Inzerovat zde
Inzerovat zde

21.10.2022 CARP CUP C.S. ZDECHOVICE-PODZIM 2022

Zveme vás na rybářské závody konané na Pilském rybníce - CARP CUP C.S. ZDECHOVICE-PODZIM 2022.

Inzerovat zde

CARP CUP C.S. ZDECHOVICE-PODZIM 2022

48 hodin na Pilském rybníce, https://www.rybolov-zdechovice.cz/uvodni-stranka.htm

Začátek závodu v 12:00 v pátek 21.10.2022  a konec závodu v 12:00 v neděli 23.10.2022.

Tým
Tým jsou 2 až 3 rybáři, kteří se po registraci do závodů již nemění. 3. člen týmu se může účastnit aktivně lovu jako pomocník. Počet týmů je omezen na 22.

Startovné
Startovné je stanoveno na 9 000 Kč/tým. V případě vylosování místa s chatkou, je možné její využití. K dispozici je 11 chatek.(chatky u čísla 5 a 17 jsou pro rozhodčí)  Každý z účastníků si může objednat stravu. Cena stravy je 450Kč/osoba, v ceně je: snídaně – 2x, oběd 1x, večeře – 2x. Stravu je nutné objednat při placení startovného.

Přihlášení do závodů

Přihlášky přijímáme na emailu - carpsecret.carp@gmail.com
nebo na tel -775 963 991
Tým je zaregistrován po uhrazení zálohy 50% startovného. Startovní listina bude postupně zveřejňována na stránkách v sekci  - ZÁVODY 2022.  Pořadatel si vyhrazuje právo, v případě nezaplnění startovní listiny, procentuálně snížit výhry dle obsazenosti nebo celý závod zrušit. V případě zrušení závodu bude zaplacené startovné vráceno v plné výši.

Registrace a losování
Registrace týmů proběhne v pátek 21.10.2022  v 8:00hod u  Pilského rybníka. V 09.00 hodin proběhne zahájení závodů a následně pak losování. Losování probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si tým vylosuje pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.

Bodování
Bodovanou rybou je kapr a amur s váhou od 7kil, přičemž rozhoduje 5 nejtěžších ryb.  V případě rovnosti vah rozhoduje o pořadí těžší ryba, popřípadě 2. nebo 3.

Přesun na místa a příprava lovného místa
Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po ukončení losování a pokynech od pořadatele. Do lovného sektoru se přesouvá pouze jedním vozidlem které tam zůstane po celou dobu závodu.Zde mohou závodníci začít s přípravou rybářského náčiní. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka.

Vnadění před a během závodu
V 11.30hod. mohou začít soutěžící s vnaděním. Vnadění  je povoleno pouze ze břehu, z místa lovného sektoru. Před zahájením závodu lze k vnadění použít kobru, lopatku, raketu, prak, ruku. V průběhu závodu lze k vnadění  použít pouze PVA materiálu, kobru, lopatku, prak, ruku (raketa je zakázaná). Ke krmení lze použít pouze boilie a pelety, mikropelety, granule. Stejně tak i při samotném lovu. Veškeré další návnady a nástrahy (krmítkové směsi, methodmixy, partikly, atd.) jsou zakázány a nesmí být uloženy ani v lovném sektoru.

Lovný sektor
Každý tým si vylosuje jedno místo v daném sektoru. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu.  Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s označením sektoru v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo a sousední tým z důvodu vážení úlovku. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím týmu, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2022. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“. V případě ulovení vyzy, jesetera – nutná manipulace ve vodě, nesmí na břeh. Stejně tak pokud dojde k ulovení candáta obecného – vyháčkovat ve vodě. Ulovení sumce obecného, tolstolobika je nutné před puštěním nahlásit provozovateli.

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilie a pelety. Sousední tým a správce revíru má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost sousedního týmu kontrolu připraveného krmení. Lov probíhá pouze na odhoz a ze břehu.

Během celého závodu je povinost používat BACK LEADY (zadní olova)na všechny čtyři pruty  o minimální  hmotnosti 30gr!!!!!!!

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 80 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby a dezinfekcí k ošetření ryb.

Pohyb a chování v průběhu závodu
V případě zjištění porušení pravidel závodu může být dán protest jakýmkoliv týmem.
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní gril nebo ohniště povoleno). Po ukončení závodu je každý povinen provést úklid lovného sektoru. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může provozovatel revíru na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch majitele revíru. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude v 13.00hod. zveřejněna listina s výsledky  závodů. V 13.15hod. proběhne vyhlášení výsledků, předání cen.

Ceny
1 . místo – 2x pohár + 27 000kč+13 000 v cenách
místo – 2x pohár + 20 000kč+10 000 v cenách
místo – 2x pohár + 15 000kč+8 000 v cenách
místo – 8 000 v cenách
místo – 6 000 v cenách
místo-4000 v cenách

Nejtěžší ryba závodu – pohár, 5 000kč+2 000 v cenách
První ryba závodu – 3000 v cenách (počítá se BODOVANÁ ryba)
Poslední ryba závodu – 3 000 v cenách (počítá se BODOVANÁ ryba)
Vítěz sektoru  A ( lovné místo 1- 8, 20- 22) -  2x pohár, 3000 v cenách
Vítěz sektoru B (lovné místo 9-19) – 2x pohár, 3000 v cenách
-    do vítěze sektoru se napočítají týmy umístěné na 1. až 6. místě celkového hodnocení

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly a pořizováním fotek a videí pořadatelem k reklamním a propagačním účelům což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ STRAVY - 450kč za víkend

Jídelní lístek

Pátek
Večeře
- grilovaná sekaná pečeně, vařený brambor, hořčice okurka

Sobota
Snídaně
-    Ohřívaný paprikový párek, hořčice, pečivo
Oběd
-    Guláš,knedla
Večeře
-    Grilovaný steak z vepřové krkovice, hořčice, křen, chléb

Neděle
Snídaně
-    Klobása,chleba

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 21.10.2022 CARP CUP C.S. ZDECHOVICE-PODZIM 2022

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář