Inzerovat zde
Inzerovat zde

26.9.2022 KUKUBAITS CUP 1. ročník

Zveme vás na KUKUBAITS CUP 1. ročník.

Inzerovat zde

KUKUBAITS CUP 1. ročník

Termín: 26. 9. - 28. 9. 2022
Startovné: 7000 Kč / tým
Počet týmů: 15
Místo konání: rybník Pilský, Bohdaneč 285 25
Druh závodu: závod 15-ti dvoučlenných až tříčlenných týmů na 50 hodin v lovu na položenou, každý tým loví na 4 pruty

Propozice závodu
Výhry:
1. místo – 15 000 Kč, poháry
2. místo – 12 000 Kč, poháry
3. místo – 8 000 Kč, poháry
4.-15. místo věcné ceny a diplomy
Nejtěžší kapr závodu - 2000 Kč
Nejtěžší jeseter závodu - 1000 Kč
Nejtěžší amur závodu - věcné ceny
První bodovaná ryba závodu - věcné ceny

Časový harmonogram:
25. 9. neděle - od 18.00 hod. možný příjezd den předem a zamluvit chatku na přespání… nutnost nahlásit svůj příjezd předem do 25. 7. (rezervace možná pouze pro tým, co má již placené startovné)

26. 9. pondělí -
sraz: 7.30 hod. (rybářské týpí)
losování: 8.00h
příprava: 8.30h
krmení: 9.30h
začátek: 10.00h

27. 9. úterý - průběh závodů

28. 9. středa -
ukončení: 12.00 h
vyhlášení: 12.30 – 13.00 h

Losování:
Losování proběhne ve dvou kolech na základě došlých plateb. V prvním kole si každé družstvo vylosuje pořadí. Ve druhém kole potom proběhne losování o lovná místa. Pokud se některý z týmů nebude moci dostavit ve stanoveném čase, losuje po dohodě pořadatel za něj. Výměna míst není možná!

Bodování:
Bodování probíhá na váhu. Každému týmu se sčítají váhy pěti nejtěžších bodovaných ryb s možností přepisu. Každá bodovaná ryba bude zvážena rozhodčím vždy stejným vážícím sakem a zvážena digitální váhou. Boduje se ryba zaseknutá pouze v části hlavy! V případě, že by některá družstva měla na konci závodu shodu, rozhodne nejtěžší ulovená ryba a při shodě všech vah se losuje.

Bodované ryby:
Kapr, Amur a Jeseter- bez omezení
Lín- od 40cm včetně
Koi kapr- bez omezení
ostatní rybí druhy- od 60cm včetně

PRAVIDLA ZÁVODU:
Pravidla závodu plně podléhají pravidlům revíru: www.rybnikpilsky.cz
Při krmení a nahazovaní nesmi závodník opustit svůj sektor.
Krmí se ze břehu za pomocí rakety, kobry, lopatky, PVA materiálu. Zavážecí lodičky a jemu podobné vychytávky nejsou povoleny.
Povolené nástrahy:
Boilies, pelety a tepelně opracovaná kukuřice
Povolené návnady:
Boilies, pelety, vařený partikl, method mix
Použití veškerých druhů sýru, živé složky a krve jako nástrahy nebo návnady je přísně zakázáno!!!
Co není povoleno je ZAKÁZANO!!!

Celý závod bude probíhat v režimu „chyť a pusť“. Na celém revíru je zakázáno po dobu závodu vyvážení návnad a nástrah, používání echolotu, používání člunů a jakékoli označování krmných míst. Je povolen lov non-stop.
Je povoleno lovit pouze ze břehu a stejně tak dopravovat návnadu i nástrahu do loviště.
Každý tým loví na 4 vhodné kaprové pruty s průběžnou montáží, jedním návazcem s jedním háčkem bez protihrotu. Povolen je lov pouze na položenou
Nástraha musí být umístěná vždy mimo háček.
Všichni musí být povinně vybaveni zadními olovy (back lead) a také je používat!!!
Obalovací těsta, dipy, gely a PVA materiály jsou povolené.
Materiály na přizvednutí nástrahy (pěna, umělá kukuřice, atd.) jsou povolené.
Krmení omezeno na maximální množství 15kg na tým.
Měřit hloubku lze pouze před závodem, na svém lovném místě a ve svém sektoru, použití odhozového echolotu a markeru je povoleno pouze před začátkem závodů v době přípravy (26. 9. 8.30- 9.30h).

Použití zavážecí lodičky je povoleno pouze před závodem v době krmení (26. 9. 9.30- 10.00h). Pokud má závodník na lodičce nainstalovaný echolot, smí ji použít i v době přípravy, ale pouze za účelem mapování lovného místa.
Závodníci smí vstoupit do vody (maximálně úroveň pasu) pouze při podebírání úlovku jen na svém lovném místě. V případě potřeby mohou vstoupit i do sousedního sektoru, ale pouze se souhlasem sousedního družstva. VŽDY SE DBÁ NA ZDRAVÍ RYB!
Každé družstvo musí mít ve výbavě podložku pod rybu (vaničkového tipu), podběrák s rameny min. 80 cm, desinfekci na ošetření ryby, celtu (krycí plachta) min. 2 x 2 m - pro případ ulovení ryby přesahující velikost podložky, vlasce s průměrem o minimální síle 0,30 mm.
Úlovky se nesmí v žádném případě sakovat.
Všechny družstva jsou povinné respektovat rybářský řád revíru a prostor (sektor) vyznačen pro každé lovné místo.
Po celou dobu závodů platí zákaz rozdělávání ohně jinak než ve vlastním nadzemním grilu.
Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout z vody udici ke kontrole montáže či návnady.

Při porušení pravidel (použití nepovolených nástrah či návnad, lov mimo svůj sektor, nerespektování pokynů rozhodčího, nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu nebo provinění proti rybářskému řádu) bude tým napomenut. O trestu rozhoduje pořadatel závodu.
Chování soutěžících, i návštěv by mělo být natolik soudné, aby hlukem atd. nerušili své okolí a průběh závodu.
V případě hrubého či opakovaného porušení pravidel závodu, bude tým ze závodu vyloučen bez nároku na vrácení startovného.

Konzumace alkoholu ve zvýšené míře povede:
1) k napomenutí daného závodníka či týmu
2) k dočasnému pozastavení rybaření daného závodníka či týmu
3) v krajním případě k diskvalifikaci daného závodníka či týmu, bez nároku na vrácení startovného
Víme, kde máme limity, ne!?
Každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fairplay.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za své chování i vybavení.
Každé družstvo může podat na kohokoli ze soutěžících protest (za poplatek 500 Kč), při zjištění nerespektování pravidel lovu, či chování u vody. Pokud se ryba dostane při zdolávání do sektoru sousedního družstva a dotkne se jejich montáže, může toto družstvo podat protest. V případě protestu se nebude ryba počítat, toto pravidlo neplatí u ryb s váhou nad 10kg.
Vše co zde není výslovně povoleno, je zakázáno!
Při nízkém počtu závodníků má pořadatel právo ponížit ceny, popř. zcela závod zrušit, kdy by se vrátily částky zaplacené na startovném či rezervacích v plné výši.
Pořadatel má výhradní právo do začátku závodu učinit změnu v propozicích.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videonahrávky z průběhu závodu za mediálními účely.
Zaplacením startovného stvrzuje každé družstvo svůj souhlas s pravidly závodu.

Rozhodčí:
Kontaktujte svého sektorového rozhodčího (telefonicky) při zdolání ryby, volejte vždy do doby, než rozhodčí váš telefonát odmítne. Rybu zváží rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a zapíše ji neprodleně do úlovkového listu, zároveň stvrdí podpisy. Ostatní týmy mají právo kontrolovat vážení ryb jiných týmu. Všechny bodované úlovky se budou vážit stejným vážícím sakem a digitální váhou.
Kontakt na svého rozhodčího dostanete při vylosování lovného místa.
Kontakt na hlavního rozhodčího závodů: 720 031653 p. Dusík, 607 651808 p. Tománek
Týpí a prostřední chatka je rezervováno pro rozhodčí.
V případě dotazů volejte či pište na výše uvedené kontakty.

Přerušení nebo ukončení závodu:
K přerušení závodu může dojít nepřízní počasí (velmi silný vítr, led na rybníku, atd.) na dobu nezbytně nutnou. Přerušení závodu vyhlašuje vždy pořadatel závodu. Předčasně může ukončit závod pořadatel závodu nebo může být závod ukončen na žádost závodníků, kterých bude více než 3/5 ze startovní listiny. Předčasně ukončený závod bude vyhlášen dle úlovků nachytaných do okamžiku ukončení. Závodník nebo závodníci mohou závod předčasně ukončit a započítá se jim výsledek dosažený v době, kdy závod ukončili.

Zrušení závodu:
V případě velmi nepříznivého počasí, může pořadatel závod zcela zrušit. V tomto případě bude všem přihlášeným týmům vráceno startovné v plné míře na jejich účet, nebo pokud nebude naplněna startovní listina více jak 13 týmy do 25. 7. 2022

Přihlášení:
Přihlášky zasílejte pouze na e-mail pepi.77@seznam.cz, kde uveďte jména členů týmu, název týmu a tel. číslo.
Startovné se platí bankovním převodem na účet, který bude zaslán na e-mail přihlášeného týmu.
Každý tým pro potvrzení přihlášky musí uhradit startovné v co nejkratší době, nejdéle však do 25. 7. 2022. Při úhradě startovného na účet do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu a tel. číslo.

Po zaplacení startovného bude tým zapsán na oficiální startovní listinu.
V případě nezaplacení startovného do stanoveného termínu je přihláška neplatná. Děti a osoby mladší 18-ti let jsou jako členové týmu povoleni, ale vždy alespoň jeden člen týmu musí být starší 18-ti let a plně zodpovídá za nezletilé členy týmu. Pokud se družstvo rozhodne po zaplacení startovného z jakéhokoli důvodu odstoupit od závodu, bude mu vrácena plná výše startovného na účet plátce, avšak pouze do termínu 25. 6. 2022, poté nebude již startovné vráceno, tým za sebe musí sehnat náhradu a o nezúčastnění informovat pořadatele. Náhradní tým si může změnit název.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 26.9.2022 KUKUBAITS CUP 1. ročník

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář