Inzerovat zde
Inzerovat zde

27.7.2023 Lastiashop CUP BOHUŠICE 7nej. Týmy Léto

Zveme vás na Lastiashop CUP BOHUŠICE 7nej. Týmy Léto.

Inzerovat zde

Datum konání závodu: 27.-30.7. 2023
Pořadatel závodu: Petr Hanzal

Tel.: 732348223
E-mail: lastiashopzavody@seznam.cz

Závod:
Jedná se o uzavřený závod s neomezeným množstvím krmení pro max. 16. dvou až tří
členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu.
Lov ryb je povolen na čtyři pruty s průběžnou montáží.
Popis závodu:
Délka závodu je 48 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Bohušice o rozloze 15 ha.
Bodovaná ryba je kapr, amur o min. hmotnosti 7 kg - včetně - a závod je na 7 nejtěžších ryb.
Závod bude možné sledovat on-line na http://www.mrk.cz/

Startovné: 9500,- Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast
na závodech, může tak učinit do 20.6.2022 – bude mu vrácena částka 9200,-Kč.
(zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek). Po tomto
termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může
změnit název.

Startovné se bude platit bankovním převodem na účet
Číslo účtu:
212024215/0300
- nejpozději do 14 dnů od zaslání vaší přihlášky –zálohu 50%
a nebo startovné celé(do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka) a došlou
platbu potvrdím smskou a nebo emailem.
.
Po uhrazení startovného, nebo zálohy 50%, bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od
podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.

Časový harmonogram:
Čtvrtek 27.7.2023
15.00-15.20  Prezentace
15.20- 16.00 Losování
  16.00-18.00 Přesun a chystaní lov. místa
18.00 - začátek závodu

Neděle 30.7.2023
10.00 hod - ukončení závodu
11.30 hod - vyhlášení závodu

Ceny:
1. místo – pohár, hotovost - 32.000kč
2. místo – pohár, hotovost - 22.000Kč
3. místo – pohár, hotovost - 14.000kč

Sektor A č.1-8-pohár,hotovost -4.000kč
Sektor B č.9-16-pohár,hotovost -4000kč
Cena za nejtěžší rybu – pohár + 3.000kč

Cenu na sektor nemá nárok tým na 1-3.místě.
Cena za 1.bodovanou rybu závod
Cena za 1.bodovanou rybu závodu nad 10kg+
Cena za 1 bodovanou rybu závodu nad 15kg+

Tyto doplňkové ceny, může každý tým vyhrát jen jednou.

Pravidla Lastiashop Cup Bohušice

- Pokud tým bude mít vedle sebe auto po čas závodu, nesmí bouchat dveřmi a rušit ostatní
týmy. Všechna auta se otočí při příjezdu na lovné místo po směru k odjezdu, auta nesmí
vjíždět na pole-hrubé porušení pravidel!!!

Zákaz používání pletených šňůr-odhozových šokovek, jen ze silonu.
Zig rig povolen – a to pouze na 2 pruty ze čtyř v týmu
- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu Bohušice
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
-Při závěrečném signálu-klaksonu auta pro ukončení závodu, musí být ryba zaseknutá, to
znamená zvednutý prut a zdolávaná. Závodník je povinen ihned nahlas zakřičet na sousední
tým-MÁM RYBU!!! a to tak, aby sousední tým o tom věděl, ryba zaseknuta po signálu-se
neuznává!!! Ryba zaseknutá se dle regulí musí zdolat do 15minut po skončení závodu a po
tomto čase se ryba neuznává. Pokud nějaký tým chce podat protest proti sousedovi co
neregulérně zasekl rybu po signálu, musí ihned podat protest pořadateli do 15 minut po
záseku!!!Pořadatel se bude tímto problémem ihned zabývat a tým co podá nějaký protest při
a po vyhlášení má smůlu a pořadatel se tímto už nebude zabývat.

Krmení:

Jedná se o závod s neomezeným množstvím krmení.
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části. Vnadit se nesmí:
luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví, suchou kukuřicí, škrkavkami a
veškerými chráněnými živočichy.
-Krmení a nahazování je dovoleno až po začátku závodu.
- Krmit je povoleno ze svého sektoru - rukou, krmítkem, krmící raketou, kobrou, prakem,
krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť. Krmítko dovoleno.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností jednoho pomocníka, na čtyři pruty, každý prut
s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody, vstup do vody povolen jen při
podebrání ryby-po kolena!
- Je zakázáno označení lovných míst-marker jen na 10 minut.
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky
-  Nahazování a Krmení  pouze ze svého sektoru!!
- Při zdolávání a podebírání ryby by neměl závodník vstupovat do cizího sektoru a však prosíme ostatní závodníky o schovívavost .Priorita je šetrné zdolání ryb a víme všichni ,že kapr nemá volant :)

- Po čas závodu platí pravidla Lastiashopu
- Povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena,  váž.TROJNOŽKA,
podložka vaničkového typu!!!! a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 1ks ! Při
naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v
kleče za podložkou!!!
- Pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán
- Bodované budou ryby s minimální váhou 7kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr,
amur. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- Po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do
vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí  a zástupce
vedlejšího týmu svojí přítomností u vážení a kontrolou váhy.
- Sousední tým má povinnost chodit k vážení
- Pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba bodována.
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce.
- Pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo
těžší rybu
- Nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, rozhodne
dřívější čas ulovení ryby
- Při hrubém porušení pravidel bude tým vyřazen ze závodu a to bez náhrady!!
Pokud tým nedokončí závod-bude diskvalifikován a budou mu anulovány výsledky.
Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či předčasně ukončit závod, kvůli živelné pohromě.
Pořadatel si vyhrazuje právo-odmítnout zájemce o závod.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a video z průběhu závodu na reklamní a
mediální účely.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.
Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Bohušice a Lastiashopu
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvodem
Protest může podat kapitán týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává
protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 5.000,- Kč, která při
neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení
závodů nebude brán zřetel.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!!

Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve
pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor. Losuje se dvakrát a výměna míst
není možná. Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, vylosuje si místo až při svém příjezdu, nebo mu zůstane místo volné.

Přihlášky:
Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel. kontakt. Přihlášky
zasílejte na email lastiashopzavody@seznam.cz

Startovné 9500Kč se bude platit bankovním převodem na účet
Číslo účtu:
212024215/0300
- nejpozději do 14 dnů od zaslání vaší přihlášky –zálohu 50%
a nebo startovné celé(do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka) a došlou
platbu potvrdím smskou a nebo emailem.
.
Po uhrazení startovného, nebo zálohy 50%, bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od
podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v
plné výši.
Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.
Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly Lastiashop a řádem Bohušice platí pravidla –
Lastiashop.

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 27.7.2023 Lastiashop CUP BOHUŠICE 7nej. Týmy Léto

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář