Inzerovat zde
Inzerovat zde

13.10.2022 VALMIR carp cup 5.ročník

zveme vás na rybářské závody VALMIR carp cup 5.ročník.

Inzerovat zde

Závod na 5 nejtěžších ryb - bodované ryby od 7 kg

Termín:  13.10. - 16.10.2022
Kde: Místo konání Rybářský revír Starý Ples, 6 ha

Uzavřený areál, wc, sprcha, zpevněná mola, každé lovné místo má vlastní elektrickou přípojku !!! možnost
parkování vozidla na lovném místě.
Počet týmů:  20
Na lovné místo číslo 20 nelze vjet autem!!!
Tým, který si vylosuje místo 18 a 19, kde jsou sruby, mají možnost je na závody využít za cenu pronájmu.

Na závody bude zajištěno občerstvení s roznaškou na lovné místa, jídelníček s cenou bude zveřejněn před závody včas.

Pořadatelé:  CT VALMIR - David Matuška, Miroslav Zilvar - tel.: +420 733 712 640

Ceny:

1. místo – Poháry 2x, cena 40.000,- Kč, 2x3kg pelet + kbelík
2. místo – Poháry 2x, cena 30.000,- Kč, 2x3 kg pelet + kbelik
3. místo – Poháry 2x, cena 20.000,- Kč, 2x3 kg pelet + kbelik
4. Místo - 20 kg boilies, 5 kg pelet

SEKTOR A – Poháry 2x, cena 5.000,- Kč, 10 kg boilies
SEKTOR B – Poháry 2x, cena 5.000,- Kč, 10 kg boilies
SEKTOR C -- Poháry 2x, cena 5.000,- Kč, 10 kg boilies

(týmy na místě 1-3 nemají nárok na sektorovou výhru)

Nejtěžší ryba závodu – Poháry 2x, cena 7.000,- Kč,  10 kg boilies

První bodovaná ryba závodu – Poháry 2x, cena 3.000,- Kč, 5 kg pelet
Prvních 5 bodovaných ryb týmu – Poháry 2x, cena 3.000,- Kč, 5 kg pelet
Poslední bodovaná ryba závodu- Poháry 2x, cena 3.000,- Kč, 5 kg pelet
První ryba nad 15 kg – 5 kg pelet
První ryba nad 20 kg – 5 kg pelet
                
Startovné: Dvoučlenný nebo tříčlenný tým - 10.900,- Kč
Startovné se platí bankovním převodem:
AIR BANK – 1259200022/3030

Platbu za tým lze uhradit do 21 dnů po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 3.900,- Kč uhradit do 21 dnů od potvrzení rezervace a druhou část 7.000,- Kč uhradíte do 30.07.2022 ! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu a číslo ročníku.
Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 30.07.2022 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 200,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.
Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: ctvalmir@seznam.cz – z tohoto emailu Vám přijde potvrzení rezervace.

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 13.10.2022
12:00 - 13:00 hod. prezentace
13:00 - 13:30 hod. losování
13:30 - 15:30 hod. příprava lovných míst
15:30  - povoleno zakrmovani a povolen deeper nebo marker
16:00 - Start

Neděle 16.10.2022
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher a také právo ke zrušení závodu s vrácením startovného či přesunutí termínu závodu z důvodu vyšší moci, kterou nemůže pořadatel ovlivnit.

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí, jak dorazily na e-mail
  pořadatele přihlášky, lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí. Za tým, který se nedostaví k  losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená týmem.
• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, informace, jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Nástrahy: boilies, pelety 8-30 mm, bostery, obalovací těsta, dipy  povoleny

Návnady a vnadění: boilies, pelety, mikropelety, SPAŘENA ŘEPKA - vnadění jen ze břehu - Spomb - 15 minut denně v určený čas od ČT - 15:45, PA - 13.00, SO - 13.00., Kobrou,lopatkou, prakem a PVA  materiálem ( pva - zákaz vnadění pomocí prutů slouží pouze pva k navazci ) po celý závod . Methodmixy a OSTATNI partikly jsou zakázany, takže nesmí být uloženy v lovném sektoru, taky je zakázáno tvořit z mikropelet koule a házet je lopatkou.

Povolená technika lovu: Povinná jsou zadní olova (back leady), každý tým chytá na 4 pruty s jedním jednoháčkem s PROTIHROTEM. Montáž musí být taková, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže, tzv. průběžná montáž. Lov probíhá pouze na odhoz ze břehu. Vlasec použitý k lovu musí mít minimální průměr 0,28mm. V případě použití odhozové šňůry lze použít pouze monofilní vlasec.Použití pletenky je zakázáno. Rozhodčí má právo kdykoli zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž. Je přísně zakázáno používat srkačky a neprůjezdné montáže.

Bodování a určení pořadí: bodovanou rybou je Kapr a Amur s váhou vyšší jak 7 kg (tolerance 15dkg), nejtěžších 5 ryb vyhrává, když už má tým chycených 5 bodovaných ryb a následně chytne těžší, než má doposud ulovené, může si ji v úlovkové listině zaměnit namísto nejlehčí ryby. Tým si může rybu sám zvážit a když je menší než 5 ryb co má zapsané v úlovkové listině, tak ji neprodleně vrací do vody. Do příchodu rozhodčího při ponechání ryby na zvážení, je potřeba použít přechovávací sak. Když rozhodčí potvrdí okamžitý příchod, stačí ponechat rybu ve vaničce. Při vážení může být přítomen i jeden člen sousedního týmu, jinak smí do cizího sektoru vstupovat pouze rozhodčí a osoby, kterým to bude dovoleno od majitelů sektoru. Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekosaku vždy pouze po jedné v jednom saku. Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu. Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků. Pokud rybář zdolává rybu a ta vjede do sousedního týmu je povinností spolupracovat na uspěšném zdolání ryby kvůli jejímu bezpečí!!!

Povinná výbava:
 podložka vaničkového typu
 2x podběrák min. 80cm
 4x přechovávací sak
 dezinfekce na ošetření ryb
 zadní olova - back leady
 váha, noční osvětlení lovného místa, stojan na vážení


Pravidla lovu: lovící je povinen dodržovat Rybářský řád Rybářského revíru Starý Ples
https://www.narybynaples.cz/rybarsky-rad

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky ( bude přistaven kontejner na odpadky ) pytle na odpadky týmy dostanou při losování.

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu
  propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší rozhodčí s kapitány týmu.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla.
• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.
• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!
• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!
• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci VALMIR CARP CUP na Starém Plese se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu ani škodu způsobenou na majetku závodníků.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.
2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem daného rybníku – www.narybynaples.cz
Jedná se o klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 13.10.2022 VALMIR carp cup 5.ročník

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář