Inzerovat zde
Inzerovat zde

2.10.2020 BOILIES CUP 48 HODIN (2020) NA JEZERU ZA VALEM Č. 2 – 7 HA

Zveme vás na BOILIES CUP 48 HODIN (2020) NA JEZERU ZA VALEM Č. 2 – 7 HA.

Inzerovat zde

„BOILIES CUP 48 hodin (2020) na JEZERU ZA VALEM č. 2  – 7 ha“

Začátek závodu ve 12:00 v pátek 2.10.2020 a konec závodu ve 12:00 v neděli 4.10.2020.

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel a rozhodčí: František Helm

Tým

Tříčlenný nebo dvoučlenný závodní tým. Závodu se účastní 7 týmů.

Startovné

Startovné je stanoveno na 6.000 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 1.10.2019 do 30.9.2020 na e-mail frantisek.helm@gmail.com. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 7 přihlášených a zaplacených týmů. Tým po přihlášení obdrží e-mailem informaci o přijaté registraci na závod. V období od 1.1.2020 mu budou sdělené informace pro úhradu startovného.

Losování a prezence

Prezence týmů proběhne v pátek 2.10.2020 od 9:00 v zázemí závodu u Jezera Za Valem – jezero č. 2. Losování sektoru probíhá od 9:15 ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit.

Bodování

Bodují se tři nejtěžší ulovené ryby - pouze kapr a amur, kdy se počítá 1 gram = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků v ekosaku do vážení je povoleno. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba. Týmy bez získaného bodu se do pořadí nepočítají. 

Přesun na místa a příprava lovného místa

Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde závodníci mohou začít s přípravou rybářského náčiní a stavbou zázemí. Zakrmování, mapování dna a rozmístění tyčových bojek je povoleno.

Lovný sektor

Každý tým vylosuje jedno lovné místo. Hranice sektoru bude vyznačena a upřesněna rozhodčím. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraničními body v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru. Návštěvy jsou povolené.

Lov a vnadění

Soutěžní rybolov se provádí dle pravidel platných pro revír na rok 2020. Soutěžní pravidla mají přednost před obecnými. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“. Tým může k rybolovu používat člun (zavážení, mapování dna, zdolávání úlovků, krmení, označení krmných míst tyčovkou, atd.).
V případě porušení pravidel lovu a vnadění bude tým poprvé napomenut a v případě druhého porušení bude ze závodu vyloučen.

Povolená technika lovu

Každý tým loví na maximálně 6 prutů s koncovou udicí s jedním jednoháčkem (háček s protihrotem o velikosti č. 4 až 8 „menší háčky s protihrotem“). Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Krmítka nejsou povolena. Jako nástrahu lze použít pouze boilies, pelety, pop-up boilies či obalovací pastu. Jako návnadu lze použít pouze boilies, pelety, vařený partikl. Limity pro množství krmení nejsou stanovené.
Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Lov probíhá na odhoz i vyvážku!!!

Povinné technické prostředky k lovu a povinná výbava týmu
Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 80 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby či podložkou vaničkového typu, ekosakem. Mít u sebe během závodu funkční mobilní telefon.

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla na lovném sektoru – lze i karavan. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny budou dle umístění první tři týmy a nejtěžší ulovená ryba závodu.
1. místo - finanční prémie 10.000 Kč + věcné ceny + poháry
2. místo - věcné ceny + poháry
3. místo - věcné ceny + poháry

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

Připojené obrázky

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 2.10.2020 BOILIES CUP 48 HODIN (2020) NA JEZERU ZA VALEM Č. 2 – 7 HA

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář