Inzerovat zde
Inzerovat zde

21.9.2023 Automach Carp Cup Tršice 2023

Zveme vás na Automach Carp Cup Tršice 2023.

Inzerovat zde

Termín preteku: 21.9. – 24.9.2023
Miesto konania: Aqua Tršice
Počet teamov: 20 dvojčlenných teamov + možnosť mať 1 pomocníka (plnohodnotný člen)

Štartovné: 500,00 EUR
- Záloha 200,00 Eur do 14-dní od registrácie /možnosť vyplatenia štartovného v plnej výške/
- Doplatok 300,00 Eur do 31.3.2023

Časový harmonogram pretekov:
21.9.2023
7:00 – 7:30 stretávka na rybníku
7:30 – 8:00 losovanie lovných miest
8:00 – 11:00 rozmiestnenie loviacich
11:00 štart preteku
24.9.2023
11:00 ukončenie preteku
13:00 vyhodnotenie

Systém losovania: 3-kolové
1.los – team si po príchode vylosuje číslo poradia v 2.lose
2.los – team si vylosuje číslo poradia o losovanie lovného miesta
3.los – losovanie lovného miesta

Bodovanie:
Bodujú sa kapor a amur od 7kg vrátane. Do celkového hodnotenia sa každému teamu zarátavajú 4  najväčšie ryby. Team, ktorý bude mať najvyšší súčet vyhráva. Pre výhru nemusí mať team naplnených kvótu 4 rýb. V prípade rovnosti váh, rozhoduje najväčšia ulovená ryba.

Pravidlá preteku:
- Preteky sú teamové. Minimálne 2 členovia.V prípade ak je team 3-členný, tretí člen je plnohodnotný. V prípade ak zostane v teame len 1 člen, tak ten má povolený lov len na 3 prúty. Pretek je nahadzovací.
- Metóda Zig Rig je povolená na 2 pruty.
- Bójky a zavážacie loďky a člny sú zakázané.
- Povinné backleady /odpadávací alebo závesný/
- Nahadzovací sonar a markrovanie povolené počas celého preteku. Zákaz používať marker ako bójku.
- Háčiky sú povolené s protihrotom.
- Kŕmenie je dovolené až po začatí preteku a to kobrou, prakom, spombou – stredná veľkosť a lopatkou.
- Ako nástrahy pod háčik je povolené boilies a pelety v priemere 8-30mm, imitácia partiklu
- Kŕmenie je povolené: boilies, pelety, methodmix, uvarená kukurica.
- Každý team chytá vo svojom vylosovanom sektore, dopredu sa dohodnite so svojimi susedmi, nech sa nemusia riešiť zbytočné konflikty.
- Každý team musí mať váhu a vážiacu trojnožku, dezinfekciu, peán.  Pre prípad sakovania musí mať team min 3ks plávajúcich vážiacich/prechovávajúcich sakov opatrené plavákmi.
- Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník, sused.
- Každý team musí mať podložku vaničkového typu a veľký kaprový podberák.
- Váženie bude prebiehať pravidelne po ulovení bodovanej ryby. V nočných hodinách od 00:00 do 06:00 volať rozhodcu len pri úlovku nad 15kg.
- Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, člen teamu.
- Údaje o bodovaných rybách sa zaznamená na Zoznam bodovaných rýb, ktorý jeden ks bude mať rozhodca a druhý ks bude mať k dispozícii každý team.
- Na svojom lovnom mieste treba udržiavať poriadok a čistotu po celý čas trvania preteku.
- Hlasné vyrušovanie a nadmerné použitie alkoholu, prípadne použite omamných látok bude potrestané vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného.
- Ryba zaseknutá pred ukončením pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 20 minút od ukončenia preteku, s tým, že pri záverečnom signále musí team zakričať „mám rybu“ s tým aby to počul minimálne susedný team.
- Ak chytený kapor/amur uhynie nepočíta sa do bodovania.
- Každá bodovaná ryba musí byť ulovená riadne s montážou súťažiaceho teamu za hlavovú časť.
- V prípade porušenia pravidiel, bude teamu vystavené pomyselná žltá karta a po dobu najbližších 4 hodín nebude môcť loviť ani kŕmiť ani iným spôsobom sa aktívne zúčastňovať lovu. Pri druhom porušení pravidiel bude team diskvalifikovaný bez nároku na vrátenie štartovného.
- Počas preteku budú prebiehať náhodné kontroly montáží.
- Stravu si zabezpečí každý team samostatne. Prípadná strava od organizátora bude vopred oznámená.
- Organizátori nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov.
- Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
- V prípade porušenia etiky dobrého správania a zaobchádzania s rybami, môže byť súťažiaci vykázaný z rybníka, bez nároku na vrátenie štartovného.
- V prípade neobsadenia všetkých miest, alebo zlého počasia, či iných nepredvídateľných situácií sa pretek ruší a štartovné bude vrátené v plnej výške.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
- Každý účastník svojou účasťou na preteku automaticky udeluje súhlas s vyhotovením foto a video materiálu, ktorý bude slúžiť usporiadateľovi na prezentáciu preteku a rybníku.
- Čo nie je povolené v pravidlách, je zakázané.
- KAŽDÝ TEAM MÁ ISTÚ ÚČASŤ AŹ PO UHRADENÍ ŠTARTOVNÉHO!!

Kontakt:
Pavol Vizváry
00421 911 415 629
vizvarypavol@gmail.com

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 21.9.2023 Automach Carp Cup Tršice 2023

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář