.
17:00 – Přesun na místa a volná zábava vč. grilovačky a občerstvení
Pátek 29.10.2021:
7:00 - Začátek závodu
Neděle 31.10.2021:
10:00 - Konec závodu
11:00 - Vyhlášení výsledků a předání cen

HODNOCENÍ:
Probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.

Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.
Hodnotí se součet váhy pěti nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu.
Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí !!!!!!!!!
Boduje se pět nejtěžších ulovených ryb nad 6 kg - pouze KAPR a AMUR.

Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků je povoleno v eko sacích a to nanejvýš dva úlovky v jednom saku po nezbytně nutnou dobu viz Povinná výbava.
Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším součtem ulovených ryb. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.
Po dobu závodu bude zajištěno občerstvení dle aktuální nabídky vč. piva s donáškou na lovné místo.

POVINNÁ VÝBAVA:
Podložka vaničkového typu.
Dezinfekce na ryby, Back Lead - zadní olovo !!!!!!
4x Eko sak – bude použit pouze v krajním případě a to zejména bude-li chyceno více ryb zároveň a bude tedy nutné po nezbytně nutnou dobu počkat na rozhodčího. ZÁKAZ PŘECHOVÁVÁNÍ RYB V EKO SACÍCH VYJMA UVEDENÉ SITUACE !!!
Velký podběrák s min. 80cm.
V noci bílé světlo u stojanu.

PRAVIDLA ZÁVODU:
Chytat se bude pouze na ODHOZ kolmo z vylosovaného místa !!! Jednotlivé sektory budou zřetelně vytyčeny.

2-3 členný tým chytá na čtyři pruty stylem „Chyť a pusť“, na položenou (úniková montáž).
Každý prut s použitím jednoho háčku s mikroprotihrotem.
Zig rig povolen bez omezení.

Po ukončení losování se týmy odeberou na svá stanoviště, kde mohou začít s přípravou, na kterou mají maximálně 1 HODINU!!!!!! Je povoleno zmapovat si svůj sektor pomocí např. Deeperu 30min před startem.
Marker je povolen pouze k měření hloubky, ne k označení krmného místa. Jeho použití je povoleno pouze před zahájením závodu.
Je výslovně zakázáno používat zaváděcí lodičku (popř. dron) ! ! !
Na lovná místa se věci dopravují na vozíku nebo na kárce.

Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu.

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň, hlučné chování nebude tolerováno.
Po ukončení závodu je každý povinen odvézt odpadky z místa lovu domů.!!!
Návštěvy jsou povoleny pouze za vědomí rozhodčího, či pořadatele. Automobil musí být odstaven na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli! Za nedodržení bude udělena žlutá karta !!!
Každý tým je povinen seznámit návštěvu o pohybu kolem vody. Průchod sektorem je možný POUZE s dovolením týmu, jenž se nachází v daném sektoru. Za sektory vede cesta, která je na tyto věci připravená. Na cestě není možno bivakovat, jelikož musí být průchozí.

Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit.

Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.
Jakýkoliv protest musí být podán neprodleně v daný okamžik rozhodčímu nebo pořadateli za poplatek ve výši 1.000,-. Při hrubém porušování jakýchkoliv pravidel bude tým nekompromisně diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

LOVNÁ MÍSTA:
Každý tým si vylosuje jedno vyznačené místo po dobu celého závodu.
Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí.
Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s kolíky v průběhu závodu nebudou tolerovány. Loví se kolmo z vylosovaného místa!
Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Návštěvám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, nebo pořadatele, za což si zodpovídá každý tým viz Pravidla.

KRMENÍ:
NELZE použít živé návnady ani nástrahy, ani jejich napodobeniny tj. žížala, červ atd.
Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení.
Množství krmení je omezeno a to max. 40 kg na tým po celou dobu závodu vč. nástrah. V případě partiklu nesmí být v syrovém stavu tzn. pouze uvařený. Je povoleno krmit pouze ze břehu za pomocí rakety spomb, kobry, lopatky a nebo praku. Vše bude před zahájením závodu řádně zkontrolováno za přítomnosti rozhodčího.

Nástrahy:
Boilies, pelety, boostery, obalovací těsta, dipy povoleny.
Boilies, pelety, mikropelety - vnadění jen ze břehu – raketou, kobrou, lopatkou, prakem.
PVA součástí montáže.

VYHODNOCENÍ ZÁVODU:
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy a nejtěžší ulovená ryba.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Úhradou startovného každý tým a jeho členové souhlasí s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

Svým podpisem při registraci každý účastník souhlasí s pořizováním záznamů a fotografií a jejich případné použití pro komerční účely jako zveřejnění na internetu, na sociálních sítích nebo jiných kanálech určené pro propagaci akce. Dále tímto každý účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit pravidla v době závodu.
Všichni účastníci souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o účast v závodě.
V případě opatření týkající se pandemie Covid-19, bude závod přesunut na jiný nejbližší možný termín, v nejhorším případě bude startovné každému týmu vráceno převodem na uvedené bankovní účty.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 28.10.2021 FF JiKra CARP CUP - Podzimní Valcha 2021

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář