Inzerovat zde
Inzerovat zde

2.6.2021 Šákul-baits cup

Závod na šest nejtěžších bodovaných ryb s možností neomezené výměny úlovků.

Inzerovat zde

Datum akce: 2.-5.6.2021 
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihomoravský

Big Carp Baits Jestřabice 2021
Místo konání: Soukromý revír Jestřabice
Pořadatelé: , Dušan Mikulčický ( 720 028 723 )
Karel Černoch ( 608 255 750 )

ZÁVOD NA 6 NEJTĚŽŠÍCH BODOVANÝCH RYB S MOŽNOSTÍ NEOMEZENÉ VÝMĚNY ÚLOVKŮ

Závod na 66 hodin

Bodovaná ryba: kapr a amur od 8kg včetně
Počet týmů: 20( 2-3 členové týmu )
Časový rozpis:  středa 2.6. - 14:30 - prezentace
                                          -  15:00 - losování
                                            - 18:00 - začátek závodu
                       
                    - Sobota 5.6.  - 12:00 - konec závodu
                                            - 13:00 - vyhlášení výsledků

Ceny:

1.místo : 40 000kč + poháry  + 2x poukaz na off road +věcná cena
2.místo : 27 000kč + poháry + 2x poukaz na off road +věcná cena
3.místo : 14 000kč + poháry + 2x poukaz na off road +věcná cena
4.místo : 7000kč +věcná cena
5-7.místo - věcné ceny

Sektor A ( 1-7 )      : 6500Kč + pohár + věcná cena
Sektor B (8-14 )    : 6500Kč + pohár + věcná cena
Sektor C (15-21 )  : 6500Kč + pohár + věcná cena

Nejtěžší ulovený kapr        : 3 000kč + pohár + věcná cena +poukaz na off road
Nejtěžší ulovený amur      : 3000Kč + pohár + věcná cena od + poukaz na off road
1. ulovený kapr nad 17Kg  : věcná cena
1. tým se šesti rybama : věcná cena

*týmy umístěné v TOP 3 a 4 místo nemají nárok na sektorové vítězství
*v případě shody váhy u nejtěžšího uloveného kapra rozhoduje čas ulovení
*v případě shody váhy u nejtěžšího amura rozhoduje čas ulovení
*v případě shody váhy u 1.uloveného kapra nad 17Kg rozhoduje čas ulovení
*v případě stejného výsledku v součtu kil u dvou a více týmů na konci závodu,rozhoduje nejtěžší bodovaná ryba o konečném umístění, nebo následující nejtěžší ulovené bodované ryby.

Startovné: 13 000kč za dvoučlenný až tříčlenný tým

Přihlášky a úhrada startovného:

Přihlášky zasílejte s názvem týmu,jménem kapitána týmu, jmény závodníků a telefonním kontaktem na e-mail:  Dusan.mikulcicky@seznam.cz
Číslo účtu : 2100405979/2010 
Pro slovenské týmy:
IBAN : CZ8120100000002100405979,vždy uveďte do zprávy pro příjemce NÁZEV TÝMU, NÁZEV AKCE A JMÉNO KAPITÁNA
Záloha startovného ve výši 7000kč musí být uhrazena do 10dnů od registrace
Zbytek startovného musí být uhrazen do 28.2 2021

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 31.3.2020 a bude mu vrácena zaplacená částka startovného . Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Hodnocení úlovků:

1) Hodnotí se 6 nejtěžších ulovených bodovaných ryb, které si tým vybere k vážení (bodovaná ryba je kapr a amur). Tyto vybrané ryby jsou zváženy a zapsány do úlovkového listu společně se stvrzenými podpisy.
2) Během závodu je možné provést neomezené množství výměn.
3) Ryby umístěné v EKO saku jsou považovány za ryby určené k vážení a zapsání do úlovkového listu (odmítnutí vážení není možné).
4) Vážit se bude na dvě desetinná místa. Rozhodující je váha úlovku, která je bodována. V případě, že dojde ke stejnému součtu kil u dvou a více teamů na konci závodu, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, případně následující nejtěžší ryby. Úlovky váží úsekový rozhodčí v přítomností příslušného týmu a minimálně jedním členem sousedního družstva. Změřenou váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy.
6) Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.

Losování:

Výchozí pořadí losování určuje termín registrace. Nejdříve registrovaný člen týmu vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak registrovaný člen týmu vylosuje svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná. V případě nepřítomnosti některého z týmů, za něj losuje hlavní rozhodčí.     
       
Vnadit je možno partiklem ( musí být tepelně upraven ), řepkou ( tepelně upravenou ),  peletama a boilie velikosti 6-30mm a methodmixem bez živých složek !!! Obalovací těsta a dipy jsou povoleny.

Množství krmení použitého při závodě JE OMEZENO NA 35kg NA TÝM .
Veškeré krmení bude vybaleno při rozjezdu na místa a už se po dobu závodu,nebude přinášet z aut!!
Návštěvy se budou hlásit u rozhodčích, jinak nemají povolený vstup do závodiště.

ZÁKAZ PŘINÁŠENÍ VĚCÍ NÁVŠTĚVOU!!! Maximálně jídlo přes kontrolu u rozhodčích.

Je přísně zakázáno lovit na:

Housku, foukanou kukuřici (pufy a jiné extrudy), chleba, červy, žížaly a na jiné živé nástrahy.

Vnadící pomůcky:

Lopatka, kobra, prak, PVA materiály, košík,spomb,raketa
Členové týmu mohou krmit jen ze svého sektoru!
Je výslovně zakázáno použití: deepru,markeru, krmítek, zavážecí loďky, člunu, bojky, echolokačních zařízení a sond!
Vnadit je možno pouze ze břehu.

Povinná výbava:

Podložka pod rybu
VANIČKY NA NOŽIČKÁCH,
2x podběrák min. 80cm rameno, EKO saky minimálně 4ks na tým, trojnožka na vážení úlovků, dezinfekce!

Obecná pravidla závodu:

Závod probíhá systémem chyť a pusť. Soutěží 2-3 členná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu. Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat pletené šňůry po celé délce kmenového vlasce a šokové pletené šňůry. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým dle vlastního uvážení podat protest IHNED! S SLOŽENÍM 2000kč Rozhodčímu. V případě uznaného protestu se zdolaná ryba nebude počítat a částka bude vrácena. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla a nařízení stanovená místním soukromým revírem Jestřabice, upřesněná o pravidla tohoto závodu! Při závěrečném odtroubení konce závodu musí být ryba zaseknuta. V případě, že k tomu u některého z týmů dojde, volá na své sousedy a má 15 minut na zdolání ryby.

Lov metodou ZIG RIG je povolen s omezenou délkou návazce 1m

Povoleny jsou pouze únikové montáže.Nesmí se používat helikoptéra. Závodníci jsou povinni dodržovat ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S RYBOU.

Podání protestu:

Protest může podat pouze kapitán závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně a písemně. Pokud tým podává protest, musí současně složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 2000,-Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Porušení pravidel:

Při prvním porušení pravidel soutěže bude přistižený tým varován žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení pravidel bude tým diskvalifikován. Při hrubém porušení pravidel může být tým přímo diskvalifikován bez předchozího varování.

Hrubým porušením pravidel se rozumí:

- nerespektování vypsaných pravidel soutěže
- nerespektování pokynů rozhodčího
- nedodržení etiky sportovního rybolovu
- nedodržení pravidel a nařízení soukromého revíru Jestřabice

CO NENÍ POVOLENO PRAVIDLY ZÁVODU A PRAVIDLY SOUKROMÉHO REVÍRU JESTŘABICE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO !!

Uchování úlovků:

Pokud nebudou ryby ihned po vylovení zváženy, musí být uchovány v EKO sacích. Úlovky se uchovávají vždy po 1 ks v 1 eko saku. Každá ulovená ryba bude ošetřena dezinfekčním prostředkem.

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny. Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými pravidly souhlasí a svůj souhlas stvrzují přihláškou a uhrazením startovného. Jedná se o soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.

Informace: Je potřeba přepravní vozík, pro přepravu vybavení na druhou stranu revíru

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 2.6.2021 Šákul-baits cup

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář