Inzerovat zde
Inzerovat zde

12.9.2022 FF JiKra CARP CUP - Jezero Borek 2022 (74h)

Zveme vás na III. ročník FF JiKra Carp Cup – Jezero Borek 2022.

Inzerovat zde

III. ročník FF JiKra Carp Cup – Jezero Borek 2022

Datum akce: 12.9.-16.9.2022
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Středočeský
JEZERO BOREK 2022 (74 hodin) www.jezero-borek.cz
Zasílání přihlášek: ff.jikra@seznam.cz,
tel. 776 329 093, 731 025 371

Soukromý rybářský revír Jezero Borek se nachází ve Středočeském kraji, v katastru obce Borek nad Labem, necelé 3 km od Staré Boleslavi směr Mělník, přibližně 15 km severovýchodně od Prahy.
Samotné jezero má rozlohu cca 23 ha a vzniklo počátkem 90.let minulého století jako důlní propadlina po těžbě písků a štěrkopísků. Dno je zde písčité a kamenité, dosti členité s hloubkami od jednoho do devíti metrů s mnoha terénními nerovnostmi, zatopenými stromy, keři a vegetací.
Jezero je velmi dobře zarybněné, obsádku tvoří zejména kapr a amur, ale najdete zde i ostatní druhy ryb jako jsou štika, candát, sumec, okoun, úhoř, tolstolobik, bolen, lín atd. Rybolov probíhá formou "Chyť a pusť", přičemž se loví pouze amur a kapr (obě tyto ryby jsou zde zastoupeny i jedinci nad 20 kg) .
Lovná místa se pravidelně udržují a vylepšují tak, aby výsledek uspokojil jak rybáře, kteří vyhledávají a upřednostňují soukromí v krásném přírodním prostředí, tak i rybáře "náročnější", kteří upřednostňují komfortnější způsob rybaření. Především je však kladen důraz na to, aby si všechny skupiny rybářů odnesli od našeho Jezera nezapomenutelné zážitky jak z lovu zejména trofejních ryb, tak i ze samotného příjemně stráveného pobytu a odpočinku v krásné přírodě. V roce 2013 byla dokončena výstavba klubovny s kompletním sociálním zázemím.

17 CARP TEAMS A CENY:
1. místo – 45.000,- + Poháry + ceny od sponzora
2. místo – 30.000,- + Poháry + ceny od sponzora
3. místo – 20.000,- + Poháry + ceny od sponzora
4.- 17. místo – ceny od sponzora
Nejtěžší ryba – 2.000,- + Pohár
Vítězové jednotlivých sektoru A,B,C- hodnotné ceny od sponzorů

Finanční výhry budou odeslány výhercům na bankovní účty do 5 pracovních dnů .

STARTOVNÉ:
Startovné je stanoveno na 11.800 Kč / 2-3 členný tým
Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 17ti přihlášených týmů.
Tým bude zaregistrován na startovní listinu až po zaplacení zálohy ve výši 50% startovného.
Pokud tak neučiní, přichází o nárok na registraci a je pozván náhradní tým.
Startovné lze uhradit na BÚ FF JiKra, s.r.o. 5960531389/0800
Při platbě zadejte název týmu do ,,Zpráva pro příjemce"
Zbývající část je nutné uhradit do 9.3.2022

HARMONOGRAM ZÁVODU:
Pondělí 12.9.2022:
14:00-14:30 - Registrace a seznámení s pravidly
14:00-14:45 - Losování pořadového čísla pro losování druhého kola
14:50-15:00 - Losování o lovné místo
V případě, tým nebude v danou dobu přítomno losu, POSOUVÁ SE NA POSLEDNÍ MÍSTO!!! Dolosovává rozhodčí.
15:00 – Přesun na místa a volná zábava vč. grilovačky a občerstvení
Úterý 13.9.2022:

6:00 – Začátek závodu
Pátek 16.9.2022:
10:00 - Konec závodu
11:00 - Vyhlášení výsledků a předání cen

HODNOCENÍ:
Probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.
Hodnotí se součet váhy čtyř nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu.
Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí !!!!!!!!!
Bodují se váhy čtyř nejtěžších ulovených ryb nad 6 kg - pouze KAPR a AMUR.
Bodování provádí rozhodčí, kteří budou pro jednotlivé sektory vylosováni. Po zvážení a zapsání musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků je povoleno v eco sacích a to nanejvýš dva úlovky v jednom saku po nezbytně nutnou dobu viz Povinná výbava.
Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším součtem ulovených ryb. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.
Po dobu závodu bude zajištěno občerstvení dle aktuální nabídky vč. piva s donáškou na lovné místo.

POVINNÁ VÝBAVA:
Člun s elektromotorem nebo pádly + záchranná vesta !!!
Tyčová bojka s osvětlením
Dezinfekce na ryby, Back Lead - zadní olovo !!!!!!
4x Eco sak – bude použit pouze v krajním případě a to zejména,  bude-li chyceno více ryb zároveň a bude tedy nutné po nezbytně nutnou dobu počkat na rozhodčího.
ZÁKAZ PŘECHOVÁVÁNÍ RYB V ECO SACÍCH VYJMA UVEDENÉ SITUACE !!
V noci bílé světlo u stojanu.
Pokud nebude některý tým disponovat člunem, bude mu na místě zapůjčen.

PRAVIDLA ZÁVODU:
Chytat se bude pouze na ODHOZ kolmo z vylosovaného místa !!! Jednotlivé sektory budou zřetelně vytyčeny.
ZÁKAZ POUŽÍVAT VLASTNÍ PODBĚRÁKY A PODLOŽKY, tato výbava bude každému týmu přidělena.
2-3 členný tým chytá na čtyři pruty stylem „Chyť a pusť“, na položenou (úniková montáž).
Každý prut s použitím jednoho háčku bez protihrotu. Zákaz používání pletených šňůr jako tzv. Šokovka!! Může být použita pouze silonová metoda, olověná šňůra, fluocarbon. Návazce nesmí být vyrobeny samostatně z pletené šňůrky. Lze použít potaženou šňůrku, fluocarbon, nebo jejich kombinace.
Zig rig povolen bez omezené délky, ale na návazec musí být použit silon a nebo fluocarbon.
Zdolávání ryb je povoleno ze člunu, který musí mít každý tým povinně u sebe. Při zdolávání musí mít posádka na sobě řádně oblečenou záchrannou vestu a člun nesmí vjet do sousedního sektoru, v takovém případě může být podán protest a úlovek nebude počítán !!!
Člun slouží ke zdolávání ryb, nebo mapování dna, které je povoleno po celou dobu závodu !!! Neslouží k zavážení návnad a nástrah s výjimkou usazení bójky, kdy může každý tým zároveň zakrmit v max. množství 10kg. Následné zákrmy budou prováděny pouze lopatkou nebo kobrou ze břehu, spomb je výslovně zakázán. Pří porušení pravidel bude tým diskvalifikován, bez možnosti vrácení startovného !!!
Ke zmapování terénu lze použít také echolot, deepr a různé sonary a to po celou dobu závodu.
Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu.
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň, hlučné chování nebude tolerováno.
Po ukončení závodu je každý povinen odvézt odpadky z místa lovu domů.!!!
Návštěvy jsou povoleny pouze za vědomí rozhodčího, či pořadatele. Automobil musí být odstaven na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli! Za nedodržení bude udělena žlutá karta !!!
Každý tým je povinen seznámit návštěvu o pohybu kolem vody. Průchod sektorem je možný POUZE s dovolením týmu, jenž se nachází v daném sektoru. Za sektory vede cesta, která je na tyto věci připravená. Na cestě není možno bivakovat, jelikož musí být průchozí.
Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit.
Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.
Jakýkoliv protest musí být podán neprodleně v daný okamžik rozhodčímu nebo pořadateli za poplatek ve výši 1.000,-. Při hrubém porušování jakýchkoliv pravidel bude tým nekompromisně diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu Jezera Borek https://www.jezero-borek.cz/

LOVNÁ MÍSTA:
Každý tým si vylosuje jedno vyznačené místo po dobu celého závodu. Po zmapování lovného místa si každý tým může označit místo tyčovou bójí a to nanejvýš 115m od břehu. H-BÓJE A JINÉ NAPODOBENINY JSOU ZAKÁZANÉ !!!
Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí.
Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s kolíky v průběhu závodu nebudou tolerovány. Loví se kolmo z vylosovaného místa!
Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Návštěvám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, nebo pořadatele, za což si zodpovídá každý tým viz Pravidla.

KRMENÍ:
NELZE použít živé návnady ani nástrahy, ani jejich napodobeniny tj. žížala, červ atd.
Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení.
Množství krmení je neomezené. V případě partiklu nesmí být v syrovém stavu tzn. pouze uvařený. Je povoleno krmit pouze ze břehu za pomocí kobry, lopatky a nebo praku. Spomb je k zakrmování přísně zakázán tak jako zavážecí lodička. Vše bude před zahájením závodu řádně zkontrolováno za přítomnosti rozhodčího.

NÁSTRAHY:
Boilies, pelety, boostery, obalovací těsta, dipy povoleny.
Boilies, pelety, mikropelety - vnadění jen ze břehu – kobrou, lopatkou, prakem.
PVA součástí montáže.

VYHODNOCENÍ ZÁVODU:
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy, nejtěžší ulovená ryba a jednotliví vítězové sektorů A, B, C.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Úhradou startovného každý tým a jeho členové souhlasí s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.
Svým podpisem při registraci každý účastník souhlasí s pořizováním záznamů a fotografií a jejich případné použití pro komerční účely jako zveřejnění na internetu, na sociálních sítích nebo jiných kanálech určené pro propagaci akce. Dále tímto každý účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit pravidla v době závodu.
Všichni účastníci souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o účast v závodě.
V případě opatření týkající se pandemie Covid-19, bude závod přesunut na jiný nejbližší možný termín, v nejhorším případě bude startovné každému týmu vráceno převodem na uvedené bankovní účty.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 12.9.2022 FF JiKra CARP CUP - Jezero Borek 2022 (74h)

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář