Inzerovat zde
Inzerovat zde

1.6.2021 Česko vs Slovensko 2021 Fishmania

Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže a zdravej rivality, radosti a priateľstva medzi Slovenskými a Českými rybármi.

Inzerovat zde

Organizator ?????????
Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže a zdravej rivality, radosti a priateľstva medzi Slovenskými a Českými rybármi.
10  tímov CZ vs  SK    
PROPOZíCIE
DEŠNá 01. 06. – 06. 06. 2021     

Usporiadateľ:  Tony Strnad a prémiový rybársky veľkobchod FISHMANIA
                                 
Kontakt:  Tony Strnad - 00421903419954  a  Peter Obročník - 00421908246058

HARMONOGRAM:  Príchod účastníkov 01.06.2021 od 8:00 do 9:00 – registrácia
8:30 až 12:00 - súťaž v hode do diaľky s betonkou  (UFO SINKER) a PVA (PVA Hydrospol) systémom. Výherca súťaže získava prúty GARDNER v hodnote 500€ + od UFO SINKER a PVA Hydrospol set na koncovu montáž.
13:00 - zahájenie, vystúpenie skupiny a následne losovanie
14:30 - odchod na lovné miesta a príprava lovných miest bez kŕmenia!
17:00 - štart závodu!  113 hodín
06.06.2020 – 10:00 koniec preteku a 13:00 vyhodnotenie

Pravidla:    Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže a zdravej rivality, radosti a priateľstva medzi Slovenskými a Českými rybármi.
Organizátorom tejto súťaže je Tony Strnad a Peter Obročník, ktorí majú možnosť rozhodovať o pravidlách súťaže a výhradné právo kedykoľvek už dané pravidlá súťaže meniť. Organizátor má právo na zmenu pravidiel iba v nevyhnutnom prípade, ako napríklad, keby nejaké družstvo nájde dieru v pravidlách, vďaka čomu bude zvýhodnené voči ostatným súťažiacim...
Všetci súťažiaci na znak súhlasu s pravidlami a podmienkami súťaže podpíšu registračný list pri registrácii súťažného teamu. Takisto svojím podpisom súhlasia s fotením a natáčaním videa. Oficiálnou menou pre vyplácanie štartovného a odmien je EURO.
Pravidlá a systém súťaže sú majetkom organizátora a nesmú byť použité alebo kopírované bez súhlasu!

Loví sa štýlom chyť a pusť (2-3 členný team).  3. člen je plnohodnotný rybár.

Počas prípravy pred štartom môže team vo svojom vyznačenom sektore markrovať. Monitorovanie dna deeprom alebo iným elektronickým sonarom  pred závodom je povolené. Počas závodu sú všetky elektronické sonare zakázané! Zakrmovanie je povolené len z brehu vo vyznačenom sektore až po štarte preteku 01.06.2021 o 17:00!
Počas preteku markrovať je povolené, ale len do dobu 10min 1x denne!

Akékoľvek nezrovnalosti v súťažnom sektore konzultujte s prideleným sektorovým rozhodcom pred začiatkom súťaže.

Každý 2-3 členný team loví spolu na 4 prúty s jedno háčikovým nadväzcom bez protihrotu. Štyri ďalšie prúty je možné mať v rezerve pre prípad poškodenia. Dĺžka nadväzca môže byť maximálne 50cm. Lov na zig rig je povolený s maximálnou dĺžkou nadväzca 50cm!
Povolené sú len únikové, priebežné montáže! Zákaz používania pletených šnúr. Pre spomb sa môže použiť pletená šnúra. Chytá sa podľa miestnych pravidiel:
Ako návnadu a nástrahu je možné používať výhradne boilies a peleta (povoľujú sa pelety, method mix a partikel, ale len v rámci kŕmenia). Maximálne množstvo krmenia
na pretek je 80kg  ( pelety, partikel, boilies,metodák)

Po celý čas súťaže je prísne zakázané chytať a vnadiť živými návnadami a nástrahami.

Do súťaže sa počítajú len ulovení kapri/amur s váhou od 10 kg (vrátane), pričom každej krajine (CZ alebo SK) sa zaráta do konečného súčtu 10 najťažších rýb. Krajina (CZ alebo SK), ktorá bude mať najvyšší súčet 10-tich bodovaných rýb vyhráva. Každý team sa podiela svojim najväčším ulovkom. Znamená to, že
do 10-tich najväčších rýb krajiny (CZ alebo SK) môže každý team prispiet len 1  najväčšou rybou! Ak jeden team nechytí bodovanú rybu, započitava sa len 9 rýb.
Krajina (CZ alebo SK), ktorá chytí  za 113 hodín lovu najväčší súčet 10-tich rýb kapri/amur vyhráva  vrátenie zo štartovného 500€ pre každý team na účet.

Súčasne bude prebiehať súťaž teamov, kde sa boduje 5 najťažších rýb s váhou od 10kg (vrátane). Vyhodnotené budú prvé tri miesta.
Najväčšia ryba preteku a najmenší kapor preteku bodovaný pod 5kg.

Losovanie bude prebiehať v 2 kolách. 1. kolo podľa úhrady štartovného poradie losu a 2.kolo lovné miesto.  Losovať sa budú ping-pongové loptičky ťahané z čierneho vrecka.

Jediný spôsob lovu je lov na ťažko. Lov na plávanú, feeder technikou je zakázaný.
Zavážacie loďky sú zakázané. Zákaz používania bójok.

Zdolávanie rýb je povolené len z brehu alebo maximálne po kolena vo vode!
Ryba zdolávaná tesne pred ukončením súťaže musí byť z vody vytiahnutá do 15 min po zvukovom signály ukončenia závodu. V opačnom prípade nebude úlovok do súťaže zaregistrovaný.

Pri love sú súťažiaci povinní používať dostatočne veľkú podložku pod kapra, veľký podberák a saky o min. počte 6ks pre prípad, že by sa im podarilo uloviť viac kaprov po sebe a museli tak zasakovať ryby pre následné zváženie rozhodcami. V saku sa môže prechovávať len jeden úlovok. Trojnožka a váha je pre každý team povinná.

Každú ulovenú bodovanú rybu po obháčkovaní musí súťažiaci team prechovávať v saku vo vode do príchodu oficiálneho rozhodcu. Súťažiaci je sám zodpovedný za okamžité nahlásenie naplnenia tretieho saku rozhodcovi, zodpovednému za príslušný sektor. Pri rybe nad 15kg volať ihneď.
Úlovky budú priebežne vážené po nahlásení jednotlivého družstva.
S rybami je potrebné narábať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Každý úlovok musí byť zaznamenaný za prítomnosti minimálne jedného rozhodcu a jedného súťažiaceho z vedľajšieho sektoru.
Úlovok musí byť odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu – sak a váha.

Úlovky budú zapisované do registračného listu úlovkov, ktorý bude zverený oficiálnym rozhodcom. Každý záznam musí obsahovať:
- číslo stanovišťa a sektor
- meno súťažiaceho
- dátum a čas váženia ryby
- druh úlovku a presnú váhu v kilogramoch
- fotografiu súťažiaceho s úlovkom, ktorá bude vyhotovená rozhodcom. Fotografia musí obsahovať súťažiaceho, rybu a tabuľu s menovanými údajmi

Po súhlase a podpise registračného listu súťažiaceho, že záznam obsahuje všetky náležité a pravdivé údaje, bude úlovok pustený späť do vody za prítomnosti rozhodcu.

V prípade nutnosti alebo zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie alebo predčasné ukončenie súťaže. V takom prípade sa počíta poradie v momente ukončenia súťaže.

Súťažiaci súťažia na vlastné nebezpečenstvo!

Organizátor súťaže nezodpovedá za osobný majetok účastníkov súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade podozrenia porušenia pravidiel súťaže skontrolovať nástrahy súťažiacich, stanovište a príslušenstvo. V prípade porušenia pravidiel súťaže, má organizátor právo diskvalifikovať team porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

Súťažiaci sa musia prispôsobiť požiadavkám filmového štábu a fotografov, a to po celú dobu súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže na reklamné a mediálne účely.
Počas preteku je súťažiaci team povinný nahlásiť akúkoľvek návštevu organizátorom.

Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora po zložení finančného poplatku 30 EUR. Ak bude tento protest opodstatnený, finančný poplatok bude danému družstvu vrátený.

Ceny:

10 najväčších rýb (súťaž pre krajiny CZ alebo SK)
Víťazná krajina  (CZ alebo SK), ktorá chytí  za 113 hodín lovu najväčší súčet 10-tich rýb kapri/amur vyhráva vrátenie zo štartovného 500€ pre každý team
+ vecné ceny a krmivá!

Porazená krajina (CZ alebo SK) + vecné ceny a krmivá!

5 najväčších rýb súťaž pre samostatné teamy:
1. miesto poháre, (vecné ceny 1000€) a finančná hotovosť 2000€
2. miesto poháre, (vecné ceny 500€) a finančná hotovosť 800€
3. miesto poháre, (vecné ceny 300€) a finančná hotovosť 400€

Víťazi sektorov
A sektor UFO SINKER & PVA HYDROSPOL - poháre a vecné ceny v hodnote 300€
B sektor LT BAITS - poháre a vecné ceny v hodnote 300€
C sektor GARANTBAITS - poháre a vecné ceny v hodnote 300€
D sektor FISHMANIA - poháre a vecné ceny v hodnote 300€
1.-3. miesto 5 naj rýb, nemajú nárok na sektorové umiestnenie.

Najväčšia ryba preteku kapor/amur
Najväčšia ryba preteku – pohár, vecné ceny a finančná hotovosť 500€

Najmenšia ryba preteku  kapor/amur pod 5kg
Najmenšia ryba preteku vecná cena a finančná hotovosť 100€
Ked sa taka ryba nechytí cena prepadne výhercovi za najvačšiu rybu.

Štartovné na pretek:

TEAM – 850 EUR 

Štartovné sa uhrádza:

- bankovým prevodom najneskôr do 28.2.2021 na číslo účtu: 

IBAN :  SK96 1100 0000 002910921537
(pre zahraničné platby)
BIC (SWIFT):  TATRSKBX  Názov majiteľa účtu: Anton Strnad, Slovensko, Staré Grunty 7/B, Bratislava 841 04
Do poznámky:  názov teamu !!!
Každý team bude oficiálne zaregistrovaný a pevné miesto v tabuľke až po uhradení celkového štartovného !
Poradie 1. kola losovania určuje poradie pripísania celkového štartovného na účet.

Ak by prišlo k odhláseniu teamu do 31.03.2021, tak platba sa vráti!

Po 31.03.2020  sa platba už nevracia! Iba ak by sa našiel náhradník, tak sa vracia.
V prípade pandémie alebo iných okolností, ktoré prekazia zorganizovanie preteku sa štartovné vracia v plnej výške.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
01.06.2021 a aj počas celého preteku bude otvorený bufet a stravu pre pretekárov bude zabezpečovať miestna reštaurácia, ktorá bude prevádzkovať aj bufet na jazere.
Zahájenie - 3 pivá a  porcia pečeného prasiatka na jednu osobu bude na účet organizátora.
Vyhodnotenie – nealko a obed na učet organizátora.

Rybostroj Zděněk Řeřucha Šéfredaktor Zachytame.cz

Sdílet tento článek

Inzerovat zde

Komentáře 1.6.2021 Česko vs Slovensko 2021 Fishmania

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první!

Vložit první komentář