Inzerovat zde
Inzerovat zde

16.4.2016 SVINOVSKÝ POHÁR

16. ročník poháru Svinovských tůní, závod je určen veškeré mládeži organizované v ČRS.

Inzerovat zde

MS ČRS Poruba 1 si Vás dovoluje pozvat 
na závod mládeže v LRU - plavaná

16. ročník poháru Svinovských tůní
závod je určen veškeré mládeži organizované v ČRS

Datum konání: 16.04.2016
Místo konání: Odra 2a/5 (471066/5 – Bečkárna)

Ředitel závodu: Milan Kratochvíl
Hlavní rozhodčí: Radim Vytřas
Příprava trati: Petr Skura

Kategorie závodníků:

Závod bude probíhat, jako závod jednotlivců!

• Začátečníci – děti do 10 let, které jsou v ČRS organizovány prvním rokem (bude ověřováno v členské legitimaci dítěte) – tato kategorie má odlišná pravidla!

• Žákyně (do 14 let - závodníci, kterým k 31. prosinci roku předcházejícího roku konání závodu, bylo méně než 14 let)

• Žáci (do 14 let - závodníci, kterým k 31. prosinci roku předcházejícího roku konání závodu, bylo méně než 14 let)

• Dorost (do 18 let - závodníci, kterým k 31. prosinci roku předcházejícího roku konání závodu, bylo méně než 18 let)


Přihlášky:
• Nutné zaslat do 13.4.2016 – z důvodu přípravy závodní trati a objednání stravy
• Cena startovného: 50 kč / bude použito k zaplacení stravy.
• Kontakty pro přihlášení:
Mo.Poruba1@seznam.cz
Milan Kratochvíl: 603 834 247
Radim Vytřas: 736 790 796

Pravidla závodu:
Všeobecná pravidla závodu:
• Závodí se dle mezinárodního závodního řádu – pořadatel si vyhrazuje právo na změny: viz níže
• Každý závodník, svým zapsáním do závodu, souhlasí s pravidly závodu uvedenými zde v propozicích!
• Každý závodník se musí při prezentaci legitimovat průkazem člena ČRS.
• Je povolen lov pouze na plavanou! Montáž nesmí být převážena – zatížení udice nesmí překročit nosnost použitého splávku. Lov se zátěží ležící na dně nebo s krmítkem je zakázán! Hlavní zátěž sestavy nesmí v žádném případě ležet na dně – zde smí ležet pouze 10 % z celkové zátěže udice. V případě, že rozhodčí zpozoruje, nebo je upozorněn, na porušování tohoto pravidla během soutěžního kola, má povinnost žádat kontrolu rybářova prutu, aniž by čekal na konec kola. Při porušení tohoto zákazu bude závodník napomenut, při opakovaném porušení po napomenutí, bude závodník bez dalšího napomenutí diskvalifikován!
• Krmení je omezeno v množství 5 l na jeden závod (v navlhčeném stavu, po přesátí i se všemi dodatky jako je hlína, obilniny, posilovače atd...).
• Je zakázáno používat jako nástrahu třpytky, umělé mušky, živé nebo mrtvé ryby nebo jejich části, jiné živočichy například žáby, a jikry. Rovněž je zakázáno použít jako nástrahu veškeré napodobeniny rostlinných a živočišných nástrah z gumy, silikonu, pryže atd… 
• Živá nástraha je omezena na 0,5 l na jeden závod (pinkies, masný červ, žížala). Patentka – malá i velká je zakázána – při porušení tohoto zákazu bude závodník bez předchozího upozornění diskvalifikován!
• Každý závodník musí mít: vezírek s kruhy, podběrák, vyprošťovač háčků (obůstek nebo peán), metr.
• Body se počítají dle F.I.P.S.e.d. : 1 gram ulovené ryby = 1 bod CIPS
• Všichni závodníci musí po ukončení závodů vyčkat na svých místech až do příchodu rozhodčích s váhou (byť nic nechytili), ti si zapíší celkovou váhu jeho úlovku. Tento výsledek závodník následně potvrdí svým podpisem. Pokud nebude závodník při vážení přítomen na svém místě, bude mu kontumačně zapsán jako výsledek 0 bodů CIPS!
• S ulovenými rybami musí závodník zacházet co nejopatrněji tak, aby nedošlo k jejich poškození.
• Závodník si po závodě smí ponechat jeden kus ušlechtilé ryby dle Rybářského řádu – tuto rybu si zapíše do sumáře úlovků ihned po zvážení celkové váhy jeho úlovku rozhodčími. Pro tyto případy doporučujeme vzít s sebou ještě jeden klasický vezírek pro přechování ulovené ryby.
• Během konání obou závodů je závodníkům zakázáno telefonovat. 
• Protest lze podat hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po ukončení vážení vedoucím družstva, oproti poplatku 100,-Kč.

Pro kategorie: žákyně; žáci; dorost:
• Pro tyto kategorie platí Všeobecná pravidla závodu – viz výše
• Délky prutu jsou omezeny v souladu s F.I.P.S.e.d. pro LRU plavaná. Žákyně a žáci do 14 let, smí používat pruty v maximální délce 10 m. Kategorie dorostenců (do 18 let) smí použít pruty s maximální délkou 11,5 m.
• Pomoc trenérů, či rodinných příslušníků závodníkovi po nástupu do sektoru, či během závodu je vyloučena. Při porušení tohoto zákazu bude závodník napomenut, při opakovaném porušení po napomenutí, bude diskvalifikován! Tento zákaz se vztahuje na přípravu a samotný závod!
• Často diskutované zdolání a následné podebrání větší ryby musí závodník zvládnou bez pomoci!
• Jediná pomoc, která je považována za přípustnou, je pomoc s rozpojením „zakousnutých“ dílů děličky.

Pro kategorii začátečníci:
• Pro tyto kategorie platí Všeobecná pravidla závodu – viz výše
• Délky prutu jsou omezeny v souladu s F.I.P.S.e.d. pro LRU plavaná – maximální délka 10m.
• U této kategorie je dovolena pomoc trenérů, či rodinných příslušníků – vždy však jen jeden pomáhající u jednoho závodníka!
• I začátečník by měl závodit sám – tzn. sám zakrmit, nastražit nástrahu, nahodit, lovit, zaseknout a zdolat rybu. Jde totiž o závod začínajících dětí, ne o závod dospělého doprovodu! 
Specifikace poskytované pomoci:
o Po příchodu do sektoru může doprovod závodníka vypomoci s ustavením sedačky – úpravou místa k lovu.
o Dopomoc s rozbalováním, sestavením, vyvážením a vyměřením hloubky udice.
o Vnadění je zcela v režii závodníka – tvoření koulí z vnadící směsi a následné zakrmování rukou/prakem. Zde může doprovod třeba přidržet prut, ale proces vnadění musí závodník zvládnout sám.
o Nastražení nástrahy a nahození provádí závodník bez pomoci.
o Pomoc je povolena při zdolávání větší ryby – závodník musí prut při zdolávání držet po celou dobu sám, doprovod může vypomoci s podebráním úlovku podběrákem a následným vhozením ryby do vezírku.
o Pomoc s rozmotáváním a laděním udice je povolena.

Časový harmonogram:

06:00 - 06:45 Registrace závodníků, zahájení
06:45 - 07:00 Losování pro první závod
07:00 - 07:15 Přesun na vylosovaná místa
07:15 – 08:50 Nástup do sektorů + příprava
08:55 – 09:00 Krmení
09:00 – 11:00 1. závod
11:00 – 11:30 Vážení úlovků
11:30 – 12:00 Občerstvení
12:00 – 12:15 Losování pro druhý závod
12:15 – 12:30 Přesun na vylosovaná místa
12:30 – 13:20 Nástup do sektoru + příprava
13:25 – 13:30 Krmení
13:30 – 15:00 2. závod
15:00 – 15:30 Vážení úlovků
16:00 Vyhlášení výsledků

Během závodu bude probíhat velmi oblíbená hra štěstíčko!

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 16.4.2016 SVINOVSKÝ POHÁR

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář